Budsjettprosessen: Tillitsvalgt skulle stemme over egen søknad

På lørdag skal Bergen Studentvelforening fordele nesten seks millioner kroner på 12 av Bergens studentorganisasjoner. Én av de opprinnelige tillitsvalgte var også innsender av søknad. – Ikke greit, mener UiB-representant.

BUDSJETTMØTE. Her fra 2017. Arkivfoto: Håkon Benjaminsen
Publisert Sist oppdatert

Budsjettfordelingen

  • 5 715 000 kroner skal fordeles på 12 godkjente søkerorganisasjoner. Midlene er en andel av semesteravgiften
  • En budsjettkomité kommer med forslag til fordeling
  • Forslagene stemmes over i Bergen Studentvelforening, som hovedsakelig består av representantene i Velferdstinget Vest
  • HVL sender andre tillitsvalgte til Bergen Studentvelforening enn til Velferdstinget Vest, ettersom alle representantene skal være fra HVL campus Bergen

Hvert år deler Velferdstinget Vest ut penger til studentorganisasjoner i Bergen. I år er potten på rundt 5,7 millioner kroner.

Hver organisasjon sender inn en søknad hvor de ber om en viss sum, før en budsjettkomité går gjennom søknadene og foreslår tildelinger.

Deretter stemmes forslaget over i Bergen Studentvelforening, som i all hovedsak består av studiestedenes representanter til Velferdstinget Vest.  

Én av de innsendte søknadene er underskrevet av en person som også er representant i Bergen Studentvelforening.

Representanten skulle derfor stemme over en søknad han selv har skrevet.

– Ikke greit

Augusta Moen Opsahl er representant fra UiB i Velferdstinget og skal delta på lørdagens budsjettmøte. Etter å ha fått situasjonen forklart, er hun tydelig på at representanten bør erklære seg inhabil.

– Det er ikke greit. Vi har habilitetsregler, og det er gode muligheter for å få inn en vara. Hvis man i det hele tatt er i tvil om man er inhabil, så burde man trekke seg.

SKEPTISK. – Er man i tvil om man er inhabil, bør man trekke seg, sier Augusta Moen Opsahl. Foto: Privat

Hun mener at denne typen situasjoner kan svekke budsjettets legitimitet blant studentene.

– Det er snakk om utrolig store summer, med store konsekvenser for Bergens studenter. Da burde det være uavhengige representanter som tar beslutningene, sier hun.

VT-leder: – Kan bare gi anbefalinger

Leder i Velferdstinget Vest, Anette Arneberg, mener også at representanten er inhabil.

– De som har sendt inn søknader burde ikke være med å behandle egne søknader. Hele poenget med at studentdemokratiet skal stemme over budsjettet er jo å separere de to (søker og tildeler, journ.anm.).

Samtidig forklarer hun at styret i VT ikke kan gjøre annet enn å gi anbefalinger i slike situasjoner.

– Vi kan ikke overstyre Bergen Studentvelforening. Vi kan anbefale, og nå har vi anbefalt studiestedet å sende en annen representant til budsjettmøtet.

Om de velger å ikke følge anbefalingen, så er det til slutt representantene på budsjettmøtet som må avgjøre habiliteten, ifølge Arneberg.  

– ­Det er veldig merkelig å behandle en søknad man selv har sendt inn. Men vi har rett og slett ingen mekanismer for å hindre det.

Studiestedet sender en annen

Studvest har vært i kontakt med både den aktuelle representanten og studiestedets delegasjon. Etter å ha blitt forelagt kritikken svarer de i en e-post at de vil sende en vararepresentant til budsjettmøtet.

Delegasjonsledelsen tviler ikke på at representanten ville klart å skille mellom rollene som søker og representant med stemmerett. Likevel sender de en annen, da de «ønsker å vise tillit til BSV og prosessen, uten at det forekommer rollekonflikter».

FÅ HANDLINGSMULIGHETER. Leder i Velferdstinget Vest, Anette Arneberg. Arkivfoto: Andrea Olsen

De sier at grunnen til at dette ble en sak er at de fikk sen beskjed om å finne representanter til møtet, etter en rekke kommunikasjonsfeil. De samlet derfor representanter i all hast, inkludert den aktuelle representanten.

Videre sier de at de forhørte seg med Velferdstingets kontrollkomité allerede tidlig i oktober, og at komiteen «så problematikken, men at dette ikke var et stort problem». Hovedregelen, ble de fortalt, var at dette er en vurdering som er opp til den enkelte representant.

Dette har Gard Aasmund Skulstad Johanson bekreftet til Studvest på vegne av kontrollkomitéen. De mente at det ikke er noen automatikk i at man er inhabil i en slik situasjon.

Vanskelig å lage klare regler

Arneberg forteller at de nå har en gjennomgang på hvordan organisasjonen fungerer, og at budsjettprosessen er noe det da er naturlig å se på, inkludert habilitetsutfordringer.

Hun påpeker imidlertid at det er vanskelig å lage tydelige regler.

– Mange har en bakgrunn fra andre studentorganisasjoner, og det er mange som har blitt engasjert i studentpolitikken derfra. Derfor er det vanskelig å vite hvor man skal trekke linjen. For min del går grensen på om du har vært leder eller hatt økonomiansvar i en søkerorganisasjon. Da er du ikke lenger habil.

Moen Opsahls grense er nokså lik.  

– Det kan ikke være sånn at om du er medlem av en organisasjon, så skal du ikke ha stemmerett. Det vil fjerne for mange. Men hvis man har styreverv i en søkerorganisasjon, så burde man ikke få stemme, sier hun.

Merk: Studvest er blant søkerorganisasjonene i budsjettfordelingen.

Powered by Labrador CMS