Universitetsledelsen vil droppe planene om ny studentvilla

Vil heller flytte studentorganisasjonene til Nygård skole.

NYGÅRD SKOLE. Det er dette bygget det foreslås å pusse opp, for så å fylle med 30 studentorganisasjoner. Bygget ligger rett ved Grieghallen. FOTO: JULIE HELENE GÜNTHER
Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN

  • I 2008 ble den gamle villaen i Olav Kyrres gate revet grunnet skader på bygget.
  • Villaen huset 30 studentorganisasjoner. Disse er i dag lokalisert i Fosswinckelsgate 7 og Nygårdsgaten 1B. 
  • Lokalene er eid av UiB og vil bli solgt for å delfinansiere byggingen av den nye villaen eller rehabilitering av Nygård skole.
  • Den estimerte budsjettrammen for ny studentvilla er på 40–45 millioner kroner. 
  • Nå foreslås det å skrinlegge planene om en studentvilla, og heller flytte all studentaktivitet til Nygård skole.
  • Da må Nygård skole rehabiliteres for cirka 30-35 millioner kroner.

I mai skrev Studvest at Bergen kommune for andre gang avslo Universitetet i Bergen (UiB) sin søknad om å bygge en ny studentvilla på tomten bak Det Akademiske Kvarter.

Den ønskede studentvillaen skal kunne huse flere hundre studenter fra 30 ulike studentorganisasjoner, som i dag holder til i Fosswinckelsgate 7 og Nygårsdgaten 1b. Begge er midlertidige løsninger etter at den gamle studentvillaen ble revet i 2008. 

UiB regner med at en ny studentvilla vil komme innenfor en budsjettramme på 40–45 millioner kroner. 

Skal man få plass til alle studentorganisasjonene i ett bygg, regner UiB med at man vil trenge cirka 1150 m². Det er større enn hva kommunen vil godta. Derfor ser UiB nå på alternative løsninger. De to mest aktuelle er:

  • Delt løsning: Bygge en mindre villa på 700 m² på tomten bak Det Akademiske Kvarter, samtidig som man pusser opp cirka 450 m² av Nygård skole. Estimert kostnad: 50–61 millioner kroner.
  • Flytte all studentaktivitet til Nygård skole og skrinlegge planene om en ny studentvilla: Forutsetter en rehabilitering av 1150 m² av Nygård skole. Estimert kostnad: 30–35 millioner kroner. 
– Studentene blir neglisjert

Torsdag skal Universitetsstyret, det øverste organet ved UiB, vurdere alternativene. Universitetsledelsen går inn for forslaget om å flytte all studentaktivitet til Nygård skole og skrinlegge planene om en ny studentvilla.

Det syns Nikolai Klæboe, leder for Studentparlamentet ved UiB (SP-UiB), er en dårlig løsning. Spesielt reagerer han på at studentorganisasjonenes ønske om en lokasjon med nærhet til Det Akademiske Kvarter nedprioriteres. 

– Studentene har ytret et sterkt ønske om å få oppført en studentvilla ved Det Akademiske Kvarter, slik som planen har vært helt inntil nå. Det er viktig å samle studentkulturen og deres drift, og det gjøres på best måte ved å sikre at så mange som mulig får være i umiddelbar nærhet til Det Akademiske Kvarter, sier Klæboe. 

UENIG. Leder for Studentparlamentet, Nikolai Klæboe, mener det er en dårlig løsning å flytte all studentaktivitet til Nygård skole. FOTO: SILJE FRIDÉN

– Byggingen av studentvillaen har utviklet seg til en prinsippsak. Derfor reagerer jeg på at studentenes stemme i innstillingen blir neglisjert, spesielt når pengene til å bygge studentvillaen finnes, fortsetter han. 

Sausan Hussein er en av studentene som sitter i Universitetsstyret. Hun forteller at hun fremdeles er usikker på hva hun mener om saken.

– Det er gode argument for å flytte all aktivitet til Nygård skole, og det er gode argument for å bygge ny villa. Jeg forstår veldig godt studentenes sterke ønske om ny villa og vektlegging av nærhet til Det Akademiske Kvarter, samtidig som jeg ser at det innebærer store risikoer og kostnader, sier hun.

For dyrt å bygge en mindre villa
GODE ARGUMENTER. Sausan Hussein i Universitetsstyret mener det finnes gode argumenter for begge de mulige løsningene i saken. ARKIVFOTO: TORE HAUKE THIESEN

Leder for Velferdstinget Vest, Truls Einar Johnsen, mener en delt løsning er en bedre løsning enn å flytte all aktivitet til Nygård skole. Han forteller også at studentenes ønske om nærhet til Det Akademiske Kvarter er påpekt i UiBs vurdering, men at det ikke blir tatt hensyn til i innstillingen.

– De velger heller å vektlegge økonomiske hensyn, sier Johnsen. 

Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm mener at en delt løsning ville blitt for dyr sett i forhold til hva man ville fått igjen for pengene. Å rehabilitere større deler av Nygård skole og flytte all studentaktivitet dit være om lag 20 millioner kroner rimeligere enn en delt løsning.

Det er ikke langt å gå fra Nygård skoleKjell Bernstrøm, universitetsdirektør

– Dersom styret vedtar en delt løsning må vi finne ca. 25 millioner kroner ekstra som vi ikke har budsjettert i dag. Det er for dyrt i forhold til hva man får igjen av areal. Det blir opp til styret å avgjøre denne saken, men jeg anbefaler løsningen hvor man flytter all studentaktivitet til Nygård skole, sier Bernstrøm.

I tillegg er situasjonen på Nygård skole at Bergen kommune, som nå leier deler av bygget, flytter ut neste år. Det er lokaler som UiB uansett må finne et bruksområde til. Å flytte all studentaktivitet dit blir dermed den mest effektive og rimelige løsningen, mener Bernstrøm. 

Han er heller ikke enig i studentenes argument om at Nygård skole ligger for langt unna Det Akademiske Kvarter til å skape en synergieffekt for studentorganisasjonene.

– Det ikke er langt å gå fra Nygård skole til Det Akademiske Kvarter. Det er ikke mange hundre meterne, sier han. 

– Feigt

Lina Eide Hustvedt, daglig leder for Det Akademiske Kvarter, mener det er feigt av universitetsledelsen å gi opp de originale planene om en studentvilla.

– Det er jo nå de virkelig må sette inn støtet mot kommunen og be dem komme universitetet i møte. Etter min mening fremstår det som at universitetsledelsen ikke tar stort nok hensyn til de synergieffektene det faktisk gir å bygge opp studentareal i nærheten av hverandre, sier hun. 

Hustvedt har forståelse for at økonomi er en faktor som kan gjøre det ønskelig å skrinlegge planene om villaen og heller fokusere på Nygård skole.

– Men da lurer jeg samtidig på om UiB står i en slik økonomisk situasjon hvor økonomien må være en avgjørende faktor, spør hun. 

– Supert at noe skjer

For studentorganisasjonene som i dag holder til i Nygårdsgaten 1b, vil det å flytte til Nygård skole bety en slutt på usikkerheten rundt hvor de skal holde til i fremtiden. 

– Vi synes det er supert at noe skjer, fordi vi har levd i uvisshet lenge. Vi er ikke negative til å flytte all studentaktivitet til Nygård skole. Det virker hensiktsmessig, men vi synes ikke det kommer frem i rapporten hva og hvor mye man kan utforme, med tanke på at Nygård skole er fredet, sier leder for studentkoret Sirenene, Aisha Marie Heim.

Heim håper derfor at studentene vil inkluderes i videre planlegging av hvordan man skal bruke Nygård skole til studentaktiviteter.

Even Berge, avdelingsdirektør for Eiendomsavdelingen ved UiB, kan bekrefte at studentorganisasjonene skal involveres i videre planlegging.

–  Det er jo dem disse lokalene skal være for. I samarbeid med studentorganisasjonene reviderer vi romprogram som skal danne grunnlag for ombygging og tilpasning av lokalene, forklarer han.

IKKE NEGATIVE. Aisha Marie Heim, er glad for at noe skjer i saken, men lurer på hvordan Nygård skole egentlig skal tilpasses til studentaktiviteter. FOTO: JULIE HELENE GÜNTHER
SAMARBEID. Studentene skal involveres i prosessen rundt utforming av Nygård skole, forteller Even Berge i Eiendomsavdelingen. ARKIVFOTO: TORIL SUNDE APELTHUN
Powered by Labrador CMS