Kultur

– Søknadsprosessen er mye basert på tillit

NHHI estimerte et medlemstall på et par hundre medlemmer for mange. – Det har aldri foreligget noen feil i våre søknader, svarer leder.

FEILESTIMAT: NHHI la i fjor på for mange medlemmer i søknaden om økonomisk støtte. Bildet er tatt i en annen sammenheng i 2018. Personen på bildet har ingenting med denne saken å gjøre. Foto: Nora Elvestad Reisnes/ arkiv
Publisert Sist oppdatert
  • Norges Handelshøyskoles idrettslag (NHHI) søker hvert år om penger til drift. I fjor leverte de feilaktige medlemstall, og la på et par hundre medlemmer for mye. Nå er lederen og økonomiansvarlig uenige i om det faktisk var feil. Samme år fikk de tildelt 80.000 kroner mer enn året før. I år søker organisasjonen, i likhet med i fjor, om 900.000 kroner til drift.

Hvert år søker NHHI, sammen med de andre studentorganisasjonene, om midler fra Velferdstinget Vest (VT). 

En viktig faktor som er med å avgjøre hvor mye midler de mottar, er antall medlemmer som betaler semesteravgift.

I fjor oppga NHHI å ha i overkant av 2.000 medlemmer. I årets søknad innrømmer de at dette var et feilaktig svar. De skriver at feilestimatet var på et par hundre medlemmer.

LØPETUR: NHHI har flere titall ulike lag, her fra Bergensbaneløpet hvor de løper til Oslo. FOTO: Håkon Kummermo/ arkiv

Leder for komiteen som mottar søknadene sier at prosessen er basert på tillit, og at det er søkerorganisasjonene selv som har ansvar for at informasjonen i søknadene er korrekt.

NHHI fikk 80.000 kroner mer enn året før, og endte på 780.000 kroner. 

For ordens skyld: Studvest blir utgitt og eies av Velferdstinget Vest, og var, i likhet med NHHI, en av Velferdstingets Vests direkte søkerorganisasjoner i fjorårets budsjettprosess. Studvest var avhengig av støtte fra Velferdstinget Vest for å drifte avisen, og er nå, i likhet med NHHI, avhengig av støtte fra Kulturstyret.

Etter at pottene til idrett- og mediaorganisasjonene ble vedtatt på lørdag, tildeles ikke NHHI og Studvest lenger penger fra samme pott.

Studvest har kontaktet fjorårets økonomileder i NHHI for en kommentar.

Har det vært feil?

I søknaden for neste år skriver økonomiansvarlig, Brage Muus-Falck Tronstad, at de meldte inn feil antall medlemmer.

Likevel sier lederen av NHHI, Amalie Kupka, til Studvest at det aldri er blitt sendt inn feilaktige tall. 

– Det har aldri foreligget noen feil i våre søknader til VT.

– Vi har estimert medlemstall ut ifra den informasjonen vi har hatt og deretter sendt inn søknad om støtte, forklarer hun.

UENIG: Amalie Kupka mener NHHI ikke hadde noen feil i søknaden sin. FOTO: NHHI

NHHI skriver i sin søknad at de kun har mulighet til å estimere, og ikke fastslå, hvor mange medlemmer organisasjonen har til enhver tid.

I samme intervju forteller økonomiansvarlig Tronstad at det ble levert inn et feilaktig estimat på antall medlemmer. Hvorfor det ble slik, forklarer han på denne måten: 

– Grunnen til feilestimatet var behovet for den omfattende prosessen fjorårets styre måtte gjøre for å få de reelle tallene på antall medlemmer vi har, forteller økonomiansvarlig for NHHI Brage Muus-Falck Tronstad. 

Beregnet økning på 40 prosent, endte på 2 prosent

Da NHHI høsten 2022 søkte om økonomiske midler for 2023, beregnet de, i tillegg til den allerede spådde veksten på et par hundre medlemmer, å øke medlemstallet sitt utover høsten til 2.200 til 2.300 medlemmer. 

Det vil si at de gikk ut fra en økning i medlemsmassen på 21 prosent på ett år. Om antall medlemmer de forventet å vokse med legges til, vil prosenten være på 40. 

– Vi sliter med å skille ut gamle medlemmer

NHHI legger til grunn i søknaden at deres medlemmer som betaler kontingent også har betalt semesteravgift. 

– Vi har 1.971 medlemmer i vårt register, men det er 1.689 personer som har betalt medlemskontingent. Det er de 1.600 vi legger vekt på i vår søknad, forteller Tronstad. 

– Grunnen til denne forskjellen er at vi sliter med å få skilt ut gamle medlemmer som ikke er aktive lenger eller er ferdig med studiene. For å få fikset på dette har vi prøvd å lære opp lederne våre til å holde bedre styr på medlemstallene sine, oppklarer Tronstad. 

– Vi har et ønske om å bare ha de reelle tallene i våre registre, uttrykker Kupka.

– Basert på tillit

– Vi stoler på at informasjonen organisasjonene sender inn stemmer. Vi opplever ikke å ha noen grunn til å ikke ha tillit til dem som søker, forklarer Fredrik Brogstad som er nylig avgått leder for Kulturstyret. 

  • Kulturstyret er en paraplyorganisasjon som har ansvar for å dele ut penger til ulike søkerorganisasjoner, deriblant Bergen Filmklubb, studentmagasinet Stoff Studentteateret Immaturus, Hulen, Mannskoret Arme Riddere og LO-studentene Bergen. 

Brogstad opplyser at søknadene må oppfylle visse kriterier, men at de som behandler dem ikke alltid kontrollerer at opplysningene i søknaden stemmer.

– Søknadsprosessen er mye basert på tillit, men vi håper at budsjettkomiteen klarer å plukke opp feil, opplyser Brogstad. 

– Vi legger til grunn at det er søkeren som har ansvar for at informasjonen de sender inn stemmer. Hvis den ikke gjør det, kan det få konsekvenser for søknader i fremtiden. Som for eksempel for BSI, som har lært mye av feilene sine.  

I noen situasjoner velger Kulturstyret å gjennomføre stikkprøver.

Powered by Labrador CMS