Ulike studenter har ulike styrker!

Derfor vil vi kjempe for at UiB bruker mer variert vurdering!

Portrett: Anette Arneberg (foto)/Torbjørn Sandmo (grafikk) Foto: Elin Marie Gjeraker
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Fakta

  • Vil du få din mening på trykk i Studvest? Send innlegget ditt på e-post til ansvarligredaktor@studvest.no.
  • Typiske innlegg er rundt 500 ord.
  • Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte og redigere innlegg.
  • Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, fremstår som reklame eller som er hatske og trakasserende.
  • Legg ved et portrettbilde av deg selv.

Skoleeksamen er en vurderingsform man har benyttet seg av «i alle år». Dagens omfattende bruk av skoleeksamen som eneste vurderingsform er hverken nytenkende eller i tråd med pedagogiske prinsipper. At skoleeksamen er den tradisjonelt anvendte formen for vurdering er historisk sett naturlig ettersom undervisningsmateriellet var begrenset.

I dagens studiehverdag tilegner derimot studentene seg kunnskap gjennom mange flere kilder. Den tradisjonelle tilnærmingen for å vurdere studenter gjennom skoleeksamen må derfor utfordres. Vi vil jobbe for at fakultetene og instituttene ved UiB benytter seg av mer variert vurdering nå som regelverket åpner opp for mer nytenking!

Utfordringene

Som student tilegner man seg et bredt spekter av kunnskaper innenfor fagene man har. Man lærer seg å lete frem informasjon fra ulike kilder, diskutere problemstillinger med medstudenter, stille kritiske spørsmål til foreleser, tenke kritisk om teoriene som blir presentert og forbedre forståelsen sin om tematikken. En skoleeksamen legger i stor grad kun opp til å gjengi det studenten har tilegnet seg fra pensum.

Den komplekse studiehverdagen som gir studentene mestringsfølelse forsvinner plutselig. Skoleeksamens begrensinger fører til at studentene ikke får vist frem alt de kan, og vurderingsformen fører også med seg mye stress for mange studenter. Skoleeksamen belønner studentene som arbeider godt under press, men straffer dem som ikke gjør det.

Det er på tide med en endring som sikrer at studentene testes i det de faktisk kan. Mer varierte vurderingsformer vil også føre til at studentene kan lære av vurderingen. I stedet for at vurderingen blir en passiv situasjon hvor studentene kun viser frem det de har lært, kan vurderingsformen bli en aktiv situasjon hvor studentene kan tilegne seg ny kunnskap og utfordre den kunnskapen de allerede har.

UiBmå gå foran i denne moderniseringsprosessen

UiB er et foregangsuniversitet på mange områder. Universitetet har en sterk klimapolitikk og det satses på forskning innen bærekraft. Det er derfor merkelig at universitetet er såpass gammeldags i bruken av skoleeksamen. I dagens samfunn er det utenkelig at en jurist skal løse en juridisk problemstilling uten hjelpemidler, eller at en litteraturviter skal skrive en artikkel uten tilgang til annen litteratur.

Hvorfor er det da en slik form studentene prøves i? Dersom UiB skal utdanne studenter som skal fungere godt i arbeidslivet og akademia må vurderingsformene gjenspeile et sammensatt arbeidsliv i større grad.

Vårtforslag

Styret ved UiB har det siste året kommet med viktige endringer som gjør det lettere for kursansvarlige å benytte seg av varierte vurderingsformer. Dette er et viktig gjennomslag som åpner opp for å bruke andre metoder enn skoleeksamen til å teste studentene. Nå som regelverket legger til rette for det, er det viktigere enn før å arbeide for at disse alternative vurderingsformene brukes fremover.

Derfor vil vi jobbe for at universitetet satser på mer variert vurdering. Gjennom handlingsplanvedtak og universitetets milliardbudsjett vil vi kjempe for at studentene testes på mer varierte måter enn nå. Erfaringene fra denne våren, der mange eksamener må legges om, vil også være svært verdifulle i arbeidet med å få mer variert vurdering ved UiB.

Vi stiller til universitetsstyret med en tydelig satsing på variert vurdering, men for å få det til å bli virkelighet trenger vi din stemme mellom 22. og 30. april.

Godt valg!

Powered by Labrador CMS