LESERINNLEGG: Nikolai Klæboe synes ingenting om at Det juridiske fakultet tar seg to uker ekstra til å rette eksamensoppgavene til studentene sine.

ARKIVFOTO: LENE RISHOLT THORBJØRNSEN


Debatt

TEKST AV: Nikolai Klæboe, medlem i Utdanningsutvalget. FOTO: ADRIAN BRUDVIK

Som student har du ifølge lovens hovedregel krav på å få sensur på eksamen i løpet av tre uker. Alle fakulteter ved UiB er underlagt dette, med unntak av Det Juridiske fakultet – de har nemlig fått fritak fra Universitetsstyret.

Et av argumentene for femukersmodellen som jussen på UiB benytter, er at de har eksamener underveis i semesteret. Ved UiO og UiT, der de juridiske fakultetene har tre uker sensurfrist, har de eksamenene på slutten av hvert semester. Et annet argument er at UiB avholder flere eksamener ved jussen enn de gjør i Oslo. Det ligger nok noe i disse argumentene, men er det nok til å fravike lovverket? Dette er bare halvsannheter som tåkelegger debatten siden det ved flere av semestrene avholdes like mange eksamener ved UiB som ved UiO. Forskjellen er at UiB har lov til å bruke to uker mer enn UiO på å levere sensuren.

Forsinket sensur er en psykisk belastning for studentene. Den blir enda større på et fakultet der karakterpresset er stort. I SHoT-undersøkelsen i 2014 uttalte 38% av studentene på jussen i Bergen at de opplever prestasjonspress fra medstudenter. Vedtaket som gir jussen tillatelse til å ha fem uker sensurfrist baserer seg på en studentrepresentant som har uttrykt at dette ikke er noe studentene har presset på for å få endret.

Dette omhandler alle studentene på et helt fakultet, og vedtaket skulle gjelde i flere år. Det er helt bak mål at det er konkludert med at alle studenter ved jussen synes det er helt greit med fem ukers sensurfrist på bakgrunn av at en student har fortalt sin subjektive oppfatning av saken. Hvordan hver enkelt student opplever belastningene som kommer med å vente på sensur er veldig individuelt og ikke mulig å si uten å ha undersøkt dette grundigere.

Ved de juridiske fakultetene i Tromsø og Oslo gjelder tre uker sensurfrist på alt, med unntak av noen store enkeltemner. Ved juridisk fakultet i Bergen er derimot hovedregelen fem uker sensurfrist på alt. UiO og UiT er institusjoner vi sammenligner oss med i andre sammenhenger, og det bør vi også gjøre her. Da er UiB definitivt dårligst i klassen. Derfor burde jussen ved UiB revurdere dagens sensurpraksis og gå inn for å ha samme sensurfrister som de andre Universitetene med femårige juss-studier har.

Kommentarer

kommentarer