Bergensstudenten skal lede NSO

Lørdag 6. april ble det klart at UiB-student Kaja Ingdal Hovdenak er valgt som leder av Norsk Studentorganisasjon. Med det blir hun Norges mektigste student.

PÅTROPPENDE LEDER: Leder for Studentparlamentet Kaja Ingdal Hovdenak tar over etter avtroppende leder Oline Sæther.
Publisert

5.-7. april holder Norsk Studentorganisasjon (NSO) sitt årlige landsmøte. 181 delegater har møtt opp i Tønsberg for å vedta politikk på vegne av 270 000 studenter. Valget av leder sto mellom tre kandidater, og den påtroppende lederen var i utgangspunktet ikke innstilt. I tillegg til valg av leder, ble det også klart hvilke andre medlemmer som skal sitte i arbeidsutvalget den kommende perioden. 

– NSO er uredde og tørr å ta tøffe kamper, sa Hovdenak i valgtalen sin.

Rett før votering holdt hver kanditat en tale hvor Hovdenak trakk frem lik tilgang til utdanning som en grunnverdi for organisasjonen.

Den påtroppende lederen er for tiden leder for studentparlamentet i Bergen. Tidligere har hun sittet i NSOs internasjonale komité. Utenom det studerer hun også sammenliknende politikk ved UiB. 

I et intervju med Studvest i mars sier hun at erfaringene fra å være studentleder i Bergen er noe hun vil ta med seg i rollen som leder for student-Norge. Hun understreker at landsmøtet vil være viktig for å avgjøre hvilke saker hun vil prioritere. Særlig ønsker hun å jobbe med økt studiestøtte og å redusere avstanden mellom studentdemokratier og Stortinget.

I forkant av landsmøtet var Jens Bartnes fra NMBU enstemmig innstilt som leder. Hovdenak og Karl Magnus N.C.D. Nyeng (OsloMet) opprettholdte kandidaturene sine og det ble dermed avholdt kampvotering. 

171 delegater avga stemmer og 2 stemte blankt. 

To bergensstudenter i ledelsen

Sammen med Hovdenak vil Elida Linnea Slettum også lede organisasjonen som nestleder. Slettum har studert ved UiB og har vært nestleder i studentparlamentet. Det siste året har hun vært fag- og læringsmiljøpolitisk-ansvarlig i organisasjonen. 

I forkant av møtet fortalte hun Studvest at hun vil fokusere på økt studiestøtte, studenters rettssikkerhet og inkludering i organisasjonen. 

Nytt arbeidsutvalg

Slik ser det nye arbeidsutvalget ut for 2024/2025:

Leder: Kaja Ingdal Hovdenak

Nestleder: Elida Linnea Slettum

Fag- og forskningspolitisk ansvarlig: Harald Bolstad Evensen

Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig: Maiken Køien Andersen

Velferds- og likestillingspolitisk ansvarlig: Sigve Næss Røtvold

Internasjonalt ansvarlig: Nora Rymoen Houidi

Powered by Labrador CMS