– Stipendet kommer på toppen av regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser, som alle norske husholdninger får, sier Ola Borten Moe, forskning- og høyere utdanningsminister.

Illustrasjon: Lukas Hauge Klemsdal


Fakta om strømstipendet

Studenter med strømutgifter som ikke er inkludert i husleien kan nå søke om strømstipendet på 3000 kroner.

Det opplyser regjeringen i en pressemelding.

– I løpet av de nærmeste dagene vil studenter som mottar lån og stipend og som bor borte dette semesteret, få en e-post fra Lånekassen om at de kan logge seg inn på lanekassen.no for å søke, opplyser Anette Bjerke, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

For å motta støtten må man kunne dokumentere strømutgifter i ettertid. Stipendet vil bli utbetalt kun et par dager etter signert avtale.

Kommer i tillegg til den ordinære ordningen

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe er glad for å ha fått på plass en løsning for studentene.

Illustrasjon: Lukas Hauge Klemsdal

– Vi har satt av i underkant av en halv milliard kroner til strømstipendet, der hver student som søker får 3000 kroner. Stipendet kommer på toppen av regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser, som alle norske husholdninger får, sier han.

72.000 har søkt om stipend

Få dager etter kunngjøringen om at studenter kan søke om stipendet, opplyser Morten Rosenkvist, administrerende direktør i Lånekassen, at 72.000 studenter har søkt om stipendet hittil.

– Vi er opptatt av at det skal gå fort fra kunder søker om strømstipend til pengene er på konto, sier han.

Lånekassen har sendt ut e-post til 220.000 studenter og utbetalt 184 millioner per 8. februar.

Ny strømpakke

I regjeringens opprinnelige forslag skulle 1200 kroner av støtten være stipend, mens de resterende 1800 kronene skulle være lån. Det skjedde etter en avtale om ny strømpakke mellom regjeringspartiene og Sosialisitisk Venstreparti (SV) 21. januar.

– Mange studenter har det tøft økonomisk til vanlig, og høye strømpriser og deltidsjobber som i flere runder har vært rammet av pandemi gjør situasjonen verre. En ordning med strømstøtte til studenter er helt nødvendig. Jeg er glad for at ordningen nå er styrket slik at studentene får 100 prosent stipend, sa Elise Waagen, utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, i en pressemelding i januar.

Kommentarer

kommentarer