1 av 5 unge studenter er mye plaget av ensomhet

Den første levekårsundersøkelsen på en tolv år viser nye tall for hvordan studenter har det. De yngre sliter mest.

LIVSKVALITET. Ikke siden 2010 har SSB gjennomført levekårsundersøkelsen for studenter. Foto: Truls Skram Lerø
Publisert Sist oppdatert

Ikke siden 2010 har Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomført levevilkårsundersøkselen for studenter.

Den kommer kun få uker før den fulle rapporten fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) legges frem i starten av september.

Resultatene? Fryktet, men ikke overraskende, ifølge studentleder.

Høy grad av ensomhet hos studentene

I rapporten kommer det frem at 51 prosent av studentene har vært litt eller mye plaget av ensomhet den siste tiden.

17 prosent av studentene, nesten 1 av 5, har vært mye plaget av ensomhet. Dette er litt høyere enn hva gjelder for resten av den voksne befolkningen.

– Det er grunn til å tro at andelen som er plaget av ensomhet har vært større under pandemien enn tidligere, og studenter regnes som en spesielt utsatt gruppe, heter det i rapporten.

Det er spesielt de yngre studentene som har følt på ensomhet. For studentene under 30 er dette tallet hele 60 prosent. Etter fylte 30, synker prosentandelen. Eldre studenter oppgir også at de opplever livet som mest meningsfylt.

I undersøkelsen kommer det også frem at 3 av 10 studenter opplever en «lav tilfredshet» med livet. Dette likner nivået til den voksne befolkningen generelt. Samtidig er andelen av studenter som opplever høy tilfredshet med livet (17 prosent), litt lavere enn befolkningen generelt (21 prosent).

Leder av Velferdstinget Vest (VT Vest), Ida Lutro, fryktet tallene, men er ikke overrasket.

– Jeg er spesielt redd dette går utover studentfrivilligheten. Det er mange nye som ikke er klar over at studiene er mer enn bare studier.

VT Vest sammenslutter alle studentdemokratiene knyttet Sammen, og jobber blant annet med psykisk helsetilbud og studentkultur.

Lutro mener det å øke bevisstheten og kunnskapen rundt tallene er nøkkelen for å motvirke ensomhet og lav grad av trivsel blant mange studenter.

Jeg er spesielt redd dette vil gå utover studentfrivilligheten.

I Levekårsundersøklesen kommer det også frem at det er aleneboende studenter under 30 år som oftest oppgir lav tilfredshet med livet.

I denne gruppen oppgir 37 prosent at de har lav tilfredshet med livet. Som med ensomhet, synker andelen lite tilfredse studenter etter hvert som alderen stiger.

Redd undersøkelsen lever opp til forventningene
REAKSJON. Leder av VT Vest er ikke overrasket over tallene fra SSBs levekårsundersøkelse.

I den kommende 2022-utgaven av SHoT-undersøkelsen, hvor noen resultater ble offentliggjort i forbindelse med en debatt på Arendalsuka tidligere i august, kommer det også frem at 1 av 4 studenter har få eller ingen venner.

Av de yngste studentene, fra 18 til 20 år, svarte hele 44 prosent at de hadde få eller ingen venner. I aldersgruppen 29–45 år var tallet enda høyere, på 55 prosent.

Lutro stålsetter seg for denne undersøkelsens resultater.

– Jeg er redd for tallene som kommer, og redd for at undersøkelsen lever opp til mange av forventningene man har om at studentenes trivsel har blitt verre.

Økning i boligeiende studenter

I tillegg til helse og trivsel spenner SSBs levekårsundersøkelse over mange andre områder. SSB kan også opplyse om at de fleste studenter leier boligen de bor i.

Dette foregår imidlertid ikke alltid helt knirkefritt: Nesten 6 av 10 studenter som leier har hatt ett eller flere problemer med boligen, som for eksempel fukt eller støy.

Av alle studenter eier 42 prosent boligen de bor i.

For heltidsstudenter mellom 19 og 34, er det 22 prosent som eier bolig. Dette er en økning på fra 16 prosent siden 2010.

– Det er kjønnsforskjeller i boligeierskap, slår SSB fast.

Mens 46 prosent av kvinnelige studenter eier bolig, er det tallet nede på 36 prosent for de mannlige studentene. Denne kjønnsforskjellen finner man ikke i befolkningen generelt.

SSB peker på at kvinnelige studenter i snitt er eldre enn mannlige, flere kvinnelige studenter over 30 eier bolig enn mannlige studenter og at 60 prosent av de kvinnelige studentene har en stort sett yrkesaktiv partner.

Powered by Labrador CMS