Kultur

KMD blør økonomisk – samtidig trenger de å bygge ut

Studentparlamentsleder frykter at den økonomiske situasjonen kan ramme utdanningen.

ARKIVFOTO: Anna Jakobsen
Publisert Sist oppdatert

Direktør ved Fakultet for Kunst, musikk og design (KMD), Synnøve Myhre, beskriver de kommende årene som vanskelige for fakultetet.

– «Worst case scenario» er at vi går mot et underskudd på 15 millioner på langtidsbudsjettet til 2025.  

– Vi trenger støtte og midler i en eller annen form, ellers blir den økonomiske situasjonen veldig krevende å håndtere, forklarer hun.

Myhre erkjenner en knotete start for fakultetet, og nevner blant annet kutt til husleie, effektiviseringskutt og omfordeling som røde faktorer i langtidsbudsjettet.

LEDELSEN. Fakultetsdirektør Synnøve Myhre og seniorrådgiver i økonomiavdelingen, Øivind Skaar, forteller om en potensielt krevende situasjon. FOTO: Marius Wiig Holmen

Leder for Studentparlamentet ved UiB (SP-UiB), Andreas Trohjell, er bekymret.

– Hvis budsjettet går slik de frykter, kommer det til å gå ut over utdanningen til studentene der. De har behov for oppfølgning som krever økonomi, sier han.

Den totale summen avbudsjettet har samtidig økt samlet sett med over 18 millioner kroner på to år.

– Vi bruker økonomiske midler fra den tidligere Kunst- og designhøyskolen i Bergen (KHiB), og uten disse hadde vi slitt veldig allerede, forklarer hun.

Nybygg-dilemma

– Vi er bekymret for hvordan vi skal få til husleieutfordringene ved et nytt bygg for Griegakademiet, om vi må ta kostnader lik de vi gjorde på det andre bygget, forklarer Myhre.

Dette gir derimot ikke rom for å stoppe nybygg-planene i nær framtid.

– Det kan i verste fall bli umulig å løse, økonomisk sett. Samtidig er vi helt avhengige av et nytt bygg, konstaterer hun.

Seniorrådgiver i økonomiavdelingen ved KMD, Øivind Skaar, presiserer at eventuelle merkostnader for byggeprosjektet ikke er innlemmet i det allerede turbulente budsjettet.

– Det er foreløpig ikke tatt inn i beregningene av de økonomiske utfordringene, siden det ikke er påbegynt. Kostnadene så langt er bare estimater, sier han.

– Pest eller kolera

– Det er åpenbart at KMD-fakultetet sliter økonomisk – det ser vi, påpeker Trohjell.

Han kommenterer også at fakultetet er i en særstilling ettersom de leier sitt nåværende bygg fra Statsbygg, og trolig skal leie et nytt.

– KMD trenger et nytt bygg for Griegakademiet, selv om det spenner bein på økonomien. De må ta valget mellom pest eller kolera, mener Trohjell.

Uklar situasjon
Andreas Trohjell frykter at studentene skal påvirkes av en svak økonomi ved KMD. ARKIVFOTO: Silje Dahle

– Jeg skulle ønske at UiB mottok nybygget selv, eller at det ble satt opp en ny modell for husleiefordelingen til fakultetet, sier Trohjell.

Dette er likevel ikke planen for bygget.

– Planen er at også Griegakademiet skal benytte husleiemodellen, fastslår universitetsdirektør ved UiB Kjell Bernstrøm.

Han påpeker videre at det ellers er lite som er stadfestet, og at situasjonen må takles når det passer. Byggingen er minst fire år unna, og han sier at mye kan ha endret seg innen da.

– Hvordan vi skal løse den økonomiske situasjonen til KMD blir en vurdering i budsjettfordeling når det er aktuelt.

– Et nytt bygg vil jo være mer arealeffektivt, så hvordan den endelige husleien vil se ut, er uklart i dag. Vi vil selvsagt ikke gå med på en modell som truer KMDs økonomi, presiserer Bernstrøm.

Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm sier at lite er stadfestet. ARKIVFOTO: Beate Felde
Powered by Labrador CMS