Velferdstinget viser seg fra sin verste side.

Det var HVL-representant Øyvind Hatland som la fram budsjettetforslaget artikkelforfatteren mener ble hensynsløst presset gjennom. ARKIVFOTO: ADRIAN BRUDVIK


TEKST AV: Varg Lukas Folkman, tidligere medlem av budsjettkomiteen. FOTO: ADRIAN BRUDVIK

Hvert år deler Velferdstinget Vest ut rundt 5 millioner kroner til studentorganisasjoner som søker om støtte, og nær hvert år blir det bråk. Årets utdeling, som gikk av med et brak på lørdag, var intet unntak.

K7 Bulletin var innstilt på snaue 130.000 kroner i støtte for 2018, men kuttes til null. Juss- og økonomiformidlingen kuttes også heftig fra innstillingen, mens Studvest blir årets store vinner med 177.000 kroner mer enn de ble innstilt på.

Når forslagene skulle voteres over forlot NHHs delegasjon salen i protest og ga sterkt uttrykk for sin misnøye med prosessen. Så hvorfor blir det bråk år inn og år ut?

Budsjettkomiteen kommer hvert år med sin innstilling til hvordan VTs penger bør fordeles. Komiteen har brukt utallige timer på å sette seg inn i de forskjellige søkerorganisasjonenes behov, og er i så måte øverste autoritet på det gitte årets søknader.

Likevel går VT som regel bort fra anbefalingene til komiteen.

Budsjettet komiteen har foreslått blir som regel endret betraktelig, og komiteen selv blir møtt med mistenksomhet og nær forakt av de som faktisk valgte dem inn i komiteen. Når man så har gått bort fra innstillingen begynner bråket for alvor.

I år gikk UiB og HVL sammen og presset hensynsløst gjennom sitt forslag til budsjett, til NHH og andres store misnøye. Tidligere har NHH, HVL og småskolene (BI, NLA osv) gjort det samme mot UiB. Da også til ramaskrik.

Det store spørsmålet blir da: Hvorfor har man i det hele tatt budsjettkomiteen? Om den skal ha noe formål bør dens innstilling følges forholdsvis strengt. Om ikke blir det i effekt free for all å kjempe for sine foretrukne organisasjoner, fremfor et budsjett som gagner alle – som man også ser skje år etter år.

Ta Studvest: I fjor fikk de kuttet en sum tilsvarende ett lønnet verv, 130.000 kroner. Selv om de i år søkte om å få vervet tilbake, anbefalte budsjettkomiteen sterkt å ikke innvilge dette da det var komiteens mening at Studvest hadde klart seg fint året de hadde et mindre årsverk i redaktørteamet.

Til tross for dette valgte likevel UiB og HVL å se bort fra komiteens innstilling, og omfordelte fra blant annet Stoff, K7 Bulletin, Økonomi- og jussformidlingen slik at Studvest fikk tilbake vervet sitt.

Det er ufattelig.

Og det illustrerer poenget: Så lenge budsjettkomiteen ikke er uavhengig i annet enn teorien og ikke egentlig har noen reell myndighet, så vil institusjonene etter eget forgodtbefinnende utnytte situasjonen, kjempe for sine interesser og overkjøre alle andre.

For hva gir egentlig mest studentvelferd: én fulltidsbetalt kulturredaktør i Studvest eller grunnleggende driftsstøtte til K7 Bulletin og støtte til gratis rettshjelp som allerede befinner seg i en prekær situasjon?
Budsjettkomiteen mente i sin innstilling at det andre var rett, men VT valgte det første.

Det er enkelt: Gi reell makt til budsjettkomiteen. Få det inn i vedtektene at deres innstilling skal følges – de er tross alt valgt inn for å vite best.

Kommentarer

kommentarer