Vi må ta campus tilbake på studentenes premisser

Forsøket på å lokke studentene tilbake til campus må ikke gå på bekostning av de fleksible digitale læringstilbudene som faktisk fungerte under pandemien.

DIGITALE LÆRINGSTILBUD. En fremtidsrettet satsing på et godt digitalt læringstilbud og gode digitale plattformer må ikke settes på vent på grunn av en frykt for tomme lokaler. Foto: Sakinah Lisa og privat
DIGITALE LÆRINGSTILBUD. En fremtidsrettet satsing på et godt digitalt læringstilbud og gode digitale plattformer må ikke settes på vent på grunn av en frykt for tomme lokaler. Foto: Sakinah Lisa og privat
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Fakta

  • Vil du få din mening på trykk i Studvest? Send innlegget ditt på e-post til ansvarligredaktor@studvest.no.
  • Typiske innlegg er rundt 500 ord.
  •  Vi tar oss retten til å forkorte og redigere innlegg etter god presseskik.
  • Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, fremstår som reklame eller som er hatske og trakasserende.
  • Legg ved et portrettbilde av deg selv.

Pandemitid, hjemmekontor og en hverdag der vi kan befinne oss på toppen av Ulriken og likevel henge med på forelesning, har gjort noe med hvordan vi ser på hverdagen. Derfor må UiB også rette seg etter den nye normalen

Vi var alle leie av den endeløse rekken med zoom-forelesninger der oppgitte undervisere talte til et hav av navn på sort bakgrunn, og forsøk på interaktivt og dialogbasert læringsopplegg ble møtt med pinlig stillhet.

De fleste av oss opplevde nok at konsentrasjonsnivået og læringsutbyttet ble svekket og at terskelen for å ta ordet var høyere enn tidligere. Avstanden til medstudentene var også en kilde til savn og ensomhet. Både studenter og forelesere trakk derfor et lettelsens sukk da vi endelig kunne ta tilbake til campus igjen. 

Vi kan derimot ikke glemme de store digitale fremskrittene vi gjorde under pandemien, og at visse læringsopplegg gjør seg bedre på digitale flater. Enkelte undervisere la ned stor innsats for å systematisere og forenkle pensum gjennom modulbasert undervisning på digitale læringsflater.

Opptak av forelesninger og digitale seminarer ga større fleksibilitet til syke eller bortreiste studenter. Aldri før har studenthverdagen vært så allsidig som under pandemien. For flere var det lettere enn noen gang å kombinere det å være fulltidsstudent med en tilpasningsdyktig hverdag.

Pandemien ga oss også mulighet til å gjennomgå eksamener og evalueringer. Den tvang universitetene til å endre på eksamensmodeller som har vært statiske i flere tiår, og tilrettelegge disse på en annen måte enn den klassiske skoleeksamen. Det har åpnet et hav av muligheter til å gå nærmere inn på hvordan vi eksaminerer studentene. Disse mulighetene må vi ikke la gå til spille. 

Vi anerkjenner at det finnes pedagogiske argumenter for å igjen gjennomføre undervisning på fysisk vis, men det finnes en løsning som vi må ha i bakhodet. Å legge forelesninger ut som opptak, uten å simultan-streame dem, kan sørge for at studenter møter opp samtidig som at enkelte får den fleksibiliteten de har behov for. 

Studentene skal ikke lokkes tilbake på campus med insentiver om kutt i digitale tilbud. Likesom at leseplasser og sosiale områder der studentene også kan samles må utbygges. Vi ønsker at campus skal være et oppholdssted gjennom studenttilværelsen, og at det er her de har tilhørighet og eierskap til studielivet. En yrende studentfrivillighet vil også motvirke hjemmesitting og tomme lokaler. 

En fremtidsrettet satsing på godt digitalt læringstilbud og gode digitale plattformer må ikke settes på vent på grunn av en frykt for tomme lokaler. UiB kan her få i både den famøse posen og sekken.

Powered by Labrador CMS