Debatt

Det føres ikke tilsyn ved ditt læringsmiljø

En student på UiB kan ende opp med langt verre vilkår enn sine medstudenter på NLA. Er dette rettferdig?

VAGT LOVVERK. Det lovverket som i dag skal verne om din rett til et godt læringsmiljø er fullt av utydelige formuleringer, skriver NSO-leder Mats Beldo. ARKIVFOTO: LENE RISHOLT THORBJØRNSEN
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Alle studenter har krav på et godt læringsmiljø. I det ligger det at de fysiske og psykiske forholdene rundt din studiesituasjon skal være tilfredsstillende ut fra en samlet vurdering av din helse, sikkerhet og velferd. Imidlertid bare «så langt det er mulig og rimelig», slår lovverket fast.

Det lovverket som i dag skal verne om din rett til et godt læringsmiljø er fullt av vage og utydelige formuleringer som gjør at det er opp til din institusjon å vurdere hva de kan legge til rette for. Det vil si at kvaliteten på læringsmiljøet fort kan avhenge av hvilken institusjon du studerer ved, og en direkte effekt er at en student på UiB kan ende opp med langt verre vilkår enn sine medstudenter på NLA. Er dette rettferdig, spør du?

Det er mange som arbeider med læringsmiljø på flere nivåer ved din institusjon. Alt fra studenttillitsvalgte, til studieadministrativt ansatte og personer i ledelsen. Det er styret ved din institusjon som har det overordnede ansvaret for ditt læringsmiljø, og i Norge er vi så heldig at vi i tillegg har et Arbeidstilsyn som i sine tilsynsrunder skal føre tilsyn med studentenes læringsmiljø. Bra, sier du?

Da vi kontaktet Arbeidstilsynet våren 2016, kom det frem at det har vært ført få eller ingen tilsyn med studentenes læringsmiljø, og studentene har ikke vært tilstede under tilsynsrundene. Hvordan kan det føres tilsyn med mitt læringsmiljø når studentene ikke engang er representert, undrer du?

Dagens lovverk er ikke godt nok, noe som blant annet viser seg gjennom Arbeidstilsynets manglende tilsyn. Situasjonen til studenter er ikke direkte overførbar til situasjonen til arbeidstakere, noe som gjør det vanskelig for Arbeidstilsynet å ta for seg studentenes faktiske forhold under sine tilsyn.

Derfor kan ikke ansvarlig statsråd Iselin Nybø gjemme seg bak argumenter om at studenter delvis innbefattes av arbeidsmiljøloven. Vi krever at den varslede gjennomgangen og revideringen av lovverket du som student er ivaretatt av, styrker kravene som stilles til tilrettelegging i ditt læringsmiljø.

Powered by Labrador CMS