Leder i Velferdstinget Vest Helena Haldorsen (23), og utvalgsleder i Hovedutvalg for kultur, idrett og integrering i Vestland fylkeskommune Stian Davies (26) ønsker nå et bedre og varig samarbeid for å ta studenter mer på alvor.

SAMARBEID. Velferdstinget Vest og Vestland fylkeskommune ønsker nå et bedre og varig samarbeid for å ta studenter mer på alvor.


– Tidligere har det ikke vært stort nok fokus på studenter og studentfrivillighet fra fylkeskommunens side, sier utvalgsleder i Hovedutvalg for kultur, idrett og integrering i Vestland fylkeskommune Stian Davies.

Han legger også vekt på at det ikke har vært stort nok fokus på kontakt med fylkeskommunen fra studentfrivillighetens side. 

– Ofte har man tatt beslutninger innad i studentfrivilligheten, uten å snakke med de folkevalgte i noe stor grad. 

Både Davies og leder for Velferdstinget Vest (VT), Helena Haldorsen, mener samarbeidet tidligere har vært for dårlig. 

Haldorsen mener grunnen til at det fra studentfrivilligheten sin side har vært for dårlig, kan være at man hele tiden har mye utskiftninger i verv, og at man ikke har hatt varige løsninger for samarbeid med fylkeskommunen.

Davis er enig med Halvorsen, og legger til at man tidligere har holdt for mye av kommunikasjonen og beslutningstakingen innad i studentfrivilligheten. 

– Dersom man skal komme igjennom med noe, og få snakket studentenes sak, må man snakke med de folkevalgte, sier Haldorsen.

Ønsker mer samarbeid

Nå ønsker Davis og Haldorsen å etablere et bedre og mer varig samarbeid som også varer på tross av utskiftninger i studentpolitikken, og som sikrer bedre samhandling mellom studenter og fylkeskommunen. 

Davies forteller at han og Haldorsen har snakket om å ha jevnlige møter, og legge til rette for fastere retningslinjer for dem som eventuelt skal ta over etter utskiftninger i vervene.

– Vi har også hatt et møte med fylkesordfører sammen, sier han.

Han forteller at fylkeskommunen er opptatt av at studentene skal lykkes.

– Vi ønsker å være en dialogpartner og sparepartner for studentene. I tillegg til å lytte til deres utfordringer.

Begge legger vekt på at studenter i hele Vestland fylkeskommune er en viktig del av lokalsamfunnene der de er, og at det er viktig de trives.

– Studenter bidrar enormt til samfunnet på stedene de flytter til. De legger igjen penger i butikker, kollektivtransporten og mange andre steder i samfunnet. De er en stor og ønskelig del av samfunnet, sier Haldorsen.

Hun forteller at at det er over 40.000 studenter i fylkeskommunen, noe som utgjør en stor del av befolkningen. 

VIKTIG. Både Stian Davies og Helena Haldorsen mener studenter er en viktig del av lokalsamfunnet de studerer i.

– Det er viktig at denne gruppen blir tatt på alvor, mener VT-lederen.

Davies sier seg enig:

 – Vi i fylkeskommunen ønsker at studentene skal ses, sier Davies.

Nå må vi tenke nytt

Fylkeskommunen har ansvar for kollektivtransport og mange millioner kroner i kulturmidler som skal fordeles. De ønsker at studentfrivilligheten skal få større mulighet til å få av denne potten. 

Når det kommer til kollektivtransport, er det færre som har reist kollektivt i pandemien. Mange studenter tjener ikke lenger på å kjøpe periodebilletter fordi de bare tar kollektivtrafikk noen få ganger i uka, dermed selger man færre billetter og store deler av sektoren sliter.

– For å ordne et bedre tilbud for studenter, må vi tenke nytt angående hva slags billetter man selger, sier Davies. 

Haldorsen sier seg enig, og legger til:

– Gjerne også tilpasse avganger til studenters hverdag.

Hvordan påvirker det studenter i Bergen?

Davies forteller at hans mål er å bedre kollektivtilbudet slik at det er tilpasset studenter og deres hverdag, og at studentkultur og frivilligheten skal få større muligheter til å søke støtte. 

– I tillegg ønsker vi i fylkeskommunen å få til et billigere og bedre tannhelsetilbud.

Han forteller at disse endringene vil ta tid, og at han ikke kan love noe enda da det fortsatt er stor usikkerhet rundt hvilke tiltak som kommer best ut.

– Hvordan billetter og ordninger i kollektivtransporten blir vet vi ikke enda. Vi kan heller ikke love at alle som søker på midler fra fylkeskommunen får det, men vi ønsker å legge til rette for at flere får penger til kulturarrangementer.

Hvordan man kan søke på midlene, hvor mye penger det er snakk om, og når det blir mulig å søke, er ikke bestemt enda.

– Når det kommer til tannhelse ønsker vi, med økonomisk hjelp av staten, å få til gode ordninger for studenter og andre unge, sier Davies.

Han legger til at det allerede fra nyttår blir 50 prosent billigere å dra til tannlegen for 21 og 22-åringer. Dette i tillegg til at det allerede er billigere for de på 19 og 20 år, de betaler kun 25 prosent av regningen.

Haldorsen er glad for billigere tannhelsetjenester. 

– I Bergen har vi Sammen, som har sitt eget tannhelsetilbud. Det er alltids et spørsmål om dette tilbudet skal satses videre på slik det er nå, eller om vi skal samarbeide mer med fylkeskommunen, sier Haldorsen.

Bakgrunn for at dette skjer nå er at med sammenslåingen til Vestland fylkeskommune må man gå gjennom planverket på nytt. Man ønsker nå å innarbeide studenters syn i fylkeskommunen.

– Nå holder vi på å gå gjennom den regionale planen for kultur, idrett og frivillighet, og dermed har dette med studentfrivillighet kommet opp, forteller han.

Kommentarer

kommentarer