Leder

SHoT-resultatene bør få alarmen til å ringe

Det er lett å bli motløs av nedslående resultater, men tallene gir samtidig noen gode hint om hva som skal gjøres

MOTLØS?. Det er mye som må gjøres for å snu utviklingen til neste undersøkelse i 2026. Illustrasjon: Lukas Hauge Klemsdal
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Dette er en leder. Lederartikkelen gir uttrykk for Studvest sin holding som en partipolitisk uavhengig avis av og for studenter tilknyttet de høyere utdanningsinstitusjonene i Bergen.

9. september ble de nye tallene fra SHoT-undersøkelsen presentert.

Dataene er slående.

I 2010 hadde 1 av 6 studenter alvorlige psykiske plager. I 2022 er dette tallet 1 av 3.

29 prosent oppgir at de savner noen å være med. Hver tredje student oppfyller de formelle kravene for søvnplager- og vansker. 1 av 5 oppgir at de har drevet med selvskading, og fem prosent av studentene har forsøkt å ha ta sitt eget liv.

Hva i alle dager har skjedd på de siste tolv årene?

Tallene bør få alarmen til å ringe hos både Kunnskapsdepartementet, samskipnadene, de høyere utdanningsinstitusjonene og studentlederne.

Vi har riktignok vært gjennom en pandemi med strenge tiltak, og tingenes tilstand har blitt bedre siden ekstraundersøkelsen fra i fjor. Men utfordringene oppsto ikke i pandemien.

Det er lett å bli motløs av nedslående resultater, men tallene gir samtidig noen gode hint om hva som kan gjøres.

Tilbudet for psykisk helse er et naturlig sted å starte. Studvest har tidligere skrevet om at psykologtjenesten til Sammen er trappet opp. De opplever kontinuerlig stor pågang. Opptrappingen tyder på at behovet for hjelp blir forstått.

Bedre psykologtilgang kan likevel ikke løse alle problemene SHoT-undersøkelsen belyser. Det handler om en god og levelig hverdag, både på lesesal og på fest.

Det har tidligere vært en etablert oppfatning at studentene hygger seg mest med en pils i hånda. Tallene viser noe annet. 61 prosent ønsker mer alkoholfrie tilbud og 49 prosent opplever at det drikkes for mye i studentmiljøet.

Ikke alt trenger å være et vors, slik også Sarah Zahid, UiB-student og spaltist i Aftenposten, påpeker i samme avis. Det må helt enkelt tilbys aktiviteter på kveldstid hvor alkoholen ikke står i fokus.

Også studentfrivilligheten kan være svaret på mange av spørsmålene. For mange gir den en viktig sosial møteplass, og frivillig arbeid kan fungere som en motgift til flere av problemene som fremgår av SHoT-undersøkelsen, deriblant ensomhet og lav livskvalitet.

Studentorganisasjonene bør ha de beste forutsetningene for å fortsette å tilby studentene en innholdsrik hverdag, også utenfor lesesalen.

Likevel oppgir kun 3 av 10 studenter i årets undersøkelse at de deltar i studentfrivilligheten. Noen organisasjoner må si nei til deltakere på grunn av begrensede ressurser og kapasitet. Her er det viktig at haller, lokaler og midler stilles til disposisjon. Slik kan de populære organisasjonene utvide tilbudet.

Paradoksalt nok sliter samtidig andre organisasjoner med rekrutteringen etter pandemiårene. Disse organisasjonene må få en sjanse til å bygge seg opp igjen.

Resultatene fra årets SHoT-undersøkelse understreker viktigheten av en bred satsning på studentvelferd.

Det er mye som må gjøres for å snu utviklingen til neste undersøkelse i 2026. Aller viktigst er det at resultatene ikke er glemt om en måneds tid.

Powered by Labrador CMS