Var du blant de som tenkte «det at 3,5 prosent av de kvinnelige studentene har opplevd overgrep i løpet av studietiden er jo ikke så mye»? Det er to grunner til at du tar feil.


Debatt

I går la Studvest fram tall som viser at 3,5 prosent av Bergens kvinnelige studenter har opplevd seksuelt overgrep i løpet av studietiden. Ikke alle synes det var like graverende: «Tre prosent er jo en suksesshistorie!», utbrøt en person jeg diskuterte dette med i går. Han hadde ikke tenkt så nøye over hva som ligger bak tallene:

«Hver tiende norske kvinne har blitt voldtatt». Det har du kanskje hørt så ofte at det at 3,5 prosent opplever seksuelle overgrep i studietiden virker lite, også når du tar inn over deg at 3,5 prosent tilsvarer hundrevis av skjebner som «Aurora» og «Signe». Men det er ikke lite. Her er hvorfor:

For det første, tallet for norske kvinner som oppgir å ha opplevd å bli voldtatt er 9,4 prosent. Det er for hele livet. Studietiden er rundt regnet en femårsperiode – vi snakker om noe sånt som en sekstendel av livet. Det vil si at svært mange voldtekter skjer i løpet de fem årene man studerer. Svært, svært mange.

For det andre bør vi dessverre anta at det reelle tallet er høyere enn 3,5 prosent. Spørreundersøkelsen ble gjennomført blant alle bergensstudenter, uavhengig av hvor langt de var kommet i studiet. Dessverre er det slik at jo lenger du studerer, jo større er sannsynligheten for at du har opplevd overgrep. Hadde vi altså bare spurt femteårsstudenter, er det rimelig å anta at tallet ville vært enda høyere. Med andre ord er sjansene for at en hvilken som helst kvinne som tar en master i Bergen kommer til å oppleve overgrep trolig større enn 3,5 prosent. Som om ikke 3,5 prosent var ille nok i utgangspunktet.

Denne teksten bør leses med et forbehold. Den sammenligner tall om voldtekt og seksuelle overgrep. Uttrykkene seksuelt overgrep og voldtekt brukes gjerne om det samme dagligtalen, men det finnes også andre former for seksuelle overgrep enn voldtekter. Men siden vi bare har spurt bergensstudentene om seksuelt overgrep, ikke eksplisitt om voldtekt, må altså tall om voldtekt og seksuelle overgrep brukes i sammenligning i denne teksten.

Kommentarer

kommentarer