Det aktuelle rommet er stengt inntil videre.

ASBEST. Det har sannsynligvis blitt funnet asbest i et av byggene til Universitetet i Bergen i Christiesgate. Dette er bare et illustrasjonsfoto, og er ikke det aktuelle bygget. ARKIVFOTO: THEA E. STEPHANSEN


«Et mindre byggearbeid ved UiB er stanset etter mistanke om funn av asbestholdig materiale i eldre kabelgjennomføringer. Det aktuelle rommet er tømt og stengt inntil videre.»

Det skriver Universitetet i Bergen (UiB) i en pressemelding fredag kveld.

Personellet som har vært involvert i arbeidet er orientert og vil bli fulgt opp av lege, men ifølge bedriftslegen skal sjansen for skadevirkninger være minimal.

Det mulige asbest-funnet er i et ubemannet maskinrom som tidligere rommet telefonsentralen i Christiesgate 18. Det skal ikke ha vært brukt av hverken studenter eller ansatte de siste to årene.

Føre var

Overfor Studvest utdyper Eiendomsdirektør Even Berge at dette er et rom der det aldri har jobbet mennesker, men at pressemeldingen ble sendt ut i tilfelle noen kan ha vært innom rommet og derfor er usikre.

– Da skal de få nødvendig hjelp av universitetet og bedriftslegen. Det er slik at helse, miljø og sikkerhet trumfer alt. Vi har nulltoleranse for å akseptere avvik, sier Berge.

Han forteller videre at det er asbest i flere av de eldre byggene, men at så lenge den er beskyttet og ligger kontrollert, er det problemfritt.

– Når vi går inn og gjør arbeid i denne typen bygg, gjør vi undersøkelser av dette, sanerer, og stenger av mens vi holder på.

Asbest var tidligere populært brukt i bygg, blant annet for å ikke være brennbart og å ha god isolasjonsevne. Stoffet ble imidlertid forbudt i Norge i 1985 på grunn av farene ved innånding.

Kommentarer

kommentarer