Trene Sammen har fjernet armbånd- og bookingordning som tiltak. – Vi har kanskje vært litt vel strenge, sier daglig leder ved Trene Sammen Studentsenteret, Frederick Gjethammer.

KOMPLEKS SAK. Daglig leder for Trene Sammen Studentsenteret Fredereick Gjethammer mener det var riktig å fjerne armbånd- og bookingordning.


Annonse

Gjennom koronapandemien har Trene Sammen operert med et køsystem med bruk av armbånd for å begrense antallet på treningssentrene. På ettermiddagen måtte man på noen av sentrene også booke plass på forhånd for å kunne trene.

Trene Sammen letter nå på disse smitteverntiltakene ved å fjerne armbånd- og bookingordning ved ordinær trening. Ved svømming og gruppetrening må man fortsatt booke time.

– Vi føler vi tok den riktige avgjørelsen, sier avdelingsleder for Trene Sammen Studentsenteret, Frederick Gjethammer.

– Det er en kompleks sak. Årsaken til at vi fjernet armbåndsløsningen var at majoriteten av studentene nå er vaksinert, og én-meterskravet i breddeidretten og på akademiske forelesninger er fjernet, forteller Gjethammer. 

Urettferdig strengt

Gjethammer synes det var synd at armbånds- og bookingløsningen gjorde at medlemmene ikke kunne benytte Trene Sammen sitt tilbud så mye som de ønsket. 

TILTAK. Kluter for å desinfisere apparater er fortsatt tilgjengelige ved Trene Sammen sine sentre.

– Vi følte at det ble urettferdig for alle medlemmene våre da vi så at det ble kø utenfor, sier han. 

Gjethammer mener at Trene Sammen har gjort riktige vurderinger gjennom pandemien, men at det nå var på tide å slippe opp. 

– Vi har kanskje vært litt vel strenge, men vi ser at vi har hatt veldig lite smitte på sentrene våre i forhold til Bergen og nasjonalt sett.

Ikke ferdig med tiltak
KAN GJENINNFØRES. Smitteverntiltak for å begrense tiltak kan gjeninnføres dersom smitten skulle øke på sentrene.

Gjethammer sier de ikke har fått noen negative tilbakemeldinger på fjerningen av armbåndene, og forklarer at de i ledelsen snakker med de ulike studentorganisasjonene og andre ansatte for eventuelle tilbakemeldinger. 

– Vår observasjon er at medlemsmassen har blitt flinke på å fordele seg utover slik at vi ikke opplever så mye kø på apparatene, sier han, og legger til at det også er generelt færre som trener på sentrene deres nå enn i 2019. 

Trene Sammen er ikke helt ferdig med smitteverntiltak enda. Vasking av utstyr før og etter bruk og spriting av hender er fortsatt oppfordret, i tillegg til krav om å holde en meters avstand til andre. 

Gjethammer forteller at Trene Sammen avklarte med smittevernkontoret i Bergen Kommune før de fjernet armbåndsløsningen som smitteverntiltak.

– De hadde ingen innvendinger mot det. Vi har heller ikke opplevd noe smitte etter det, sier han. 

Om smitten skulle øke på sentrene, vil Trene Sammen gjeninnføre armbåndsløsning eller liknende tiltak for å begrense pågangen. Han har ikke nøyaktige tall på hvor mye smitte som skal til, men at de må ta en fortløpende vurdering.

Kommentarer

kommentarer