Debatt

Studentpolitikere må tørre å ta vanskelige valg

Studentpolitikere har fått tillit til å prioritere på vegne av studentmassen. Velferdstingets pengetildeling er et tap for både studentdemokratiet og studentorganisasjonene.

Det skaper lite tillit til den prosessen når man gjør unntak for helt sentrale søknadsmangler, mener Anette Arneberg. FOTO: Studvest
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Bergen Studentvelforening (BSV)

  • Velferdstinget Vest fordeler hvert år en del av semesteravgiften studentkultur, -media og -idrett på Vestlandet.
  • I Bergen blir midlene delt ut av Bergen Studentvelforening (BSV).
  • BSV er en forsamling bestående av representanter fra de ulike studiestedene i Bergen.

Kilde: Velferdstinget Vest

Bergen Studentvelforening valgte på budsjettmøte å se vekk fra egne regler, og tildele idrettsorganisasjonen BSI penger. Dette er tross at BSI ikke leverte budsjett, regnskap og balanse. Da disse ble etterspurt, ble dokumentene først sendt dagen før møtet, hele to måneder etter fristen.

Likevel valgte studentpolitikerne å tildele organisasjonen penger. 

Vedtaket er en fallitterklæring til eget regelverk. Regelverket sier tydelig hva søknaden skal inneholde, og at det må sendes inn innen gitt frist.

Å få kalde føtter fordi man innser hva regelverket betyr i praksis bør ikke være et alternativ. Det er et dårlig prinsipp i likebehandlingen av studentorganisasjonene og deres forutsigbarhet. Det hjelper heller ikke at budsjettet som ble ettersendt heller ikke viser tydelig hva pengene faktisk går til.

Dette er ikke første gang man har hatt et ambivalent forhold til tildelingsreglementene. Det har lenge vært diskutert om BSTV oppfyller kravet om å nå ut til alle utdanningsinstitusjonene i Bergen. Dette har resultert i at de har fått mindre støtte de siste årene, men aldri blitt kuttet helt (og dermed ikke kunne søke Kulturstyret i stedet, som ikke har samme regel).

Men det går ikke an å halvveis bryte regelverket.

Hvis man skal gi betydelige kutt i organisasjonenes tildeling må dette være fordi man er uenig i at organisasjonen bidrar tilstrekkelig til studentvelferden. Men dersom en studentpolitikerne konkluderer med at en organisasjon bryter regelverket, så er de nødt til å tildele organisasjonen 0. Det finnes ingen mellomting.

Det er en lang og komplisert prosess, men som er til for at din og min semesteravgift skal behandles med omhu.

La meg bare understreke at jeg ikke mener å henge ut BSI. Jeg har sympati for situasjonen deres, økonomistyring er skikkelig vanskelig. Det er lov å gjøre feil, og jeg håper de får ryddet opp i situasjonen i 2023. Men de burde fått oppleve konsekvensene av å ikke forholde seg til krav som er der for å sikre forsvarlig bruk av semesteravgiftsmidlene. At å ikke ha forsvarlig økonomistyring i verste fall har konsekvensen for egne medlemmer. For kravene eksisterer av en grunn. 

Kampen om pengene som kommer fra studentenes semesteravgift er beinhard. Hvert år bruker studentorganisasjonene tid og ressurser på å utforme lange søknader, orientere på møter og å møte med studentpolitikerne direkte. Det er en lang og komplisert prosess, men som er til for at din og min semesteravgift skal behandles med omhu.

UTDELING. Bilde fra møtet da Velferdstinget Vests pengepott ble utdelt. ARKIVFOTO: Selma Turiddatter

Per dags dato framstår det helt uklart hvordan BSI sin økonomiske situasjon faktisk er. Det skaper lite tillit til den prosessen når man gjør unntak for helt sentrale søknadsmangler. 

Det virker også som om det hersker en oppfatning om at budsjett bare er en formalitet, og at det blir for rigid å skulle kutte en organisasjon på grunn av det. Men budsjettkomiteen etterspør ikke budsjett for gøy. Budsjettet må være på plass fordi studentpolitikerne må vite hva de gir bevilger penger til, og ikke minst for å unngå underslag.

Jeg stiller meg tvilende til at studentpolitikerne fikk særlig god tid til å sette seg inn i hva pengene skulle gå til når budsjettet ble sendt dagen før møtet. 

Hvis dagens studentpolitikere ikke er enige i regelverket de selv har vedtatt, så må de endre det. Ved neste tildeling håper jeg studentpolitikerne tør å følge sine egne krav, og gjøre tøffe prioriteringer for studentene. 

For ordens skyld: Studvest er en av søkerorganisasjonene i denne budsjettprosessen. Studvest søker fra samme pott som BSI i denne saken.

Vil du få din mening på trykk i Studvest?
  • Send innlegget ditt på e-post til ansvarligredaktor@studvest.no.
  • Typiske innlegg er rundt 500 ord.
  • Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte og redigere innlegg.
  • Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, framstår som reklame eller som er hatske og trakasserende.
  • Legg ved et portrettbilde av deg selv.
Powered by Labrador CMS