Ingen på UiB skal være ensomme

29 prosent av våre medstudenter her på UiB er ofte eller svært ofte utenfor, isolert eller savner noen og være med. Hvordan kan vi arbeide mot at studenter sitter igjen, alene for seg selv?

Portrett: Privat Foto: Anne-Lea Pfistner
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Sosialdemokratisk Liste er en partipolitisk uavhengig liste som stiller til valg til Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen våren 2020. Listen er sammensatt av engasjerte studenter fra ulike fakulteter som alle ønsker å utgjøre en forskjell for studentene ved Universitetet i Bergen. 

Våre grunnverdier er frihet, likhet og solidaritet. Dette mener vi er viktige verdier å ha i studentpolitikken. Vi vil jobbe for et universitet for alle, uansett bakgrunn. Vi ønsker at alle skal ha samme reelle mulighet til å realisere sine potensialer gjennom utdanningen. Det å ha en grad fra UiB skal være tegn på kvalitet og innebære at kandidaten har gode analytiske evner og en utviklet kritisk sans. Kvaliteten på studiene og kompetansen i fagmiljøene må derfor holdes oppe og i en del tilfeller også forbedres. 

Man skal ha det fint som student på UiB. For Sosialdemokratisk Liste er det viktig at studenter ikke går gjennom studieperioden sin i ensomhet eller depresjon.

I SHoT-undersøkelsen kom det fram at hver fjerde student rapporterer om symptomer som kan forenes med psykiske plager. Studenter fra UiB som svarer at de «ofte» eller «svært ofte» har følt seg utenfor, isolert eller savner noen å være med er på hele 29 prosent. Sammenlignet med på landsbasis, så er dette tallet på hele 30 prosent. Dette er skumle tall som vi i Sosialdemokratisk Liste ønsker å redusere, og bekjempe for at vi ikke får en økning i ensomheten som befinner seg blant våre medstudenter.

Sosialdemokratisk Liste lover å jobbe for en bedre tilværelse for studenter og gjøre det vi kan for å motarbeide ensomhet blant våre medstudenter. Dette gjennom tiltak som organiserte kollokviegrupper og flere fellesareal på fakultetene der man kan være sammen, uten at det forstyrrer medstudenter.

Ønsker du å forbedre studentenes hverdag, så kan du stole på at Sosialdemokratisk Liste tar den oppgaven seriøst med og få våre forslag  inn i arbeidsprogrammet til det kommende arbeidsutvalget i Studentparlamentet UiB. Stem Sosialdemokratisk Liste for et likestilt mangfold der alle skal bli sett, hørt og i varetatt.

Powered by Labrador CMS