Det er valg. Bruk stemmeretten din.

Universitetet er ikke bare forskning og utdannelse, det er også en forvalter av demokratisk kultur.

Illustrasjonsfoto: Adrian Grindbakken
Illustrasjonsfoto: Adrian Grindbakken
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Det er valg-vår ved Universitetet i Bergen (UiB). Et nytt rektorat er valgt, og nå skal det velges nye representanter til fakultetsstyrene, nye dekaner og et nytt universitetsstyre. Det skal velges studentrepresentanter til universitetsstyret og et nytt studentparlament.

Vi er stolte av universitetsdemokratiet i Bergen, og særlig stolte er vi av det solide studentdemokratiet. Dette er en oppfordring til dere om å bidra til å styrke og beskytte det. Det er viktig, og særlig nå, i år, da vi må arbeide på nye måter, bak skjermene, og forhindret fra å treffes fysisk. 

Universitetsdemokratiet er viktig også i en større sammenheng. Universitetet er ikke bare forskning og utdannelse, det er også en forvalter av demokratisk kultur. Derfor er valgene, valgprosessen og den demokratiske involveringen i arbeidet og retningsvalgene vi gjør, av stor betydning for å forvalte et åpent og demokratisk samfunn. 

Din stemme betyr mye i dette valget. Vi har vært gjennom et vanskelig år. Dere studenter har betalt en høy pris. Korona-pandemien har tydelig vist oss hvor nødvendig og verdifullt samarbeidet med studentene er. Studentrepresentantene arbeider sammen med UiBs ledelse. I fellesskap har vi arbeidet for å mestre denne vanskelige, lange situasjonen. Sammen har vi stått i en stor og historisk samfunnskrise. Vi har håndtert små og større utfordringer i ukentlige møter, i beredskapsmøter og vi også drøftet de store sakene, slik som psykisk helse, boforhold og økonomi. Dette skal vi fortsette med. 

Studentrepresentantene i universitetsstyret og i Studentparlamentet har vært med på å fatte mange viktige avgjørelser for UiBs fremtid som bærekraftig universitet og for studiehverdagen din. Det er dere som vet hvordan det er å være student. Vi trenger studentperspektivet for å bli et enda bedre universitet og et enda sterkere kunnskapssamfunn. 

Derfor håper jeg du vil være med på å stemme for å påvirke institusjonen i den retningen du synes er mest fornuftig. Godt valg!

Debattregler:

  • Vil du få din mening på trykk i Studvest? Send innlegget ditt på e-post til ansvarligredaktor@studvest.no.
  • Typiske innlegg er rundt 500 ord.
  • Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte og redigere innlegg.
  • Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, fremstår som reklame eller som er hatske og trakasserende.
  • Legg ved et portrettbilde av deg selv.
Powered by Labrador CMS