Kvarteret vedtok at ledervervet skal honoreres. Men «ingen» vil betale for det

Det Akademiske Kvarter har vedtatt å honorere daglig leder-vervet med 30.000 «eksterne» kroner. Når Studvest tar kontakt, vil ingen av de eksterne aktørene bla opp.

FOTO: Truls Skram Lerø (arkiv)
Publisert Sist oppdatert

På generalforsamlingen til Det Akademiske Kvarter (Kvarteret) søndag 7. mai, ble det vedtatt at vervet som daglig leder skal honoreres med 30.000 kroner i semesteret. «Det er et mål at disse midlene skal
komme fra Sammen/UiB, og det jobbes fram mot GF med en endelig avklaring her» står det i forslaget.

Men hverken Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen) eller Universitetet i Bergen (UiB) har planer om å finansiere honoreringen.

– Kritikkverdig, sier styreleder i Sammen, Amalie Lunde, om prosessen.

Uenighet

Det kom frem som en saksopplysning under debatten, som også er protokollført, at «Sammen og UiB har sagt de er postive til å bidra til honoraret. Dette er også et prosjekt fra Studentparlamentet, som er positive».

Studvest var til stede på generalforsamlingen da dette ble sagt. Andre til stede bekrefter inntrykket om at det ble uttrykt at Sammen og UiB hadde vist interesse for å betale honoraret. Det kom ingen kommentar om hvorvidt saksopplysningen eventuelt var feilaktig.

Også generalforsamlingens ordstyrer Oscar dos Santos Kvalsvik, bekrefter at det ble en forståelse for at både Sammen og UiB var positive til å finansiere honoreringen i salen.

Avtroppende daglig leder for Kvarteret, Sara Mørland, skriver derimot i en e-post til Studvest at denne informasjonen ikke kom fra SKiBAS eller Kvarterestyret.

– Det stemmer ikke at SKiBAS eller Kvarterstyret informerte om dette. Det ble informert om at representanter for UiB og Sammen var positive til at vervet skulle honoreres, ikke at de var positive til å finansiere.

Les resten av hennes svar lenger ned i saken.

Ønsket at Sammen og UiB skulle betale

Daglig leder for Kvarteret er også styreleder i Studentkulturhuset i Bergen AS (SKiBAS), og har arbeidsgiveransvar, forhandlingsansvar og økonomisk ansvar for Kvarteret. SKiBAS er aksjeselskapet til Kvarteret, hvor Sammen, UiB og Kvarteret eier en tredjedel hver.

Det er de nevnte SKiBAS-relaterte oppgavene som skal bli honorert, ikke oppgavene direkte knyttet til daglig leder-vervet.

Fra talerstolen ble det stilt spørsmål ved hva som skjer dersom UiB ikke ønsker å bidra med midler til honorering.

Det ble svart at både Studentparlamentet, Sammen og universitetet «har jobbet sammen for å få midler til honorering og at dette ser positivt ut». Det ble også foreslått å spørre om Sammen kan dekke hele honoraret.

Ifølge protokollen ble det trukket frem at «Sammen har vært positive til å dekke hele kostnaden». Dette stemmer altså ikke, ifølge styreleder Lunde.

PÅ GENERALFORSAMLINGEN: Forslaget ble vedtatt på generalforsamlingen 7. mai. FOTO: Truls Skram Lerø (arkiv)

Etter en lengre diskusjon, ble forslaget til driftsbudsjettet vedtatt av generalforsamlingen.

Når Studvest kontakter UiBs kommunikasjonsavdeling, har de ikke hørt om den nye budsjettposten. Heller ikke Sammen var klar over at det var ønsket at de skulle betale honoraret.

Ikke mer penger fra Sammen

Amalie Lunde sier at Sammen er positive til at vervet honoreres, men er klar på at Sammen ikke kommer til å finansiere det.

Siden Sammen har en tredjedel eierskap i SKiBAS, har de blant annet bidratt med gratis økonomisk rådgivning til Kvarteret. Det skal de fortsette med.

– Men det kommer ikke mer penger fra Sammen utover det.

Hun understreker at Kvarteret ikke har tatt kontakt med henne, og at Sammen ikke har vært involvert i noe mer diskusjon vedrørende honorering, annet enn på styremøte i SKiBAS.

– Vår representant i SKiBAS-styret var tydelig på at vi støtter honorering av vervet, men at det må komme fra Kvarterets egen drift. Det er det eneste vi har sagt.

– Visste du om forslaget?

– Jeg hadde hørt om det, men jeg visste ikke at det skulle vedtas en ekstern finansiering av det, nei. Jeg synes det er kritikkverdig at det blir sagt at vi skal betale for det når det ikke er tilfellet.

– UiB har ikke anledning til å betale

«Vet dere noe mer om hvem fra UiB som skal ha kommentert dette?» lyder svaret fra kommunikasjonsavdelingen når Studvest kontakter dem for en kommentar fra UiB. Til slutt henvises det til universitetsdirektøren, som har det øverste administrative ansvaret på universitetet.

IKKE MER PENGER: – Det kommer ikke mer penger fra Sammen, sier styreleder Amalie Lunde. FOTO: Truls Skram Lerø (arkiv)

Tore Tungodden, som er fungerende universitetsdirektør, skriver i en e-post at UiB ikke kommer til å betale et honorar.

– UiB har ikke signalisert at vi kan betale økning i honorar.

Han skriver videre at de ikke har anledning til å betale slike kostnader for et eget aksjeselskap.

– En eventuell økning av honorar må derfor finansieres over driften til selskapet, skriver han videre.

Kvarteret: Burde hatt dialogen tidligere

Studvest har vært i kontakt med avtroppende daglig leder for Kvarteret, Sara Mørland, om at hverken Sammen eller UiB har uttrykt ønske for å finansiere honoraret. Hun er også forelagt kritikken fra Lunde.

– Ønsker du å kommentere Amalie Lundes utsagn om at prosessen har vært «kritikkverdig»? 

– Ideelt sett burde for eksempel dialogen med Sammen og UiB vært tatt i forkant av Kvarterets generalforsamling. Undersøkelsene rundt finansiering er ikke kommet lenger enn at Sammen og UiB har blitt spurt om de kunne være med på finansiering av honoraret, som de nå har svart på.

– Hvem har dere vært i kontakt med ved UiB og i Sammen?

– UiB har enda ikke besvart henvendelsene våre.

Hun skriver videre at det gjøres mest mulig for at pengene til honoraret ikke skal komme fra Kvarterets ordinære inntektsposter.

For ordens skyld: Ordstyrer Oscar dos Santos Kvalsvik er også nestleder i Arbeidsutvalget til Studentparlamentet ved UiB.

STUDVEST PRESISERER: I en tidligere versjon av denne saken ble det ikke presisert hvem som sa hva fra talerstolen, da dette ikke står i protokollen. Det er nå skrevet enda tydeligere at det ifølge Sara Mørland ikke var noen fra Kvarteretstyret eller SKiBAS. Rettelsen ble gjort mandag 29. mai klokken 15.46.

Powered by Labrador CMS