Debatt

Vi er opptatt av et godt læringsmiljø

Debatt: Vi støtter Beldos forslag og ønske om et forbedret lovverk for studenters læringsmiljø.

GODT LÆRINGSMILJØ. Viserektor ved UiB, Oddrun Samdal, og medlem av arbeidsutvalget til SP-UiB, Natalie Johnsen mener UiB har gode systemer som sikrer et godt læringsmiljø. FOTO: MARIE-LOUISE DEIKE/BEATE FELDE
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Det er riktig som NSO-leder Mats Beldo sier, at lovverket i dag tillater forskjeller mellom institusjonene når det gjelder krav til sikring av studenters læringsmiljø. Han fortsetter med å fortelle at en student ved UiB kan ende opp med dårligere vilkår enn en student ved NLA. Dette er i teorien korrekt, men i praksis har vi ved UiB etablert systemer og møtearenaer som skal sikre godt læringsmiljø for studentene våre.

UiBs viktigste organ for å sikre at vi tilbyr kvalitet i læringsmiljøet, er læringsmiljøutvalget (LMU). Medlemmene i utvalget består av to halvdeler, studenter og ansatte i administrativ og vitenskapelig universitetsledelse. Det er bred representasjon fra alle avdelinger ved UiB som har ansvar for å iverksette tiltak. Lederskapet i utvalget alternerer mellom viserektor for utdanning og en studentrepresentant. Sammensetningen og ledelsesforankringen sikrer kommunikasjon og gjennomføringsevne.

I løpet av et studieår besøker LMU seks av åtte enheter (sju fakulteter og Universitetsbiblioteket). De som ikke rekkes besøkes året etter. På hvert møte har vi i tillegg til vår saksagenda møter med studentutvalgene og studieledelsen på det enkelte fakultet.

Videre har vi halvårlig behandling av klager på læringsmiljøet som er kommet inn til fakultetene foregående semester. Her rapporterer fakultetene til oss om hvordan de har fulgt opp klagene og LMU vurderer ytterligere behov for oppfølging. Med det nylig innførte «Si fra»-systemet, vil dette bli enda bedre.

De siste årene har vi utviklet flere rutiner for oppfølging av konflikter og saker. Der bygger vi på tilsvarende rutiner utviklet for de ansatte med basis i arbeidsmiljøloven. På kommende møte i LMU skal vi diskutere utvikling av en egen læringsmiljøforskrift på UiB. Dette er et initiativ fra studentene som allerede har møtt positiv respons i LMU.

Vi støtter Beldos forslag og ønske om et forbedret lovverk for studenters læringsmiljø. Inntil videre vil vi likevel understreke at vi ved UiB har tatt klare grep og har planer om å fortsette vår oppfølging av læringsmiljøet gjennom systemer og faste møtearenaer som sikrer iverksetting av tiltak når det trengs. Vi er svært opptatt av at et godt læringsmiljø er viktig i studiehverdagen og helt sentralt for studiekvaliteten ved UiB.

Powered by Labrador CMS