Integreringsprisen 2022 tildeles FN-studentene

FN-Studentene mottar en premiepott på 20.000 kroner med prisen. – De skal jo holde en stund, sier studentene.

FORNØYD. Tonje-Malin Rhrich (t.v.) og Annika Haugland (t.h.) i FN-studentene synes prisen var fortjent.
Publisert Sist oppdatert

Integreringsprisen 2022 ble 10. mars tildelt FN-studentene.

Prisen er ment å løfte frem studentorganisasjoner som gjør en innsats for å integrere og inkludere studenter, særlig internasjonale studenter i Bergen. Den arrangeres av Velferdstinget Vest og er et samarbeid mellom NHH, NLA, HVL og UiB.

Treffer målgruppen

Økonomiansvarlig Annika Haugland (20) og UN-Week ansvarlig Tonje-Malin Rhrich (21) i FN-studentene forteller at de er glade for å ha blitt tildelt prisen.

– Jeg synes det var veldig fortjent, sier Haugland og smiler.

Fra venstre: Nestleder i Velferdstinget Vest (VT Vest), Ingrid Borvik, leder for integreringskomiteen i VT Vest, Siver Myksvoll-Rannestad, sosialansvarlig i FN-studentene Udval Sukbaatar, styremedlem i VT Vest Eskild Aalerud og nestleder i FN-studentene Naana Deamena Okyerewa. Foto: Helena Haldorsen

Haugland forteller om mange medlemmer i FN-studentene som enten er utvekslingsstudenter, eller som er utenlandske studenter som tar en hel grad i Norge.

– De er i vår målgruppe. Så har vi alle arrangementer på engelsk, og innlegg vi legger ut på sosiale medier er også på engelsk.

Rhrich sier unntaket er om foredragsholderen selv ikke vil eller kan holde foredraget på engelsk.

Premie på 20.000 kroner
TREFFER MÅLGRUPPEN. Annika Haugland forteller om arrangement som blir holdt på engelsk for å inkludere internasjonale studenter.

Siver Myksvoll-Rannestad (23), er leder av integreringspriskomitéen for Velferdstinget Vest. Han forteller at formålet med integreringsprisen er å oppfordre til kontakt mellom norske og internasjonale studenter i studentfrivilligheten.

– Det er for å ha en arena for norske og internasjonale studenter til å knytte kontakt utenom studiet.

Han sier FN-studentene har jobbet med rekruttering av internasjonale studenter. Dette har gitt en medlemsvekst av internasjonale studenter i organisasjonen. 

– De har åpnet for at internasjonale studenter kan søke seg til et verv i styret, og de har endret organisasjons-språket sitt til engelsk.

Pengepremien for å motta integreringsprisen er 20.000 kroner. 

– De skal jo holde en stund, sier Haugland i FN-studentene.

Litt kommer til å gå til mat, promotering og til det sosiale. I tillegg skal FN-studentene arrangere UN-Week som er et arrangement hvor det blir satt fokus på FNs Bærekraftsmål. Haugland og Rhrich har jobbet mot dette arrangementet siden høst. 

– UN Week hadde jo blir gjennomført uansett, men det er ikke tvil om at det blir mer gjennomført med mer midler.

Tilrettelegger med språk

Haugland og Rhrich gikk begge på den internasjonale skolen United World College (UWC) i Shanghai og ønsket å være med på noe som hadde et internasjonalt preg og perspektiv i studenttiden. For dem ble dette FN studentene.

– For oss var det også viktig å ha fokus på bærekraft, sier Rhrich.

Myksvoll-Rannestad forteller om mange gode kandidater til prisen, men at komitéen var enstemmig.

Han mener det er positivt at det er flere gode kandidater da flere gjør en innsats for å bedre inkludering og integrering for de internasjonale studentene i Bergen.

Men arbeidet er ikke over. Myksvoll-Rannestad sier andre studentorganisasjoner kan gjøre som FN-studentene og legge til rette for å inkludere internasjonale studenter gjennom å gjøre organisasjonen mer tilgjengelig gjennom språk.

ROMSLIGERE BUDSJETT. Pengepremien på 20.000 blir delvis brukt på UN-week som er i neste uke.
Powered by Labrador CMS