4 av 5 studenter sier de savner det sosiale miljøet

Resultatene for Studiebarometeret 2020 er klare.

FORNØYDE. Undersøkelsen viser at de fleste studenter er fornøyd med undervisningen. ARKIVFOTO: Jeffrey Meijer, Johanne Marlene Hansen, Henriette Frøysland Thorkildsen
Publisert Sist oppdatert

Siden 2013 har Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) og Kunnskapsdepartementet undersøkt studenters trivsel gjennom undersøkelsen Studiebarometeret.

I tillegg til spørsmål som går igjen hvert år, fikk studentene denne gangen spørsmål om hvordan koronasituasjonen har påvirket studielivet, både faglig og sosialt.

Rundt 30.000 studenter har svart på spørsmål i årets utgave av Studiebarometeret.

Undersøkelsen dekker omtrent alle norske universiteter og høyskoler, og totalt inngår rundt 1.800 studieprogrammer.

Den viser resultater fra de enkelte utdanningsinstitusjonene, men gir også et overordnet blikk over hele landet.

Stor andel ensomme studenter

Rundt halvparten av studentene i Norge sier at de har vært mer ensomme. Nesten fire av fem har savnet det sosiale studiemiljøet. 

Blant dem som før pandemien ikke hadde nettundervisning, mener syv av ti at de har fått et dårligere faglig utbytte av undervisningen etter innføringen av smitteverntiltak.

Omtrent like stor andel synes undervisning på nett var mindre motiverende. 

– Studiebarometeret bekrefter at koronasituasjonen med nedstengte campus har gått hardt utover mange studenter, uttaler NOKUT-direktør Kristin Vinje i en pressemelding.

Seks av ti studenter oppgir at de ikke har en god nok arbeidsplass hjemme, og 72 prosent mener at fysiske møter er nødvendig for læring. Samtidig har halvparten av studentene blitt mer positive til digital undervisning.

NHH blant landets mest fornøyde

Studiebarometeret viser at studentene ved Norges Handelshøyskole (NHH) trives med studiene, men savner det sosiale miljøet. Tallene viser at NHH-studentene også i 2020 er blant landets mest fornøyde.

Bachelorstudentene gir 4,3 av fem mulige poeng på overordnet tilfredshet med studieprogrammet. Det er 0,3 poeng mer enn landsgjennomsnittet og en marginal nedgang på 0,1 sammenlignet med fjoråret.

– Det er gledelig å se at våre studenter er blant landets mest tilfredse studenter; også under en krevende pandemi. Samtidig ser vi at flere studenter føler seg ensomme og at de savner det sosiale miljøet etter nedstengingen 12. mars. Det må vi ta på den største alvor, sier rektor Øystein Thøgersen.

Inngripende tiltak har preget året

Tallene fra undersøkelsen viser at studentene ved Universitet i Bergen (UiB) trives på studiet de har valgt. Likevel oppgir 7 av 10 studenter at digital undervisning ikke kan erstatte fysisk undervisning.

Ifølge Studiebarometeret er UiB-studentene godt fornøyd med kvaliteten på studieprogrammene de går på, med et gjennomsnitt på 4,1 (på en skala fra 1 til 5, der 5 er mest positiv).

Samtidig viser undersøkelsen at de inngripende tiltakene har preget studieåret negativt.

– Tallene fra Studiebarometeret gir oss en indikasjon på hvilke konsekvenser smitteverntiltakene har fått for studentenes læring og studiehverdag, uttaler rektor Margareth Hagen i en pressemelding.

Hun understreker at tiltakene har rammet studentene hardt, og at Studiebarometeret forteller noe om hva universitetet bør arbeide med fremover for å ytterligere heve kvaliteten på studietilbudet.

Tilfredstillheten omtrent den samme

Studiebarometeret viser at studentene ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) ønsker seg mer fysisk undervisning, men den generelle tilfredstillheten er omtrent det samme som før koronapandemien. 

HVL-studentene er totalt sett tilfredse med studieprogrammet sitt, med et gjennomsnitt på 3,91 på en skala fra 1 til 5. Det er en minimal nedgang fra 2019, da snittet lå på 3,93. 

Nasjonalt ligger svarsnittet på 4,0, mens det året før lå på 4,1.

– Det er positivt at studentene er såpass fornøyde, både på HVL og nasjonalt, til tross for at det har vært et veldig annerledes år, sier prorektor for utdanning Bjørg Kristin Selvik i en pressemelding. 

Studentene er ved HVL er relativt lite tilfredse når det gjelder kvaliteten på bruk av digitale verktøy, administrativ tilrettelegging og medvirkning på innhold og opplegg i studieprogrammene

– Her har vi mål om å bli bedre, ettersom dette er grunnleggende for å sikre god undervisning og oppfølging, forteller Selvik.

Powered by Labrador CMS