Dette skjedde da NHH gikk i protest

LESERINNLEGG: UiB-benken begrunner hvorfor de stemte for å kutte i støtten til K7 Bulletin og Økonomiformidlingen.

FORLOT SALEN. NHH-representantene Andreas Jansen og Karoline Kongshaug på vei ut fra budsjettmøtet etter at representantene fra HVL og UiB sammen hadde fått flertall for et budsjett. ARKIVFOTO: ADRIAN BRUDVIK
FORLOT SALEN. NHH-representantene Andreas Jansen og Karoline Kongshaug på vei ut fra budsjettmøtet etter at representantene fra HVL og UiB sammen hadde fått flertall for et budsjett. ARKIVFOTO: ADRIAN BRUDVIK
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Debatt

I etterkant av budsjettmøtet i Bergen Studentvelforening har det florert flere innlegg med feilaktige påstander om hvorfor UiB-benken stemte som vi gjorde. Våre prioriteringer ble grundig begrunnet under budsjettmøtet, men vi ønsker å tydeliggjøre disse overfor studentene i Bergen som ikke var tilstede.

Vi vil understreke at dette er et budsjett hele UiB-benken stiller seg bak. Det er ikke et budsjett enkeltpersoner har «stått i spissen for», men et budsjett med et bredt flertall i Bergen Studentvelforening. Vi vil også ta sterk avstand fra den hetsen og personangrepene enkelte delegater har blitt utsatt for i diverse sosiale medier. Dette er lavmål.

Hvorfor vi kuttet Bulle og ga mer til Studvest

Temaet det ble mest debatt om under møtet, var kutt av støtte til NHH-avisen K7 Bulletin. De ble kuttet fordi de ikke oppfyller mediekriteriene vi vedtok før sommeren – kriterier som NHH-representantene var med på å bestemme. Bulle har verken dekket mangfoldet av institusjoner i student-Bergen eller levert lesertall.

Ifølge deres egen nettside er K7 Bulletin en avis «av og for NHH-studenter». Andre institusjonsaviser søker fra Kulturstyret (KS) om støtte, og det håper vi at Bulle også kommer til å gjøre. Derfor økte vi årets tildeling til KS med 106.000.  Enhver støtte fra Velferdstinget hadde gjort at Bulle mister denne søkeretten.

Et annet tema som fikk mye oppmerksomhet var kutt i støtten til Stoff. Stoff fikk for to år siden tildelt 100.000,-. Året etter ble de tildelt 226.000,-. I dette lå betydelige investeringsmidler. I år har vi ikke prioritert å gi investeringsstøtte til Stoff, og vi mener derfor at de burde ligge nærmere tildelingssummen fra 2015. Med høyere pott fant vi anledning til å øke denne støtten med 24.000,- sammenlignet med 2015.

Studvest setter fokus på saker som er viktig for studentenes hverdag og velferd. De har satt saker på dagsorden som har ført til en bedring for studentene. Blant annet i artiklene om HVL og UiBs ulovlige egenandeler til studieturer, som potensielt sparer studentene over 1,5 millioner kroner neste år. De har tidligere blitt kritisert for å fokusere for mye på UiB og har reagert på kritikken med en betydelig bredere dekning av studentbergen. Forbedringsviljen og viktigheten Studvest har for studentene i Bergen gjør at vi ønsket å gi dem mer i støtte i år enn i fjor etter at de har blitt kuttet hvert år siden 2012. Også Studentradioen har behov for betydelige investeringer for å holde dagens drift gående.

Kutt til Økonomiformidlingen, mer til NHHI

Økonomiformidlingen mener at «sentrumspolitikerne» valgte å straffe de svakeste ved å kutte i deres støtte. Det er vi ikke enige i. Med både begrensede åpningstider og få studenter som klienter,  var ikke dette god nok bruk av ressursene. Samtidig ga NHH uttrykk for at det fantes lokaler på NHH og deres motstand mot kuttet var også betydelig mindre enn motstanden mot kuttet i Bulle. Det føles rart at NHH går ut så hardt i ettertid når de under møtet stort sett snakket om Bulle, og ikke Økonomiformidlingen.

Vi ønsker gjerne at Økonomiformidlingen kan ha lokaler i sentrum, men det er ikke riktig at VT skal finansiere dette med penger som skal gå til studentvelferd når studentene i liten grad er de som benytter seg av tilbudet. Derfor trakk vi støtten til kontor, men ga støtte til drift.

I forkant av budsjettmøtet har det vært flere diskusjoner rundt sosiale opptak og flyreiser finansiert av fellesskapets midler. NHHI har vært «skyteskiven» i begge debattene, og det var lenge uklart om de ville oppleve kutt eller ikke. Vi kom fram til at det ville vært feil med et kutt nå, før vi har vedtatt politikk på området. Derfor ønsker vi en større debatt om tildelingskriterier til idretten til neste år. Vi opplever at de andre institusjonene er enige i dette  

Når det gjelder reisekostnader ble NHHI brukt som eksempel fordi de er de eneste som faktisk oppgir disse tallene. Det ville vært urimelig å straffe dem for det, samtidig som vi oppfordret til bedre regnskapsføring fra de andre idrettsorganisasjonene. Vi vedtok å øke støtten til NHHI med 40.000 fra i fjor. Alle er enige i at idretten bidrar mye til studentens velferd og tildelte deretter, men dette perspektivet har forsvunnet i raseriet over at Bulle ble kuttet.

Vi vil også ta sterk avstand fra den hetsen og personangrepene enkelte delegater har blitt utsatt for i diverse sosiale medier. Dette er lavmål.

Vi forstår at det er frustrasjon hos de organisasjonene som kuttes i neste års budsjett. Vi har stor respekt for arbeidet alle studentorganisasjoner legger ned. Vi står imidlertid ved våre prioriteringer. Vi mener at årets budsjettprosess har vært bedre enn på lenge, men ser fortsatt forbedringspotensiale, særlig når det gjelder å inkludere de minste institusjonene. Vi går gjerne i dialog om hvordan vi kan legge opp til en enda bedre prosess neste år.

UiBs delegasjon ved budsjettmøtet til  Bergen Studentvelforening

Truls-Einar Johnsen

Nikolai Klæboe

John Benjamin Lothe

Håvard Lied

Tobias Otterstad

Tobias Bashevkin

Jenny Nygaardsmoen

Haakon Ervik

Rikke With Bergseth

Andreas Trohjell

Powered by Labrador CMS