Debatt

Å forbedre studenthverdagen forutsetter at studentene bruker stemmeretten sin

Du har kanskje allerede svart på en million undersøkelser og allerede stemt ved rektorvalget, men det er et viktig valg som gjenstår.

Illustrasjonsfoto: Josef Kosler
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Fra 14. til 20. april er det endelig studentvalg ved Universitetet i Bergen (UiB). Her skal mange av universitetets mest engasjerte studenter kjempe om nettopp din stemme. Du har garantert gjort deg opp noen meninger om den studietilværelsen du har nå og hvordan den kan bli bedre, på lik linje med kandidatene som stiller til valg. 

Valget som nå skal gjennomføres dreier seg om de studentpolitiske listene som danner Studentparlamentet ved UiB. Studentparlamentet består av 31 studenter hvorav 24 av disse er velges i studentvalget. De resterende syv velges av studentutvalgene ved fakultetene. I tillegg skal det velges studentrepresentanter til universitetsstyret som er det øverste organet ved UiB. 

For at studentpolitikken skal fungere optimalt og for at dine representanter skal kunne si de representerer studentstemmen, har vi behov for å vite nettopp hva studentene ønsker seg. Dette vet vi ikke med mindre du tar deg de minuttene som trengs for å avlegge din stemme.

En utfordring de siste årene har vært at færre og færre studenter bruker sin stemmerett. I 2016 var det 25 prosent av studentene som avla sin stemme, men dette tallet har sunket gradvis de siste årene. Kun til 15,4 prosent stemte i 2020. I fjor var det i tillegg det første heldigitale studentvalget ved UiB. 

Studentene hadde muligheten til å stemme i slutten av mars da det var rektorvalg, men også da var oppslutningen lav. Kun 12 prosent blant UiB-studentene avla sin stemme. Det var også et relevant valg, men vi mener at studentvalget er enda viktigere for studentene.

Ikke bare er dette en kamp om relevante saker som omhandler studentenes tilværelse og studietid, men relevansen er grunnet i at alle sakene som tas opp i studentvalget kommer fra studentene, omhandler studentene og kommer studentene til gode. Årets saker omfatter alt fra døgnåpne lesesaler, styrking og synliggjøring av helsetjenester, samt forbedret digital undervisning, for å nevne noen. Dersom man ikke stemmer, mister man muligheten til å påvirke studiehverdagen på denne måten. 

Forrige uke feiret UiB sitt 75 års jubileum. Vi er heldige som studerer ved et universitet som er verdensledende innenfor mange felt samtidig som det tar vare på sitt studentdemokrati. Studentvalget er viktig for å fortsette å forbedre studenthverdagen med saker som er relevante for sine studenter, men det forutsetter at studentene benytter stemmeretten sin.

Kanskje oppnår vi en historisk valgoppslutning i jubileumsåret?

Debattregler

  • Vil du få din mening på trykk i Studvest? Send innlegget ditt på e-post til ansvarligredaktor@studvest.no.
  • Typiske innlegg er rundt 500 ord.
  • Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte og redigere innlegg.
  • Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, fremstår som reklame eller som er hatske og trakasserende.
  • Legg ved et portrettbilde av deg selv.
Powered by Labrador CMS