Ber Hoel styrke samskipnadene

– Regjeringens kutt rammer det grunnleggende tilbudet.

NY MINISTER: Oddmund Løksengard Hoel sier han vil prioritere utbygging av studentboliger.
Publisert Sist oppdatert

Den 23. januar tok Oddmund Løkensgard Hoel (SP) over som utdanningsminister etter Sandra Borchs avgang. Den tidligere akademikeren har de siste tre årene vært statssekretær for både Sandra Borch og Ola Borten Moe. Nå er han i gang med å videreføre politikken han har vært med på å utforme.

Leder for Velferdstinget Vest (studentdemokratiene tilknyttet Sammen), Sjur Selsvik, er klar på hvilken linje ministeren bør legge seg på i forhold til samskipnadene.  

– Regjeringen har den siste tiden bidratt til å vanne ut denne ordningen og kuttet velferdstilskuddet til samskipnadene, som rammer det grunnleggende tilbudet. Dette er noe jeg bekymrer meg for da samskipnadene skal være et tilbud som letter på hverdagen til studentene, noe det virker som regjeringen ikke forstår tilstrekkelig i dag. 

VELFERDSTINGET VEST-LEDER: Sjur Selsvik håper at Hoel prioriterer studentsamskipnadene.

Større satsning på psykiske helse

I SHoT undersøkelsen fra 2022 rapporterte 42 prosent av studentene at de hadde psykiske plager. Hoel forteller at studenters psykiske helse i hovedsak er helse- og omsorgsministerens ansvar, men understreker at regjeringen fortsatt ønsker å satse på lavterskeltilbud gjennom samskipnadene. 

– Samtidig skal studenter være en del av det ordinære helsevesenet, vi skal ikke ha et eget helsevesen for studenter. Den psykiske helsen til studenter er en del av et ungdomshelse-problem og derfor må vi fortsette å styrke det allmenne helsetilbudet. 

Det mener Selsvik blir for unyansert.

– Ministeren kan mene det han vil, men det er et tydelig behov for separate systemer. Studenter gjennomgår livsomveltende endringer og det offentlige har ikke kapasitet nok til å dekke studentene. Videre er det jo selvfølgelig dumt at regjeringen har halvert tilskuddet for prosjekter tilknyttet psykisk helse. 

Flere studentboliger

Norsk studentorganisasjon har mål om 30 prosent dekningsgrad for studentboliger. Ifølge studentboligundersøkelsen til NSO fra 2022 er dekningsgraden til studentboliger i Bergen på 13 prosent. Ministeren sier at utbygging av studentboliger er en viktig sak han vil prioritere. 

Hvordan skal dere få bygd flere studentboliger?

– Vi må arbeide på flere måter. Når det gjelder pengene er det snakk om et budsjettspørsmål. Først er man nødt til å se på kostnadsrammer, gjøre eventuelle endringer og deretter få fart på byggingen. Det gjøres også en jobb mellom samskipnadene og kommunene som er veldig viktig. 

Selsvik er tydelig på hva som bør prioriteres dersom man skal nå dekningsgraden.

 – For det første må tilskuddssatsen økes, i tråd med den økte kostnadsrammen. Regjeringen har økt kostnadsrammen, men ikke tilskuddet, noe som har ført til høye leiepriser. Videre bør studentboligbygging defineres som eget formål i plan- og bygningsloven, som vil gjøre lokale reguleringsprosesser mye enklere. Vi trenger også støtte til oppgradering og rehabilitering av studentboliger, ikke bare nybygg. 

Powered by Labrador CMS