Arkeologistudenter protesterer mot steinbrudd

– Dette er veldig unødvendig nedbygging av natur som går imot alle faglige råd.

KULTURMINNER: Arkeologistudentene frykter steinbruddet skal skade helleristningsfelt i Bremanger.
Publisert

Nylig ble det vedtatt å gjennomføre steinbrudd på fjelltoppen på Aksla i Bremanger. Vedtaket har møtt stor skepsis. Riksantikvaren mener det står i fare for å ødelegge skjøre helleristningsfelt i nærheten. Klima- og miljødepartementet frykter steinbruddet ødelegger sårbar natur med utrydningstruede arter. Kommunen og regjeringa mener derimot arbeidsplasser veier tyngst. 

Søndag 18. februar møttes en gjeng arkeologistudenter i Magnus Barfots gate til protest.

– Dette er veldig unødvendig nedbygging av natur som går mot alle faglige råd og som står i fare for å skade viktige kulturminner. Slik vi ser det, veier ikke 15 midlertidige arbeidsplasser opp for dette, sier arkeologistudenten, Yrja Skjærum. 

Utover kulturminner og naturødeleggelser er studentene urolige for et regnskogsområde i nærheten. Der finnes det flere utrydningstruede arter. 

VEIER IKKE OPP: Hensynet til natur og kulturminne må ha forrang, mener arkeologistudentene.

– Det Statsforvalteren har vært mest opptatt av, er den veldig sjeldne typen regnskogen i området. Der lever det flere rødlista arter som bare finnes her på Vestlandet, sier Skjærum og fortsetter:

– Steinen de skal ta ut i bruddet kan man finne i hele Vestland fylke. Så jeg skjønner ikke hvorfor man må gjøre det akkurat her. 

Inn på UNESCO

I følge arkeologistudentene, burde man heller søke om å få helleristningsfeltet inn på UNESCOs verdensarvliste.

– 15 nye arbeidsplasser skaper jo verdier, men når det meste av pengene går til det nederlandske selskapet Bontrup ligger det ikke mye verdiskapning her sånn egentlig. Hva med arbeidsplassene turismen kan føre til?

Regjeringen står på sitt

RETTENS VEI: Dersom de ikke når frem med kravene vurderer arkeologistudentene å gå rettens vei.

I en mail til Studvest skriver statssekretær i kommunal- og distriktsdepartementet, Sigrun Wiggen Prestbakmo, at steinbruddet gjennomføres for å sikre arbeidsplasser og verdiskapning. 

– Det er allerede et steinbrudd på Aksla. Derfor vurderer vi at det ikke skal være fare for å ødelegge for kulturminnene. Departementet har lagt vekt på at samfunnsnytten av tiltaket er stor, og at naturinngrepene er vesentlig redusert gjennom planprosessen. 

Ordfører i Bremanger, Anne Kristin Førde, (AP) har uttalt til BT at hun er glad for at planene endelig er godkjente.

– Det er vanskeleg å finne område for utvikling som ikkje råkar noko, men vi kan ikkje stoppe all utvikling. Vi må finne framtidige næringar å leve av, sier hun til BT.   

Gir ikke opp

Arkeologistudentene gir ikke opp. Kommunen har siste ordet og kan fremdeles snu. Framover skal de jobbe med å påvirke kommunepolitikerne i Bremanger, med hjelp av støtte hos de lokale.

– Hvis kommunen ikke går i mot vedtaket, vurderer vi å gå den rettslige veien ved hjelp av jurister og Sivilombudet, sier Skjærum. 

Powered by Labrador CMS