Nyhet

Derfor vil de ha din stemme

Kampen om setene i Studentparlamentet er i gang. Dette er listene og deres saker i årets valg.

LISTEVALG. Dette er listene studentene ved UiB kan stemme på.
Publisert Sist oppdatert

Onsdag 14. april klokken 12:00 startet studentvalget 2021 ved Universitet i Bergen (UiB). De ulike studentpolitiske listene som kjemper om setene i Studentparlamentet, universitetets øverste studentstyrte organ, er avhengige av din stemme for å gjennomføre sin politikk.

I Studentparlamentet er det 31 seter, hvorav 24 av disse besittes av studenter som velges gjennom listevalget. Listene kan sammenliknes med politiske partier, og de fleste av dem har en ideologi som kan plasseres på den politiske linjen.

Det kan være vanskelig å vite hva man skal stemme og hva som skiller de ulike listene. Her er en oversikt som oppsummerer hva de vil gjøre for din studiehverdag og hvorfor de vil ha din stemme.

Liberal liste

Listeleder: Knut Camillo Tornes

Liberal liste sitt hovedfokus dette valget er at studentene skal ha en fleksibel og miljøvennlig hverdag.

FOTO: Andrea Olsen

– Man bør kunne tilpasse sin egen hverdag og det bør være en større grad av individuell frihet for studentene. Vi vil derfor innføre døgnåpne lesesaler og videreføre digitale forelesninger.

– Vi ønsker studentrabatter for klimavennlige fremkomstmidler. Dette innebærer blant annet billigere nattog som alternativ til fly, halverte kollektivpriser og billigere bysykler.

– Psykologtjenesten må rustes opp. Det trengs flere psykologer og køene må bli kortere.

– UiB skal være et klimanøytralt universitet innen 2030. Vi er på god vei, men dette må jobbes videre med.

Hvorfor bør man stemme på liberal liste?  

– En student bør stemme liberal liste hvis den vil ta vare på klimaet og medstudentene samtidig.

Sosialdemokratisk liste

Listeleder: Ole Jacob Broch

Sosialdemokratisk liste har økt fokus på digitalisering, integrert praksis og styrking av studentorganisasjoner som sine kjernesaker.

– Forelesernes kompetanse i møte med digitalisering må styrkes gjennom kursing. Vi vil ansette IT-studenter som kan rådføre forelesere. Læringsplattformene, spesielt MittUiB-appen, trenger også en kraftig oppgradering.

FOTO: Andrea Olsen

– Næringslivstilknyttet og relevant praksis bør være en integrert del av alle studier. Mange studier har ikke et praksistilbud til alle, men alle skal ut i arbeid en gang.

– Studentorganisasjonene er UiB sine viktigste støttespillere for å ivareta studenters psykiske helse, skape en sosial studiehverdag og tilegne seg relevant arbeidserfaring. Organisasjonene må styrkes, og vi ønsker å innføres en universell, søknadsbasert støtteordning. Vi vil ha en felles plattform for søknader og tips for å drive organisasjoner.

– Vi trenger et økt fokus på bærekraft, og vi må gjøre mer for å oppnå et klimanøytralt UiB.

Hvorfor bør man stemme på sosialdemokratisk liste?

– En stemme på sosialdemokratisk liste er en stemme på en aktiv liste som kommer til å jobbe knallhardt for økt læringsutbytte, en mer inkluderende studiehverdag og en studentmasse som er bedre rustet for arbeidslivet.

Realistlisten

Listeleder: Alexander Tenvik Bergli

Realistlisten sin hovedsak for den kommende periode er psykisk helse.

– Jeg mener ventetiden for å få hjelp av sammen-psykologene er for lang. Man trenger hjelp nå og ikke om seks måneder. Vi vil forbedre tilbudet, det er hjertesaken min.

– Tilbudet om utveksling må drastisk forbedres. Universitetet i Bergen må tilrettelegge bedre. Jeg har selv opplevd at UiB oppfordrer til å reise på utveksling, men så har de altfor lite informasjon. Oppgaven om å søke skoler er det helt opp til studenten selv å finne ut av. Dette må bli enklere.

FOTO: Andrea Olsen

– Vi ønsker oss også rendyrkede pedagoger som forelesere på lavere nivåer. Vi vil at UiB ansetter folk som er utdannet innen pedagogikk som forelesere.

Hvorfor bør man stemme på realistlisten?  

– Vi har ikke en politisk agenda slik som de andre listene. Vi liker navnet. Vi mener vi er realister og har en realistisk tilnærming. Vi ser på sakene og tar kunnskapsbaserte avgjørelser.

Moderat liste

Listeleder: Ida Lutro

Moderat Liste bygger på liberal-konservative verdier og setter studenters frihet høyt. De har tre kjernesaker.

– En av våre kjernesaker er å synliggjøre de psykiske helsetilbudene. Vi mener det er viktig, særlig i kjølvannet av korona, at du som student vet hvor du skal henvende deg slik at du kan få den hjelpen du trenger. Dette vil også bidra til en bedre tilhørighet til både universitetet og medstudenter, mener vi.

– En annen kjernesak er grundigere begrunnelse på eksamen. Vi tror at for at du som student skal kunne utvikle deg på best mulig måte, er det viktig med grundig begrunnelse fra sensor. Vi har ikke satt som mål at vi ønsker to sensorer, ettersom det viktigste i våre øyne er å finne gjennomførbare løsninger. At sensurfristen holdes er også noe vi vil jobbe for.

– Vi vil fronte studenters frihet til en fleksibel studenttilværelse. Moderat liste vil jobbe for at lesesalene skal være åpne lengre og at forelesninger blir lagt ut slik at du som student selv kan velge når det passer å se dem. En annen ting som er viktig for oss er tilrettelegging for studenter med barn. I tillegg vil vi jobbe for mer praksis slik at du som student står sterkere i møte med arbeidslivet.

FOTO: Andreas Fjellanger

Hvorfor bør man stemme Moderat liste?

– Vi vil lytte til studentene og jobbe for at du som student og individ skal kunne tilrettelegge din hverdag slik som er best for deg. Er du opptatt av at universitetet skal tilpasse studenter bedre til arbeidslivet, og av din individuelle frihet som student, bør du stemme oss.

Venstrealliansen

Listeleder: Augusta Moen Opsahl

Venstrealliansen har tre kjernesaker de vil jobbe med.

– Bolig: Vi vil jobbe for å redusere husleien for studentene. Vi mener også at studentenes stemme er viktig i utformingen av studentboligene for å skape et bedre miljø og økt trivsel.

– Helse: Vi vil utvide UiB og Sammen sitt helsetilbud. Vi vil blant annet fokusere på billigere tannlege og et større psykisk helsetilbud. Vi trenger økt informasjon, tilgjengelighet og kortere ventelister.

– Miljø: Vi vil jobbe for å redusere bruk og kast ved oppussing, samt å redusere bruken av farlige kjemikalier. Vi vil også at UiB skal være klimanøytralt innen 2030.

Hvorfor bør man stemme på Venstrealliansen?

FOTO: Johanne Marlene Hansen

– Vi er en tydelig feministisk, sosialistisk og miljøforkjempende organisasjon som vil jobbe for at pengene UiB disponerer skal komme studentene til gode.

Generell Studentallianse

Listeleder: Shifat Rahman

Generell Studentallianse legger vekt på at de er apolitiske, inkluderende og vil jobbe for å gjøre studentpolitikk tilgjengelig for alle.

– Vi er her for alle studenter, og ønsker å løfte din stemme frem til studentparlamentet, uansett hvem du er, sier listeleder Shifat Rahman.

En av kjernesakene til Generell Studentallianse er å sikre flere jobber for studenter. Dette skal gjøres gjennom de øremerkede 9,7 millionene som UiB nylig fikk av staten.

En annen kjernesak er å forbedre studenters bo- og utdannelsesopplevelser, med et særlig fokus på internasjonale studenter. Listen er også opptatte av å sette FNs bærekraftsmål i sentrum for utviklingen av studieprogrammer ved UiB, og at universitetet skal bli klimanøytralt.

Har du bestemt deg for hvem som får din stemme? Husk å stemme på studvalg.no.

FOTO: Daniella Daae
Powered by Labrador CMS