Det ble enstemmig vedtatt av studentpolitikerne på HVL forrige gang de møttes.


– Akademia burde fronte viktige verdier og etikk, mener Frida Bjørlo Øien.

Hun sitter i arbeidsutvalget til Studenttinget på Vestlandet (STVL), som er studentdemokratiet til de 16.000 studentene ved Høgskulen på Vestlandet (HVL).

På forrige møte STVL hadde, vedtok de å skulle arbeide for følgende:

«Høgskolen på Vestlandet innfører etiske retningslinjer for ivaretakelse av menneskerettigheter og akademisk frihet ved inngåelse og oppfølging av samarbeidsavtaler med eksterne aktører, både innenfor og utenfor norske landegrense».

– HVL er en viktig samfunnsaktør. Dette er en rolle vi må ta på alvor, kommenterer Pia Lilleskare.

En del av sammenslåingen

Lilleskare er også studentrepresentant i STVL. Hun forteller at dette er en videreføring av politikken som studentparlamentet hadde i Bergen, før høgskolene på Vestlandet fusjonerte til å bli én.

– Etter fusjonen har det vært nødvendig å gå gjennom en del på prosesser på nytt. Dette er en del av det arbeidet, sier hun.

Lilleskare forteller at Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) har inspirert dem og fremmet viktigheten av det ved å få slike resolusjoner på agendaen og legge press på institusjonene.

All honnør til studentene som setter dette på kartet.

Berit Rokne, rektor ved HVL. 
Vil strekke seg langt

Berit Rokne, rektor ved HVL, ønsker å samarbeide med Studenttinget og er svært glad for at studentene ved skolen tar tak i etikk.

– Vi vil strekke oss langt i alt som har med etiske retningslinjer å gjøre, sier hun.

Rokne forteller også at HVL er i en fase hvor mye skal på plass, og at de vil ta med seg resolusjonen videre i utviklingen retningslinjer for skolen.

– All honnør til studentene som setter dette på kartet, sier rektoren.

Resolusjonen har forøvrlig ikke blitt tatt opp i høgskolestyret ennå.

Vil ha miljøfyrtårn

Studenttingets arbeidsutvalg jobber for tiden med å utforme flere resolusjoner. En av dem er en resolusjon om at campusen på Kronstad skal bli et «miljøfyrtårn» slik som de andre campusene tilhørende HVL samt BI og Universitetet i Bergen allerede er.

– Det vil si at Studenttinget ønsker at institusjonen skal arbeide for å bli sertifisert for klimavennlig drift, forteller Øien.

Ifølge henne vil dette bli tatt opp til diskusjon på neste STVL-møte.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil vise samfunnsansvar og være mer miljøvennlige.

Kommentarer

kommentarer