Rektor sier det er ikke er noen grunn til bekymring.

KVALITET. NLA-student Toya Scheldt har opplevd lite fokus på høyskolesaken grunnet pandemien.


Kravene NLA ikke har oppfylt ifølge NOKUT

16. desember 2021 konkluderte Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen (Nokut) med at NLA Høgskolen (NLA) er nødt til å oppfylle tre krav for å beholde akkrediteringen som høyskole. Dette må gjøres innen to år.

Khrono omtalte saken først.

Høyskolen må blant annet styrke fagområdet innen økonomi og administrasjon og øke stabiliteten i forskningen innen økonomi, administrasjon og lærerutdanning. Nokut konkluderte imidlertid med at NLA ikke hadde brutt punktet som handlet om verning og fremming av den akademiske friheten.

Studvest tok turen for å høre med studentene på NLA Høgskolen campus Sandviken om hva de tenker om saken.

Akkredittering som viktig argument

Masterstudent i interkulturell forståelse, Andreas Melvik (26), understreker at han ikke kjenner godt til saken, men roser samtidig skolens læremiljø.

– De er veldig gode pedagogiske her, og man føler seg godt ivaretatt, sier han.

Er du bekymret for NLA sin fremtid?

– For min fremtid er det nok ingen varige utfordringer, men kan hende det blir utfordringer for nye studenter, poengterer studenten.

Andreas Melvik savner ikke UIB
FREMTID. Masterstudent Andreas Melvik peker på at en akkreditering kan gi utfordringer for nye studenter.

Han trekker frem at akkrediteringen er et viktig argument for å få nye studenter til skolen, da han mener det er det som tiltrekker nye studenter.

– Spesielt det at de har studier som også finnes andre steder, som for eksempel musikk- og lærerutdanningen. Interkulturell forståelse er et slags lite prestisjefag. Så der kan det jo bli noen utfordringer, forteller han.

Fått med seg diskusjonen

Mia Spond Thomassen (25) forteller at hun ikke satt seg så mye inn i saken, men at hun har fått med seg diskusjonen angående verdidokumentet og akademisk frihet. På dette punktet kunne ikke Nokut påvise noen brudd.

Hun studerer interkulturell forståelse på høyskolen.

FOKUS. Mia Spord Thomassen forteller om lite fokus på saken blant studentene.

Thomassen forteller videre at hun er fornøyd med utdanningen.

– Kvaliteten har vært god på utdanningen, og det har vært godt mangfold i pensum, mener studenten.

Håper det ikke påvirker jobbsøking

Lærerstudenten Jenny Storesund (24) forteller at hun og medstudentene ikke snakker mye om den eventuelle akkrediteringen. Fokuset nå er heller å gjøre seg ferdig med masteren.

GOD KVALITET. Jenny Storesund mener hun har fått god oppfølging under studiet, men håper ikke en eventuell akkreditering vil gjøre det vanskeligere å søke jobb.

På spørsmål om hva hun tenker om at NLA kan miste sin høgskolestatus, svarer hun:

– Vi håper det i tilfellet ikke vil påvirke jobbsøking, sier Storesund.

Studenten legger vekt på at hun synes at både kvaliteten og oppfølgingen har vært god under studietiden hennes.

Opplevd lite fokus

Toya Scheldt (28) studerer også interkulturell forståelse, og forteller at hun har opplevd at det har vært lite fokus på saken på grunn av pandemien.

PANDEMI. Toya Scheldt tror det har vært lite fokus på saken på grunn av pandemien.

Hun har ikke satt seg inn det , men sier det er kjipt om dette påvirker negativt med tanke på jobbmuligheter.

Uheldig med færre studieplasser

Solveig Andreassen (20) og Kenneth Finbourd (22) studerer henholdsvis spesialpedagogikk og pedagogikk. De forteller at de heller ikke har satt seg nok inn i saken.

– Men det gir litt uforutsigbarhet for videre studier, så håper de fikser det, sier Andreassen.

Solveig og Kenneth frykter færre studieplasser
STUDIEPLASSER. Solveig Andreassen og Kenneth Finbourd peker på at kan bli vaskeligere for fremtidige studenter å få studieplass om NLA må legge ned høyskolevirksomheten.

Studenten uttrykker at de er litt bekymret for at dette skulle føre til en nedleggelse av høyskolen.

– Det vil bety færre studieplasser, spesielt med tanke på at flere kull på videregående skole nå har sluppet eksamen de siste årene. Det tror jeg vil være uheldig, sier Finborud.

Ingen grunn til bekymring
Sødal NLA
Rektor ved NLA Høgskolen, Sigmund Sødal. Pressefoto: NLA

– For NLA er det ikke et alternativ å miste akkrediteringen.

Det skriver rektor ved NLA Høgskolen, Sigmund Sødal, i en e-post til Studvest.

Han forsikrer om en god løpende dialog med Nokut, og at de ikke er noen tvil om at de vil komme i mål innen fristen.

På spørsmål om hvilke konsekvenser dette vil få for studentene, svarer rektoren:

– Studiene og undervisningen vil fortsette som normalt. Det er ingen grunn til bekymring. Arbeidet med å få inn flere nye medarbeidere med høy kompetanse vil komme studentene til gode på lengre sikt, sier han.

Sødal understreker at forskningen er hovedsatningen i høyskolens strategiplan som ble vedtatt i 2020, og at dette er noe de jobber systematisk med.

Kommentarer

kommentarer