Debatt

Det digitale løftet studentene fortjener

Dårlige IT-ferdigheter virker å være fellesnevner blant flere undervisere i dag. Flere elever har måttet bøte for dette gjennom ventetid og unødvendige tidsutsettelser.

Portrettbilde: Sayna Etminan. Illustrasjonsbilde: Sindre Sommerfelt
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Pandemiske restriksjoner har tvunget frem en enighet om digitalisert studenthverdag. Digitale forelesninger og seminarer har i kjølvannet av dette blitt selve fundamentet for utveksling og innlæring av pensum.

Vi i Sosialdemokratisk liste anerkjenner den påkjenningen en slik omveltning innebærer, og ønsker derfor at overgangen fra delvis til fullstendig digitalisering skal være så naturlig og enkel som mulig. En av våre viktigste kjernesaker er derfor en forbedring av den digitale kompetansen til forelesere på universitetet.

Dårlige IT-ferdigheter virker å være fellesnevner blant flere undervisere i dag, og flere elever har måttet bøte for dette gjennom ventetid og unødvendige tidsutsettelser. Med Zoom og Mitt UiB som selve fasetten på studentlivet, er det rettmessig å stille krav til de som bruker disse tjenestene. Derfor mener vi at en satsning på digitale kunnskaper blant forelesere, i en tid hvor digitale verktøy blir stadig mer hverdagslig, er avgjørende for en mest mulig optimal læringsformidling.

En dynamisk og stadig skiftende studenttilværelse krever også en fleksibel og utvidet læringsplattform.

De digitale appene, som Mitt UiB, i likhet med resten av verden fortjener en digital revolusjon. En fornyelse av de digitale læringsplattformene vil bidra til en mest mulig problemfri utveksling av pensum og andre viktige dokumenter. I tillegg vil en slik endring gi muligheter for flere interaktive læringsmåter digitalt og gi studentene et mangefasettert læringstilbud utover publiserte forelesninger. 

Samtidig som vi er vitne til en digital omstilling, er det flere studenter som er økonomisk berørt av den fatale omveltningen.

Mange har opplevd degradering, lønnssenking og ikke minst permisjon i kontekst av den økonomiske krisen. Å sysselsette flere studenter til IT-avdeling er derfor ikke bare nødvendig tatt omstendighetene i betraktning, men også en gripende mulighet for å sikre et bedre læringstilbud. En identifiserbar og representativ IT-tjeneste er med andre ord en viktig endring for å effektivisere den digitale kompetansen på universitetet. På slik måte blir avdelingen ikke bare et domene for studenter, men også av studentene.

Ved å forbedre det digitale tilbudet klarer vi nemlig å forbedre læringstilbudet for alle studenter på en enklere måte.

Vi har troen på at en endring i de digitale læringsplattformene vil aktivt bidra til en enklere studenthverdag, der alle elever får optimalisert sitt potensiale. For oss står det kollektive studentfellesskapet størst, og vi ønsker at alle skal ha samme mulighet til å fullføre utdanningen sin innenfor trygge og gode rammer.

Derfor mener vi at de digitale ressursene skal holde følge med studenters stadig forandrede hverdag. Slik sikrer vi en enkel, trygg og solidarisk overgang som mulig.

Debattregler

  • Vil du få din mening på trykk i Studvest? Send innlegget ditt på e-post til ansvarligredaktor@studvest.no.
  • Typiske innlegg er rundt 500 ord.
  • Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte og redigere innlegg.
  • Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, fremstår som reklame eller som er hatske og trakasserende.
  • Legg ved et portrettbilde av deg selv.
Powered by Labrador CMS