Praksis ved UiB er for dårlig

Det er viktig at fokuset på praksis i studiene bedres. Dette er nødvendig for at UiB skal utdanne de beste kandidatene til arbeidslivet og akademia.

KLARE. Studenter må forberedes på arbeidslivet. – Vi må øke kapasiteten i praksis og bedre kvaliteten på den vi allerede har, skriver Anette Arnberg og Gard Aasmund Skuldstad Johanson.
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Til tross for at Universitetet i Bergen (UiB) sier de satser på praksis, er praksistilbudet ved UiB i dag svært varierende. Mange studenter går gjennom hele sitt studieløp uten å være i en autentisk arbeidssituasjon en eneste gang, andre opplever et praksisopphold med lav kvalitet, som beskrevet i leserinnlegget «Praksismarerittet» i BT. Noen få studenter er heldige nok til å ha god og lærerik praksis – slik bør det være for alle studenter.

Praksis ved UiB kan være så mangt. Det kan være praksis lokalt ved UiB, gjennom ferdighetstrening og liknende, eller utenfor universitetet – blant annet i offentlig sektor og næringslivet. All praksis skal holde like god kvalitet enten det er ved UiB, det offentlige eller næringslivet.

For å kunne utdanne studentene til yrkene de skal jobbe i og for å få gode akademikere i framtiden er vi avhengig av at studentene får bruke kunnskapen fra studiet sitt i praksis. Dette er noe studentene savner. Studiebarometeret fra 2018 viser at praksis er et gjennomgående ønske på mange studier. Her scoret UiB blant annet lavt på spørsmål om studentene følte de fikk informasjon om hvordan kompetansen fra studiet kan brukes i arbeidslivet. Ved slike tilbakemeldinger er det viktig at UiB tar studentenes ønsker på alvor.

Ved mange studieprogram er kapasitet i praksis et av hovedproblemene. Uten god nok kapasitet får ikke alle studentene delta i praksis på likt grunnlag. Etterspørselen for praksis er høy, og på enkelte studier opplever flere å ikke få tilbud om praksisplass på grunn av det høye søkertallet. Det blir også i liten grad jobbet for å lage nye praksisavtaler for å sikre at denne etterspørselen blir møtt. UiB må komme på banen, og jobbe for å danne nye avtaler innen både offentlig og privat sektor. Selv på studier der praksis er en obligatorisk del av utdanningen er ikke alltid kapasiteten god nok, noe som leder til at flere studenter ikke får et godt læringsutbytte av denne.

Samtidig er det viktig at alle har lik tilgjengelighet til praksis. UiB må av den grunn sikre at praksis ikke kommer i konflikt med obligatoriske arbeidskrav eller undervisning i studiene. På noen studieprogram opplever studenter å ha obligatoriske praksisopphold som kolliderer med obligatorisk undervisning. Det bør være enighet om at dette ikke er holdbart. For å bedre dette arbeidet, tilrettelegge nye praksisavtaler og koordinere praksis ved UiB bør det ansettes en praksiskoordinator som har ansvaret for dette.

Det er viktig at fokuset på praksis i studiene bedres, dette er nødvendig for at UiB skal utdanne de beste kandidatene til arbeidslivet og akademia. Vi må øke kapasiteten i praksis og bedre kvaliteten på den vi allerede har. God praksis bør være en krumtapp i ethvert studium der studentene kan få bruke kunnskapen de har i en autentisk setting, slik sikrer vi studentene god læring. Vi vil jobbe for at praksis prioriteres i studieplaner og budsjetter, alle studenter skal få lik mulighet til å lære, ikke bare de heldigste!

Powered by Labrador CMS