Vi studenter får høre mye om viktigheten av å stille spørsmål til det vi blir fortalt. Samtidig videreformidler UiB ukritisk usannheter til studentene sine på Media City.


I denne utgaven av Studvest kan du lese om studentene på nyåpnede Media City Bergen som ikke får spise matpakkene sine ved bordene til kafeene og restaurantene på bygget, men i stedet forvises til å sitte i trappene. Grunnen de har fått servert i en mail fra Universitetet i Bergen (UiB) er at medbrakt mat ikke kan inntas i spiseområdet på grunn av «mathygieniske årsaker», uten at det spesifiseres utover det. Mattilsynets dom når de presenteres for dette er knusende: «Dette har ingenting med mathygiene å gjøre. Det handler om å tjene penger.»

Er ikke dette bare en triviell fillesak, tenker du kanskje? Nei, det er det faktisk ikke. Kantinen er et sted for hygge og sosialt samvær, noe som naturlig nok spiller en stor rolle for om du trives på studiet eller ikke. Her dannes mye av fellesskapet som binder et kull sammen, og viktigheten av det bør ikke undervurderes.

Sjefen for restaurantene og kafeen på Media City, Julie Aasheim, ønsker ikke å kommentere saken når Studvest tar kontakt med henne, så vi kan bare spekulere i hva som er årsaken til at studentene ikke får spise matpakkene sine i restaurantområdet. Spekulasjonen er riktignok ikke så vanskelig, all den tid kommersielle kafeer er nødt til å tjene penger for å få hjulene til å gå rundt, og matpakkespisende studenter med lite kjøpekraft vil ta opp plass som kunne vært ledig til betalende kunder. De kunne anstrengt seg for å komme på en litt mindre håpløs unnskyldning, selvsagt, men man forstår hvorfor de gjør som de gjør.

Men UiB har ikke disse kommersielle interessene. Nettopp derfor er det så skuffende at de videreformidler den sylynt begrunnede matpakkenekten til studentene sine. Det er to mulige grunner til det. Den første er at UiB har latt huseiers interesser gå foran studentene sine. Det er riktignok lite sannsynlig – vi har ingen tro på at UiB med overlegg skulle feilinformert studentene sine.

Det bringer oss videre til forklaring nummer to: Universitetet har ukritisk videreformidlet huseiers interesser til studentene. De kan neppe ha brukt noe energi på å sjekke om det de informerte om faktisk stemte eller ikke. Da ville de nemlig sett argumentet for det det er – det trengs ikke rakettforskning for å slå fast at en brødskive med brunost ikke er en mathygienisk trussel for et restaurantområde. Det som derimot kan tenkes å være uhygienisk, er å måtte spise matpakken sin på gulvet.

Det lover ikke godt om UiB, en institusjon som årlig sender ut millioner av mail til sine studenter, uten å nøle sprer budskapet til en aktør som åpenbart kan ha egeninteresse av at nettopp det budskapet når studentene. Det snakkes mye til studentene om evne til kritisk tenking og viktigheten av å stille spørsmål ved det folk forteller deg – kanskje burde man snakke litt om det til de ansatte, også?

Og for å ta med oss noe konstruktivt til slutt: La oss huske dette neste gang studentsamskipnadens kantiner får kritikk fra enten den jevne student eller oss her i Studvest. Det kunne vært betydelig mye verre – hos Sammen får vi i hvert fall sitte.

Kommentarer

kommentarer