– HF er støvete og usexy

Mens UiO tilbyr studiepoeng i Skam, mener student Vilde Akselberg at Det humanistiske fakultet ved UiB er kjedelig og lite dagsaktuelt sammenlignet med i hovedstaden.

Publisert Sist oppdatert

Fakta

  • Med Stortingsmeldingen om humaniora ønsker Regjeringen og Kunnskapsdepartementet å tydeliggjøre humanioras rolle som selvstendig kunnskapsleverandør innenfor de prioriterte områdene i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning: integrering, migrasjon og konflikter; de store teknologiskiftene; og klima, miljø og bærekraft.
  • I meldingen fremheves det at humaniora må synliggjøres og styrkes i de store pengestrømmene, det vil si i nasjonale satsinger (Norges forskningsråd) og internasjonalt (EU).
  • Meldingen er det første politiske dokumentet som foretar en helhetlig gjennomgang av humaniorafeltet i Norge.

Universitetet i Oslo (UiO) annonserte nylig at de fra høsten av skal tilby emnet «Religion i Skam» ved Humanistisk Fakultet (HF). Lektorstudent Vilde Akselberg ved Universitetet i Bergen (UiB) etterlyser mer samfunnsaktuelle emner også ved Humanistisk fakultet her i byen.

– Det er veldig kult at UiO har et slikt emne. Det tror jeg trekker mange studenter til HF, sier hun.

Akselberg mener HF på UiB har blitt «støvete», og etterlyser mer mangfold og aktualitet i fagtilbudet.

– Det kuttes i stillinger, emner blir borte og det kommer ingen nye og spennende emner som kan erstatte dem. Etter min mening er det de kjedeligste og minst dagsaktuelle emnene som blir igjen også, sier hun, og legger til:

– Vi trenger flere sexy emner her på fakultetet. Det er dumt at HF, som egentlig er et så spennende fakultet, gjør seg selv så innmari kjedelig.

Skyldes mangel på ressurser

Jørgen Sejersted, påtroppende dekan ved HF UiB, forteller at ledelsen ved fakultetet deler studentenes frustrasjon rundt at flere emner forsvinner og ingen nye kommer til.

– Det har rett og slett med de økonomiske rammene å gjøre. Så lenge vi er i en situasjon der vi må kutte stillinger, er det veldig vanskelig å tilby nye emner.

Han forteller at dersom de hadde hatt ressurser til det, ville fakultetet vært åpne for mer dagsaktuelle emner.

– Det er klart vi er åpne for slike løsninger som de nå har med Skam-emnet på UiO. Vi tilbød for eksempel et fordypningsemne i Knausgårds verker da han var på sitt mest populære.

Fredrik Kolstad Rongved, leder for Humanistisk Studentutvalg (HSU), synes det er en god idé med emner som kan knytte «støvete» HF-kunnskap til dagsaktuelle problemstillinger.

– Humaniorastudenter sliter til dels med å knytte det de har lært opp mot noe som er aktuelt i dag. Det gjør det vanskelig å for eksempel skaffe seg jobb.

Den påtroppende dekanen mener fakultetet har et delt ansvar.

– Vi har både et ansvar for å være litt støvete og ta vare på de gamle tradisjonene, men også for å gjøre de gamle tradisjonene aktuelle. Det er mye som er gammelt som likevel har en aktualitet i dag, gjennom å ta opp tema som for eksempel kulturkræsj og fremmedfrykt.

Det mener studentrepresentant Rongved noen av emnene på HF lykkes med i dag.

– På filosofi, for eksempel, er man veldig flinke til å bruke kunnskapen i en dagsaktuell kontekst.

Føler seg nedprioritert

Student Akselberg kan fortelle at mange av hennes medstudenter på lektorutdanningen føler seg nedprioriterte.

– Jeg har hørt det fra historiestudenter også. Folk føler det blir mer og mer selvstudie, og mindre og mindre oppfølging.

HSU-leder Kolstad Rongved mener det er store variasjoner på fakultetet når det gjelder hvor mye studentene er overlatt til seg selv.

– Jeg tror det går i riktig retning på noen av fagområdene, særlig med mentorordningen som er i ferd med å bygges opp, men ting kan nok gjøres bedre her.

Det er dumt at HF, som egentlig er et så spennende fakultet, gjør seg selv så innmari kjedelig.Vilde Akselberg, HF-student

Akselberg tror mengden selvstudie gjør at studentene mister tilknytningen til fakultetet.

– Når du praktisk talt kan sitte hjemme og studere hele semesteret, så gjør det noe med samholdet.

Skeptisk til påvirkning fra Humaniorameldingen

Akselberg håper den nye Humaniorameldingen kan føre til nye satsningsprosjekter som gjør fakultetet mer aktuelt for kommende studenter. Sejersted er imidlertid skeptisk til at Humaniorameldingen kan påvirke emneutvalget ved fakultetet.

– Det er mye fint med Humaniorameldingen, men det følger ingen løfter om midler med den, sier han.

– Men hvis man lykkes i å få flere søkere til humaniorastudier, vil ikke det kunne føre til flere tildelte studieplasser og dermed mer bevilgninger?

– På fakultetet kan vi fordele studieplasser innad, eller vi kan få utdelt studieplasser fra sentralt hold. Det betyr i så fall økt bevilgning. Så dersom vi får flere søkere, kan det i realiteten føre til mer penger i kassa, ja.

Student Akselberg tror ikke fakultetet vil lykkes i å få mange flere søkere uten å fornye seg. HSU-leder Kolstad Rongved synes det er viktig å bevare noe av «støvet» på fakultetet, men ser poenget i å kunne tiltrekke seg flere studenter gjennom mer aktualitet.

– Det er selvfølgelig mulig det kan ha en innvirkning på antall studieplasser.

Powered by Labrador CMS