Kultur

Truer med å kutte NHHI

Med mindre studentorganisasjonen tar et oppgjør med egne opptaksformer.

Publisert Sist oppdatert

Diskusjonen ble het da Velferdstinget (VT) den 14. oktober diskuterte hvorvidt sosiale opptak til studentorganisasjoner er noe studentorganet skal ha en mening om (se faktaboks).

I sosiale opptak ligger at man for eksempel ikke bare legger vekt på sportslige kvalifikasjoner når et idrettslag har opptak, men heller vektlegger hvordan en person passer sosialt til de som allerede er med på laget.

– Det å drive med ekskludering er ikke greit. Studentorganisasjoner som driver på den måten bør ikke få en eneste krone fra VT, konstaterte VT-medlem Øyvind Hatland fra delegasjonen til Høgskolen på Vestlandet, under lørdagens møte.

VT-kollega Sondre Riisøen stilte seg særlig kritisk til praksisen i Norges Handelshøyskoles Idrettsforening (NHHI), og pekte på en rekke medieoppslag som har vist til at studenter har blitt valgt inn til ulike studentlag basert på sosiale kriterier heller enn sportslige evner.

– Vi må sende et klart signal om at VT ikke gir penger til organisasjoner som driver med ekskludering, uttalte han.

Videre uttalte Riisøen at de eneste akseptable grunnene til avslag er at noen andre er objektivt bedre kvalifisert, at man har gjennomført loddtrekning blant de interesserte eller at man har en førstemann til mølla-løsning.

Avgjørende for pengetildeling

Både Riisøen og Hatland er klare på at VT har et ansvar for hva pengene de deler ut går til, og mener derfor at det bør tas et klart standpunkt. Av den grunn kan Riisøen fortelle at han vil ha en en garanti for at pengene ikke skal gå til lag som ekskluderer, og har sagt han vil gå i en dialog med NHHI om hvordan de kan løse det.

– Et av forslagene er at de formulerer en vedtekt om at sosiale opptak ikke er akseptabelt. Den har jeg bedt dem om å utforme slik det passer best for dem, sier han.

Under lørdagens møte understreket han at det kunne være avgjørende for om NHHI får tildelt midler under årets budsjettfordeling.

Det får NHHI-leder Jørgen Kjos til å reagere sterkt.

– Jeg synes det er hårreisende om vi skal gå fra full til null støtte om en vedtekt ikke er på plass innen en måned.

Mener debatten angrep NHHI

Videre påpeker Kjos at han opplevde at debatten under møtet gikk angrep NHHI fremfor å diskutere sosiale opptak prinsipielt. Han er sterkt uenig med Riisøen og Hatland i at dette er noe VT skal mene noe om.

– Dette er noe som bør styres internt. Det er ikke VT sin oppgave å detaljstyre og pålegge organisasjonene ting, sier NHHI-lederen.

– Mener du at sosiale opptak er et problem hos dere?

– Hos oss finnes det mange idretter som folk ikke har vært bortpå før, og da fungerer det ikke med sportslige opptak. På den måten fungerer sosiale opptak på samme måte som et intervju i en jobbsituasjon, svarer Kjos, og legger til at kronene de får går til å støtte idretten og ikke opptakene.

Hatland er på sin side klar på at til tross for at NHHI ikke direkte finansierer sosiale opptak, så er det avgjørende at de tillater praksisen.

– Når de selv ikke tar et oppgjør med det, så mener jeg VT må sende et signal, sier han.

– Vil gå ut over mange

Idrettsforeningen på handelshøyskolen består i dag av over 1300 studentmedlemmer og har 53 grupper innen 35 forskjellige idretter.

– Hvis vi ikke får støtte, er det mange som ikke lenger har en idrett å gå til, påpeker NHHI-leder Kjos.

Begge VT-representantene Studvest har pratet med sier de er innforstått med at studentorganisasjonen har mange medlemmer og gode velferdstilbud.

– Utgangspunktet mitt er at jeg har lyst til å gi dem penger, for de gjør veldig mye bra for mange studenter. Men vi kan ikke stikke under en stol at folk blir ekskludert, sier Riisøen.

NHHI-leder Kjos er klar på at organisasjonen jobber kontinuerlig med problematikken, og er enig i at det er noe de må jobbe med.

– Jeg er villig til å gå inn i en dialog og se hva vi kommer frem til. Vi vil jo alle at flest mulig skal bli inkludert, sier han.

Det presiserer at Studvest mottar støtte fra Velferdstinget.

Powered by Labrador CMS