Studentbaren Ad fontes brøt loven i ti måneder

1. januar 2023 gikk skjenkebevillingen til studentbaren Ad fontes ut. De fortsatte å selge alkohol fram til 18. oktober, ti måneder senere. Ingen av de ansvarlige visste om problemene.

STENGT: Ad fontes er stengt på ubestemt tid.
STENGT: Ad fontes er stengt på ubestemt tid.
Publisert Sist oppdatert

Ad fontes stengte plutselig dørene 18. oktober i år. Da Studvest oppsøkte baren den gangen ble vi møtt av en låst dør, og beskjed om at Ad fontes skulle komme tilbake til oss. Det skjedde aldri.

Grunnen til nedstengningen har ikke vært kjent før. Nå kan Studvest avsløre at baren har solgt alkohol med manglende bevilling i nærmere ti måneder.

– Dette er en politisak. Vi kontrollerer alle bevillingene, men hvis vi får opplysninger om at noen skjenker uten bevilling, så varsler vi politiet, sier Terje Gjertsen som er leder for kontoret for skjenkesaker i Bergen kommune. 

Ad fontes. Terje Gjertsen.
TRIST: Terje Gjertsen mener saken er trist for dem det gjelder.

Det er ikke opprettet noen politisak på Ad fontes. Å bryte alkoholloven kan straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder.

Dette er HSU:

Ad fontes er organisert under Humanistisk studentutvalg (HSU), som er en studentorganisasjon for studentene ved Humanistisk fakultet (HF). Det er HSU som står ansvarlig for skjenkebevillingen til baren, og kommunikasjonen om Ad fontes går fra kommunen til HSU. HSU skal hjelpe underorganisasjonene med økonomi, og med kommunikasjon opp mot diverse aktører på universitetet. 

Slik fungerer skjenkebevilling:

For å drive bar i Norge er man avhengig av å ha en gyldig skjenkebevilling. Dersom vilkårene for bevillingen, alkoholforskriften eller alkoholloven brytes, blir virksomheten tildelt prikker. Dersom en bar får tildelt 12 prikker, er Bergen kommunes standardreaksjon å inndra bevillingen i én uke.

Stengte da de fikk vite at det manglet bevilling

I dag er Christoffer Janson leder i Ad fontes. Da han startet i vervet i september ante han ingenting om problemene som ventet. 

Han fikk vite at baren manglet skjenkebevilling først i oktober. 

– Så da var det egentlig bare å stenge med en gang, forteller han. 

Ad fontes. Christoffer Janson
STENGTE NED: Christoffer Janson stengte baren da han skjønte at det manglet bevilling.

Grunnen til at han ikke visste at det manglet bevilling, er fordi det er Humanistisk Studentutvalg som står ansvarlig for den. 

– Avtalen mellom Ad fontes og HSU er der slik at baren kan bruke mest mulig tid på å drive bar og minst mulig tid på de rent juridiske og administrative tingene.

Det sier tidligere HSU-leder, Sigurd Meklenborg-Salvesen, som satt fra september 2022 til mai 2023. Til tross for avtalen visste heller ikke han om problemene.

Han mener Ad fontes har hatt direkte kontakt med kommunen tidligere. 

Les svaret til Meklenborg-Salvesen lenger ned i saken.

Ble nesten fratatt bevillingen høsten 2022

Allerede i midten av mai i fjor fikk HSU varsel fra kommunen om at de ble tildelt to prikker. Ad fontes hadde ikke levert omsetningsoppgaven, som skal leveres hvert år. 

Ad fontes. Kontor for skjenkesak.
INFORMASJON: Det ble sendt gjentatte brev gjennom Altinn fra kommunen. Bildet er retusjert for å anonymisere to navn.

Den skal inneholde oversikt over mengden alkohol baren selger i løpet av ett år. Ifølge Gjertsen fra kontoret for skjenkesaker tar det ikke særlig lang tid å ferdigstille dokumentet. 

– Det er jo gjort på noen minutter. De får et skjema som de skal fylle ut med antall liter alkohol de har skjenket, forklarer Gjertsen på kontoret for skjenkesaker.

Da Ad fontes ikke leverte sin omsetningsoppgave for 2022, begynte prikktildelingen å løpe. 

Etter en måned fikk de to nye prikker fordi omsetningsoppgaven ennå ikke var levert. De fikk en ny frist, som heller ikke ble overholdt, og slik gikk det fram til de hadde opparbeidet seg 10 prikker. 

Ved tolv prikker er kommunens standardreaksjon å inndra skjenkebevillingen i en uke. Det ble aldri nødvendig, da bevillingen gikk ut ved nyttår, fire måneder senere. 

Ad fontes. Stengt
STENGT: Her er det ikke mulig å kjøpe alkohol for tiden.

Ad fontes søkte heller aldri om ny bevilling for igjen å kunne servere alkohol, lovlig. 

Men ingen stengte kranene av den grunn. 

Da Studvest var til stede på HF-revyens oppstartsfest i høst, var det fullt mulig å kjøpe både øl og vin i baren. 

tidslinje Ad fontes

Visste ikke at det manglet bevilling

Sigurd Meklenborg-Salvesen forklarer at grunnen til at han ikke visste om den manglende bevillingen var at han aldri mottok informasjonen fra kommunen.

Han fikk altså ikke med seg at studentbaren på HF ble tildelt 10 prikker på tre måneder eller at bevillingen deres gikk ut 1. januar 2023. 

Det til tross for at kommunen sendte informasjon gjentatte ganger til HSU, gjennom Altinn.

Kommunen sendte også e-post til fjorårets Ad fontes-leder, og ringte flere ganger. 

Etter gjentatte forsøk har det ikke lyktes Studvest å få kontakt med fjorårets Ad fontes-leder. 

Aldri offisielt leder

Men hvorfor kom aldri informasjonen fram?

UVITENDE: Sigurd Meklenborg-Salvesen visste ikke at bevillingen gikk ut.
UVITENDE: Sigurd Meklenborg-Salvesen visste ikke at bevillingen gikk ut.

Meklenborg-Salvesen forklarer dette med at han ikke var oppført som leder på papiret. Likevel styrte han HSU i praksis.

– Vi trengte underskrift fra generalforsamlingens møteleder, som i dette tilfellet var den daværende lederen av HSU, for å kunne godkjenne det nye styret. Og den fikk vi rett og slett aldri tak i, forklarer han. 

Det har ikke lyktes Studvest å komme i kontakt med HSU-lederen som satt før Meklenborg-Salvesen. 

Kunne vært unngått

– Kunne dere arrangert en ekstraordinær generalforsamling for å formelt velge en ny leder? 

Det kunne i så fall gjort at Meklenborg-Salvesen ville ha mottatt informasjon fra kommunen. 

– Ja, det kunne vi. Og det var noe vi diskuterte, spesielt rett etter jul. Vi kom frem til at vi hadde lyst til å prøve litt til på å bare få alt godkjent via Brønnøysund, svarer Meklenborg-Salvesen. 

Ad fontes. Kontor for skjenkesaker
PRIKKER PÅ VILLE VEIER: Det ble levert ut mange prikker på kort tid til Ad fontes i fjor høst.

HSU-styret forsøkte etter tips fra det forrige styret å fikse dette, men etter en måned kom avslaget fra Brønnøysundregistrene.

– Og da var vi allerede i slutten av februar. Da var vi såpass nærme at vi skulle ha en ny generalforsamling, at vi bestemte oss for at dette må vi bare sørge for at det ikke er et problem som følger videre til neste styre.

Meklenborg-Salvesen ble valgt til leder i september 2022, og seks måneder senere var han fortsatt ikke formelt valgt. To måneder etter ble det nye styret presentert. 

Åpner igjen snart, forhåpentligvis

Dagens Ad fontes-leder Janson forteller at de jobber for å åpne baren på nytt, etter å ha søkt om ny bevilling. 

– Jeg har ikke noen eksakt dato, men det blir nok kanskje rundt januar eller februar, kanskje litt senere enn det. Men starten av semesteret, forhåpentligvis. 

Lederen på kontor for skjenkesaker, Terje Gjertsen, opplyser til Studvest at de ikke har fått noen søknad om ny bevilling fra Ad fontes. 

Han synes hele saken er trist for dem det gjelder. 

– Det er så enkelt å fikse på. De kunne søkt i fjor sommer og hatt bevilling nå. De kan fortsatt søke, også. 

For ordens skyld: Sigurd Meklenborg-Salvesen er medlem i Studvest sitt styre. Styret har ingen redaksjonell påvirkning.

Powered by Labrador CMS