UiB svarer Realistlista: Forskning og undervisning går hånd i hånd

Studieprogrammene våre er tett knyttet til forskningsgruppene våre, og vi gir studietilbud innen de områdene som vi er gode til å forske på.

FORSKNING. Ved Universitetet i Bergen driver vi med forskningsbasert utdanning, skriver prorektor Pinar Heggernes. Pressefoto: Eivind Senneset/UiB. Arkivfoto: Beate Felde.
FORSKNING. Ved Universitetet i Bergen driver vi med forskningsbasert utdanning, skriver prorektor Pinar Heggernes. Pressefoto: Eivind Senneset/UiB. Arkivfoto: Beate Felde.
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

I Studvest 29. september kunne vi lese at Realistlista vil ha «rene forelesere». I den sammenheng ønsker jeg å invitere alle våre studenter til å reflektere over hvorfor man valgte nettopp Universitetet i Bergen (UiB) som studiested.

Ved UiB driver vi med forskningsbasert utdanning. Det betyr at utdanningen vi gir er tett koblet til forskningen vi driver med. Studieprogrammene våre er tett knyttet til forskningsgruppene våre, og vi gir studietilbud nettopp innen de områdene som vi er gode til å forske på.

Dette setter UiB i en særstilling i et mangfold av mange ulike utdanningsinstitusjoner. Vi har høye ambisjoner om å være et forskningsintensivt breddeuniversitet med kvalitet i en bredde av mange ulike fagområder og utdanning som er tett knyttet til forskning. 

Det er dette som skiller oss fra mange andre utdanningsinstitusjoner, og det er dette som er vårt varemerke. For å oppnå vårt mål er det viktig at våre kolleger driver med både undervisning og forskning, slik at våre studenter, selv under bachelorgraden, blir eksponert mest mulig på det siste fra forskningsfronten.

Vårt mål er å utdanne kandidater til et arbeidsliv i stadig endring. Fremtiden består av komplekse utfordringer og Norge utvikler seg som et samfunn som baserer seg mer på kunnskap, og mindre på naturressurser. Dette krever at våre kandidater har høy kompetanse i faget sitt, med innblikk i den siste forskningen innen deres felt.

Utdanningen vi gir skal være varig og ikke gå ut på dato. Våre kandidater skal ha evnen til å tilpasse seg et arbeidsliv i endring og de skal være i stand til å drive frem endringene i samfunnet som fremtidens utfordringer krever.

Dette er UiB sitt bidrag til samfunnet og det er på denne måten vi skiller oss ut. Utdanningsinstitusjoner er forskjellige og hos noen andre kan det være mer relevant med rene undervisningsstillinger.

I begrunnelsen for sitt syn, uttaler Realistlista at professorer er overarbeidet på grunn av publiseringskrav og administrative oppgaver. Det er riktig at det finnes mange administrative oppgaver som hviler på våre førstemanuenser og professorer, i tillegg til oppgaver innen undervisning og forskning.

UiB jobber systematisk med å forbedre forholdene for våre kolleger, gjennom prosjektet UiB Fram, slik at de skal ha bedre tid til kjerneoppgavene, som er forskning og undervisning. Om vi hadde hatt rene undervisningsstillinger, ville de ha hatt minst like mye administrative oppgaver, da de fleste administrative oppgavene er tilknyttet undervisning.

Når det gjelder publiserings- og forskningsaktiviteter, er det viktig å påpeke at arbeidstiden til førsteamanuenser og professorer er delt mellom undervisning og forskning. Hvis noen hadde blitt ansatt i en ren undervisningsstilling så hadde vedkommende dermed fått dobbelt så mye undervisning som våre undervisere har i dag.

Derfor hadde man ikke nødvendigvis fått mer tid til å følge opp hver enkelt student fordi man da vill ha fått enda flere studenter. 

UiB har et program som heter Fremragende underviser. Hvis man ser listen over de som har fått denne utmerkelsen, så ser man at de samtidig er fremragende forskere med høy publiseringsaktivitet. Det er derfor ikke en motsetning mellom å være en god forsker og en god underviser.

Våre fremragende undervisere forteller om at forskning og undervisning går hand i hand og at forskning påvirker undervisning på en positiv måte, samtidig som undervisning påvirker forskning på en positiv måte, fordi alt henger tett sammen. Det er vinn-vinn både for undervisning og forskning.

Powered by Labrador CMS