Meninger

Nå er det praksiskvalitet som gjelder!

I mange år har flere praksisplasser vært en viktig kampsak for studentene ved UiB – nå kan vi endelig erklære en delvis seier.

Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Det siste året har UiB-ledelsen tatt viktige steg i retning av at flere studenter får tilbud om praksis i sin utdanning. UiB tegner nye praksisavtaler med privat næringsliv og offentlig sektor som gir en stor økning i praksistilbudet. Derfor er det viktig at vi nå sikrer kvaliteten i disse praksisplassene.

I praksis får en bruke kunnskapen en har i en ny situasjon og en får mulighet til å integrere ferdigheter og kunnskap. Dette gir god læring som også forbereder studentene på å bruke det en lærer i arbeidslivet og akademia. Dessverre har praksis i mange år vært mangelvare utenfor de tradisjonelle «praksisstudiene» og dette var en sentral valgsak så sent som valget i fjor. Det er derfor svært gledelig at UiB nå sikrer flere studenter muligheten å få praksis i sitt studium.

Nå er det viktig at vi skifter fokus mot å sikre høy kvalitet i disse praksisplassene, da det er liten nytte av å slå inn åpne dører og kjempe for mer praksis nå. At praksis eksisterer er ikke nødvendigvis en garanti for god kvalitet og det er viktig at universitetsstyret er tydelige i forventningen om at praksisavtalene som fremforhandles holder høy kvalitet og har faglig relevant innhold.

Vi vil derfor jobbe for at ledelsen inkluderer de universitetspedagogiske miljøene i utviklingen av disse praksistilbudene og at det følger penger i universitetsbudsjettet til denne satsingen. For å sikre at disse praksisplassene er tilgjengelige for alle studenter er det viktig at UiB ansetter en sentral praksiskoordinator som kan sikre at praksisplassene passer godt inn i studiehverdagen. Tidlig i arbeidet må vi høste erfaring med hva som fungerte og hva som ikke fungerte så snart de første studentene er gjennom praksisoppholdet sitt.

I mange år har flere praksisplasser vært en viktig kampsak for studentene ved UiB og nå kan vi endelig erklære en delvis seier. Det er derfor viktig at vi nå retter fokus mot der kampen står og sikrer at tilbudet holder høy kvalitet. Med din stemme mellom 22. og 30. april håper vi på å kunne jobbe for at UiB blir den ledende institusjonen innen praksis i Norge!

Powered by Labrador CMS