Nyhet

Biologistudenter misfornøyde med digital undervisning

Studenter ved Institutt for biovitenskap ved UiB synes det trengs forbedringer i undervisningen i overgangen til digital undervisning.

BIOVITENSKPELIG FAGUTVALG. Leder Marcus Fjeld Gran.
BIOVITENSKPELIG FAGUTVALG. Leder Marcus Fjeld Gran.
Publisert Sist oppdatert

Biovitenskapelig fagutvalg (BFU) ved Universitetet i Bergen (UiB) har jobbet med kartleggingen av det som bør forbedres angående undervisningen til neste semester.

Leder av utvalget, Marcus Fjeld Gran, mener at deler av undervisningen har hatt dårligere kvalitet som følger av den digitale overgangen.

Læringsutbyttet svekkes

Gran sier at i tillegg til de utfordringene de fleste studenter med hjemmeundervisning står overfor, er det ekstra vanskelig å få fullverdige digitale forelesninger i biologifag. Han peker blant annet på de praktiske delene ved det.

– Studentenes læringsutbytte lider som følger av at foreleserne ikke får formidlet kunnskapen sin på best mulig måte.

Han forteller at det virker som at mange av forelesningene bare er omsatt til digitale forelesninger, uten at det har blitt tatt hensyn til at formidlingen av fagene blir svakere i videoer.

UTFORDRINGER. Marcus Gran uttaler at det er utfordringer knyttet til digitale forelesninger i biologi.
UTFORDRINGER. Marcus Gran uttaler at det er utfordringer knyttet til digitale forelesninger i biologi.

– Biologi er et praktisk fag, og det fungerer ikke så bra å bruke samme forelesning man ville hatt fysisk, i digital format. Her kunne det vært forsøkt med flere kreative løsninger, mener han.

Forhåndsinnspilte videoer

Mange digitale forelesninger er forhåndsinnspilte, og det er derfor vanskelig å stille spørsmål underveis om man lurer på noe.

– Det er litt blandete meninger om foreleserne. Noen synes oppfølgingen de har fått er god, mens mange sliter med at de er så lite interaktive.

Gran legger imidltertid til at de er veldig fornøyde med at blant annet lab-kurs og en del av feltundervisningen har blitt gjennomført fysisk.

Han forteller at de håper ledelsen vil ta til seg tilbakemeldingene, og fortsette å samarbeide med studentorganisasjonene for å gjøre neste semester enda bedre.

Rom for forbedring
LITE INTERAKTIVT. Siden mange forelesninger er forhåndsinnspilt gir det lite rom for interaktivitet mener Gran.
LITE INTERAKTIVT. Siden mange forelesninger er forhåndsinnspilt gir det lite rom for interaktivitet mener Gran.

Visedekan for utdanning ved det matematisk-naturfaglige fakultet på UiB, Harald Walderhaug, sier at fakultetet har vært opptatt av at studentene skal få så mye fysisk undervisning som mulig.

– Vi har tøyd strikken så langt det er forsvarlig under koronareglene som gjelder for å gi praktisk undervisning til blant annet studentene ved Institutt for biovitenskap. De har fått noen unntak til å være på campus enn det som har vært hovedregelen, blant annet ved gjennomføring av lab-kurs og praktiske eksamener.

Walderhaug utelukker ikke at det er flere individuelle forskjeller når det gjelder hvordan undervisning og forelesninger er lagt opp.

– Det bør være en sjanse til å være interaktive, og dette kan gjøres gjennom blant annet «breakout-rooms» og liknende diskusjonsrom. Det er store forskjeller på hvordan forelesere gjennomfører det.

Han legger til at de er klar over at det er høyere terskel for å stille spørsmål ved forelesningsvideoer, enn det ville vært ved fysiske.

FORBEDRING. Visedekan for utdanning ved det matematisk-naturfaglige fakultet (MatNat) på UiB, Harald Walderhaug, medgir at det er rom for forbedring.
FORBEDRING. Visedekan for utdanning ved det matematisk-naturfaglige fakultet (MatNat) på UiB, Harald Walderhaug, medgir at det er rom for forbedring.

– Her vet vi at det er rom for forbedring, og det er noe vi diskuterer på instituttene og fakultetene. Vi har ikke fått et inntrykk av at studentene generelt er misfornøyde med tilbudet, men det finnes nok noen unntak.

Powered by Labrador CMS