Sammen vil få ned avfallsmengden ytterligere med pandemimidler fra fylkeskommunen.

PROSJEKT. Sammen vil få ned avfallet. Her ved daglig leder i Zero Waste Norge, Kristine Ullaland, bærekraftsansvarlig i Sammen, Marita Johnsen, og Sammen-direktør for mat og drikke, Ørjan Vågstøl.


Sammen har inngått et prosjekt med en ekstern aktør for å få ned den totale mengden mat- og avfallssvinn i kantinene.

Ørjan Vågstøl, direktør for Mat og Drikke i studentsamskipnaden, forteller at de ønsker å innarbeide miljøvennlige rutiner. Avfallsmengden skal måles både før og etter prosjektet.

Løsvekt som viktig tiltak

Vågstøl forteller at de fremover ønsker å ha et fokus på ansatte sin rolle i minskingen av avfall. 

– Vi ønsker å forankre miljøvennlige rutiner blant de ansatte, og det skal det brukes mye tid på fremover.

Et annet tiltak for å redusere matsvinnet er at man i Sammens kantiner veier maten man kjøper i løsvekt. Dette istedenfor at de ansatte tar en fast porsjon til alle.

TILTAK. Direktør for Mat og Drikke i Sammen Ørjan Vågstøl forteller om tiltak for å få ned avfallsmengden.

– Da kan studentene velge selv hvor mye mat de ønsker slik at de får spist opp alt, sier Vågstøl.

I tillegg setter Sammen ned prisen på spiselig mat når den ikke er fersk lenger, og de ønsker å fokusere på å bruke opp all maten de kjøper. 

– Hvis det ligger igjen noen brune bananer i fruktdisken, brukes de til noe annet, sier Vågstøl.

Han legger til at Sammen stiller strenge miljøkrav til sine leverandører. 

– Alle våre leverandører må dokumentere at de holder seg innenfor kravene, sier Vågstøl.

Mat merket «vegansk» er mindre ettertraktet

Martin Skadal, leder i miljøvernorganisasjonen World Saving Hustle er fornøyd med Sammens tiltak for mindre svinn.

– Jeg vet at Sammen jobber med mange forskjellige gode miljøtiltak. Ut ifra tallene fra 2016 til 2019 har avfallet gått ned, og det er bra, sier han.

Et av tiltakene lederen legger ekstra godt merke til er tiltaket om at kundene skal veie maten. 

– Det er et tiltak jeg ikke har hørt om før, som er genialt, sier han.

FORNØYD. Martin Skadal i World Saving Hustle er fornøyd med Sammen sitt prosjekt.

Han bemerker likevel at han skulle ønske de hadde mer vegansk mat i Sammen sine kantiner.

På dette svarer matdirektør Vågstøl at det veganske tilbudet er styrt av en etterspørsmål som er relativt lav. Dette er riktignok noe de tror vil øke litt fremover.

Sammen prøver å holde fokus på å servere både vegetarisk og vegansk mat. Vågstøl ønsker likevel å nevne en ting:

– Veganmaten blir ikke alltid merket, da vi opplever at det selges mindre av, og kan skape et større matsvinn, sier Vågstøl. 

Skadal legger til at han gleder seg til å se tallene og effekten av prosjektet. Han synes også det er veldig positivt at Sammen som en stor aktør setter miljøkrav til sine leverandører, da dette sender ut en viktig beskjed til bransjen.

Ingen målsetting enda

Sammen har ikke på nåværende tidspunkt tall på hvor stort avfallet har vært tidligere. 

– Dette er tall som den eksterne aktøren, Zero Waste Norge, jobber med å samle. Men de er altså ikke klare, sier Vågstøl.

Han er fornøyd med oppstarten i prosjektet og mener det allerede ligger godt an. 

Sammen har foreløpig ikke et konkret mål med prosjektet. Dette fordi prosjektet har blitt utsatt en del på grunn av pandemien. 

MINDRE SVINN. Sammen ønsker å minimere matsvinn.

Direktøren legger til at de enda ikke har startet opp med den delen av prosjektet som måler effektivitet. Dette vil starte nå i mars. 

– Når dette er igangsatt vil vi evaluere effekten av prosjektet.

Midler fra fylkeskommunen

Vågstøl mener det er viktig å få frem at dette prosjektet ikke er starten på et grønt fokus i studentsamskipnaden. Sammen har gjennom pandemien fått penger fra fylkeskommunen.

Dette for lettere å holde på det grønne fokuset i en utfordrende tid for virksomheten. 

– Disse midlene er grunnen til at vi nå kan starte opp dette prosjektet, sier han.

Kommentarer

kommentarer