Ligger an til null kroner i 2021

BSTV i sjokk etter at Velferdstinget truer med å trekke all støtte i det første budsjettforslaget.

BSTV ligger an til å miste støtte fra Velferdstinget. F.v: Ansvarlig redaktør Erlend Aga og daglig leder Ane Cecelie Dalva.
Publisert Sist oppdatert

Velferdstinget

  • Studentpolitisk organ på tvers av utdanningsinstitusjoner.
  • Deler blant annet ut den delen av semesteravgiften som skal gå til studentkultur, -media og -idrett.
  • I år skal ca 5,7 millioner kroner fordeles på 13 studentorganisasjoner i Bergen.
  • Organisasjoner som søker støtte fra Velferdstinget i år er: Kulturstyret, Studentersamfunnet, Økonomiformidlingen, Jussformidlingen, NHHI, BSI, BISI, STOFF, Studvest, BTSI, BSTV og SRiB.

Hvert år deler Velferdstinget Vest ut penger til en rekke studentorganisasjoner. Pengene som deles ut i denne prosessen er de aktuelle organisasjonenes viktigste inntektskilde.

Årets budsjettfordeling er i gang, og i år søkte studentorganisasjonene om midler for til sammen rundt 6,7 millioner kroner. Velferdstinget har imidlertid bare 5,7 millioner å dele ut. Bergen Student-TV (BSTV) ligger an til å få null kroner fra Velferdstinget.

– Det kom som et stort sjokk ettersom vi i har et bedre utgangspunkt enn på lenge. 

Dette forteller ansvarlig redaktør i BSTV, Erlend Aga, om hvordan det var å få beskjeden om at det midlertidige budsjettforslaget fra budsjettkomiteen har satt av null kroner til BSTV.

I begrunnelsen BSTV fikk av budsjettkomiteen, står det blant annet at BSTV ikke oppfyller Velferdstingets krav for søkerorganisasjoner. Budsjettkomiteen trekker frem kravene om at studentorganisasjonene som søker midler fra Velferdstinget skal yte velferd for flest mulig studenter tilknyttet Sammen, og at de skal dekke mangfoldet av utdanningsinstitusjoner i Bergen, noe de i begrunnelsen argumenterer for at BSTV ikke gjør.

Har hatt flere våkne netter

Aga sitter sammen med daglig leder i BSTV Ane Cecelie Dalva på kontoret deres på studentsenteret. De ser fortsatt lyst på framtiden, men forteller at de har hatt flere våkne netter. 

– Vi stiller oss kritiske til begrunnelsen fra budsjettkomiteen, sier Dalva. Det er mange ting vi ikke har fått svar på, og vi sitter her med en følelse av at vi ikke helt vet hva som skjer. 

– Må dere legge ned driften i BSTV dersom budsjettforslaget ikke blir endret og dere ender opp med å miste all støtte fra Velferdstinget?

– Vi er fortsatt ved godt mot, og jeg skal sørge for at vi ikke må legge ned, forsikrer Aga. 

– Men vi må eventuelt begynne å kutte i lønnede verv, noe som er veldig synd, og kommer til å gå ut over produksjonen. 

Kulturstyret: – Vi hadde spurt om mer penger hvis vi visste 

Hvis BSTV ender opp med å få null kroner, er det Kulturstyret de må til vende seg til. De har mellom 55 og 65 ulike studentorganisasjoner de bevilger penger til. 

Dalva poengterer at siden Kulturstyret allerede har så mange organisasjoner de støtter, kan de mest sannsynlig ikke forvente å få beløpet de trenger fra dem. 

I det første budsjettforslaget som er lagt frem har Kulturstyret fått innvilget alt de søkte om, men det var før de visste at BSTV kom til å bli en potensiell ny organisasjon som trenger støtte, forteller leder for Kulturstyret, Olav Straume.

– Vi går ikke i minus, men vi blir nødt til å kutte i støtten vi gir til andre organisasjoner for å få plass til BSTV. Dette fører til at vi i praksis får mindre penger å dele ut til de organisasjonene som er under oss i dag, sier han.

Kulturen får mindre, idretten får mer

Den tilsynelatende store vinneren ved det første budsjettforslaget er studentidretten, som har fått 25 prosent mer enn de fikk i fjor. 

 BSTV stiller seg spørrende til at idretten har fått et såpass løft.

– Vi synes det er rart at idretten får så ekstremt mye ekstra, mens studentmediene [BSTV, SRiB, STOFF og Studvest, red.anm.] blir kuttet med til sammen opp mot 300.000 kroner. Det er ganske ekstremt. Hvis vi da lander under Kulturstyret, betyr det at kulturen får mindre, og idretten får mer, sier Aga i BSTV. 

Leder i budsjettkomiteen, Håvard Rørtveit, har forståelse for at BSTV reagerer på at idretten har fått så mye i år. 

– Idretten ønsker å etablere nye lag, og de har fortalt at de har så mange søkere at de ikke kan ta inn alle fordi de ikke har nok midler, forteller Rørtveit. 

Han forteller også at idrettslagene imponerte budsjettkomiteen under søknadsprosessen, og at de oppfattet at studentidretten hadde behov for mer for å kunne fortsette å være et lavterskeltilbud for studenter. 

Vil at det skal skape debatt 

Da kritikken fra BSTV og Kulturstyret blir lagt frem for Rørtveit, legger han vekt på at budsjettforslaget som har kommet nå, nettopp er et forslag, og ikke en endelig avgjørelse. 

– Det skal skape debatt og vekke engasjement, noe vi glade for at det har gjort. Og vi tar alle tilbakemeldingene vi har fått veldig seriøst, og skal gå gjennom dem, sier han. 

– BSTV krever mye penger for å holde på med det de gjør, og vi har dessverre oppfattet at det de har produsert for pengene har vært begrenset. Vi ser at prioriteringen vår skaper reaksjoner, men det er ett av de harde valgene vi har måttet ta i denne omgang, sier Rørtveit. 

Aga er i midlertidig ikke enig med Rørtveit og budsjettkomiteens begrunnelse.

– Vi har pumpet ut saker annenhver dag, og vi har mange nye medlemmer fra seks ulike utdanningsinstitusjoner som er motiverte og gleder seg til å spre velferd for studentene i Bergen, avslutter han. 

Merk: Studvest er sammen med BSTV en del av studentmediene i Bergen, og er en av søkerorganisasjonene til Velferdstinget.

Powered by Labrador CMS