Si ifra om hvordan du har det!

Leder: Norges største undersøkelse om studenters psykiske helse ble offisielt rullet denne uken. Du bør ta den.

FOTO: SKJERMDUMP SHoT-undersøkelsen 2018
FOTO: SKJERMDUMP SHoT-undersøkelsen 2018
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

«Nesten hver femte student sliter med alvorlige psykiske symptomplager.» Denne beskjeden rystet studentnorge da resultatene av Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) kom i 2014. Det var forrige gang den omfattende undersøkelsen ble gjennomført.

Nå ruller undersøkelsen ut igjen.

Vi vet ikke nok om hvordan studenter har det, men SHoT 2014 har lært oss at psykiske problemer er en stor utfordring for «generasjon prestasjon». Med metoo-kampanjen har det også blitt tydelig at vi ikke vet nok om trakassering og mobbing. Det er temaer som dukker opp i undersøkelsen. Vi trenger mer informasjon om omfanget for å ta tak i disse problemene. Der kan og bør du som student bidra.

SHoT-undersøkelsen har også blitt favoritt-ammunisjonen til dem som skal kjempe for studenters velferd. Når man klikker seg inn på Norsk Studentorganisasjons (NSO) hjemmesider under studentvelferd, finner du psykisk helse som ett av syv satsingsområder. I aller første setning under psykisk helse vises det til SHoT-undersøkelsen fra 2014.

Leder av SP-UiB, Håkon Randgaard Mikalsen, påpeker at SHoT-undersøkelsen er et nyttig verktøy for å utforme politikk i årene fremover. Dette i tillegg til at den kan brukes når man lobber opp mot større maktorganer som kommunen og regjeringen.

– Å ha et slikt tallmateriale i bakhånd gjør det enklere å jobbe for tiltak som koster litt penger, sier han.

For et par uker siden kunne du lese i Studvest at studenter ikke lenger kan søke om refusjon for legekostnader fra Sammen. Pengene fra Sammens helsefond skal heller brukes til å gi studenter støtte til psykologbehandling. Leder for Velferdstinget Vest (VT), Mia Milde, viser også til SHoT-undersøkelsen når hun forklarer hvorfor de har jobbet for dette. Uavhengig av hva man synes om tiltaket, så er det tydelig at det går en rød tråd fra undersøkelsen til konkrete tiltak.

Tallene som kom i 2014 ga en skikkelig klump i magen – en av fem studenter opplevde hverdagen som tung og vanskelig å mestre. Det er vanskelig å ta inn, men det har satt studenters psykiske helse på kartet. Det har vært umulig å overse de siste fire årene. Til og med i den nye regjeringsplattformen står det at regjeringen vil styrke arbeidet med oppfølging av studentenes psykiske helse.

2014 begynner å bli lenge siden. Da ble undersøkelsen sendt til 47 514 tilfeldige studenter. 29 prosent valgte å svare. Det burde vært flere. Denne gangen blir undersøkelsen sendt til 160.000 studenter. Studentene burde ta seg den lille tiden det tar å delta. Om resultatene fra forrige undersøkelse og politikken som har fulgt har gitt resultater, gjenstår å se. Men vi får ikke svaret hvis ikke studentene svarer på undersøkelsen.

Derfor burde du som student bidra med svarene som trengs for å vite hvordan man kan gjøre livet bedre for studenter de neste fire årene.

Powered by Labrador CMS