Kvarteret kan måtte øke prisene

Nye regler for sikkerhetsvakter kan føre til høyere priser, dager med stengte dører og mindre vakthold på Kvarteret.

LOVENDRING. Politidirektoratet har innført nye krav på vakthold. Dette medfører at Kvarteret må budsjettere med en halv million for å utdanne vektere, opplyser daglig leder Anette Arneberg. Her sammen med vaktansvarlig Martin Bye. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN
LOVENDRING. Politidirektoratet har innført nye krav på vakthold. Dette medfører at Kvarteret må budsjettere med en halv million for å utdanne vektere, opplyser daglig leder Anette Arneberg. Her sammen med vaktansvarlig Martin Bye. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN
Publisert Sist oppdatert

Tidligere har ordensvakter måttet ta et kurs på 25 timer for å få lov til å stå i døren på utesteder. Nå har Politidirektoratet endret reglementet slik at de fra 2018 må gjennom 120 timer istedenfor. Det medfører problemer for Det Akademiske Kvarter som opererer med frivillige ordensvakter.

På grunn av den ekstra lengden på kursene, vil prisen på vakthold for Kvarteret øke fra 40.000 til 500.000 i året.

– En slik økning vil selvfølgelig kunne gå ut over prisene på det vi serverer. Det er grunnleggende økonomi, sier økonomiansvarlig på Kvarteret, Sondre Tystad.

Kvarteret understreker samtidig at de vil strekke seg så langt de kan for å unngå å øke prisene, men heller vil prøve å finne rom andre steder i budsjettet for å kompensere for de økte utgiftene.

Kan måtte holde stengt på lang sikt

Ifølge økonomiansvarlig Tystad har de bestemt seg for at de ønsker å fortsette med å kurse egne vakter, og ikke leie inn utenfra.

Han frykter ikke bare for de økte kostnadene, men også at uventede situasjoner kan oppstå på grunn av den nye ordningen. Tystad presiserer at det er vanskelig å vite om ting vil fungere når man gjør noe nytt, og at de derfor ikke kan utelukke at de i ytterste konsekvens blir nødt til å leie inn vakter hvis deres egne frivillige ikke strekker til enkelte dager.

– På dager der salgstallene typisk ikke er så høye, kan det bety at vi ikke vil ha råd til å holde åpent dersom vi må leie inn. Dette vil imidlertid ikke bli aktuelt verken dette eller kommende semester, forklarer han.

Vedtok billigere ølpriser i vår

Kvarteret-leder Anette Arneberg forklarer at det vil være enda dyrere enn prisøkningen til 500.000 om de leier inn eksterne vakter fremfor å fortsette med den frivillige løsningen de har i dag.

FRYKTER UTFORDRINGER. Kvarterets økonomiansvarlig Sondre Tystad er redd for at uventede ting kan oppstå på grunn av den nye vaktordningen. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN
FRYKTER UTFORDRINGER. Kvarterets økonomiansvarlig Sondre Tystad er redd for at uventede ting kan oppstå på grunn av den nye vaktordningen. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

– Det er veldig dumt at alt står og faller på priser på kurs, når vi er et studenthus som baserer oss på frivillighet, konstaterer hun.

Tidligere i år kunne Studvest melde at Kvarteret under vårens Generalforsamling gikk inn for å senke ølprisene. Økonomiansvarlig Tystad forteller at de til nå har jobbet fram ulike løsninger for å klare dette.

– Med en ny økonomisk situasjonen vil ikke disse løsningene fungere. Noe må nok skrotes, forklarer han.

Går ut over kapasiteten

Det nye utdanningskravet vil også medføre at Kvarteret blir mindre bemannet fra og med sommeren (studenthuset får et halvt år til å tilpasse seg situasjonen fra det nye regelverket trer i kraft på nyttår).

Arneberg opplyser om at de nå har valgt å gå for en modell der de har færre frivillige vakter.

– Nå kan vi ha opptil 10–15 vakter på arrangementene våre, men med de nye endringene kan vi ikke ha like stor kapasitet, sier hun.

– «Overkill» med 120 timer

Også vaktene på Kvarteret tar svært tungt på lovendringen. Vaktleder Martin Bye forteller at han har forståelse for at bransjen trenger mer kompetanse, men kaller det «overkill» med kurs på 120 timer for deres del.

– Vi har klart oss veldig bra med 25-timers kurs hittil. Det føles ikke riktig at beina blir slått vekk under oss, sier han.

– De har nok ikke tenkt på den frivillige delen av bransjen da de innførte lovendringen, mener Kvarteret-leder Arneberg.

BEKYMRET. Martin Bye, leder for vaktgruppen, og daglig leder Anette Arneberg er bekymret for konsekvensene av de nye lovendringene Politidirektoratet innfører ved årsskiftet. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN
BEKYMRET. Martin Bye, leder for vaktgruppen, og daglig leder Anette Arneberg er bekymret for konsekvensene av de nye lovendringene Politidirektoratet innfører ved årsskiftet. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

Målet med endringene i vaktvirksomhetsloven er å heve kvaliteten på selve virksomheten, blant annet for tryggheten til publikum, opplyser seniorrådgiver Kjelrun Espedal i juridisk forvaltningsseksjon i Politidirektoratet i en mail til Studvest.

«Dersom studentarrangementer og studenthus inngår i et pålegg om ordensvakter, så må de, som andre, gjennomføre kurs i henhold til de nye bestemmelsene i vaktvirksomhetsloven», skriver hun.

Rammer de frivillige

For Kvarteret-leder Arnebergs del er den største bekymringen hvordan dette vil ramme den frivillige gruppen av studenter som jobber som vakter hos dem. Hun synes det er trist at hun har en arbeidsgruppe som hun ikke kan garantere jobb til fremover når de må ha færre frivillige vakter på jobb.

I tillegg er både Arneberg og Bye bekymret for rekrutteringen til arbeidsgruppen.

– Det er nok ikke mange studenter som vil være villige til å gå gjennom 120 timer med kurs for å være frivillig, sier Arneberg.

STUDVEST PRESISERER: I den opprinnelige versjonen av artikkelen sto det at Kvarteret ville ha mindre bemanning fra nyåret. Det stemmer ikke. De får et halvt år til å tilpasse seg situasjonen fra regelverket trer i kraft ved nyttår.

Powered by Labrador CMS