Nyhet

Derfor vil de ha din stemme

Denne uken skal nytt studentparlament velges ved Universitetet i Bergen (UiB). Her får du en innføring i valget og de politiske listenes fanesaker.

DEBATT: Mandag stilte alle listelederne til debatt på Kvarteret.
Publisert Sist oppdatert

Studentparlamentsvalget starter neste mandag. I årets valg er det åtte lister som kjemper om å kapre flest av de 24 tilgjengelige setene i Bergens største studentdemokrati. Hvem som vinner, vil sette standarden for hva studentene ved Universitetet i Bergen skal mene og arbeide for å få gjennomslag for det kommende året.

Listene, som kan sammenlignes med politiske partier, ønsker å vinne din «stemmegunst» ved å vise hvilke saker de ønsker å få gjennomslag for det neste året. Den listen med flest stemmer, vil få flest seter i parlamentet. I denne saken får du se hva de kjemper for.

Les også: Dette er kandidatene til universitetsstyret

Men det er ikke parlamentet som gjennomfører selve politikken. For å gjøre det, velger parlamentet senere i vår et arbeidsutvalg (AU) som jobber fulltid med det som blir vedtatt. AU består av fire representanter, som også er ansvarlig for å lede studentparlamentet. Nåværende arbeidsutvalg har Nikolai Klæboe som leder, som dermed skal være ansiktet utad for studentene ved UiB.

Studentparlamentet har ingen makt til å endre noe regelverk direkte. Men stemmen til 17.000 studenter har gjenklang både hos ledelsen ved UiB, kommunen, fylket og nasjonalt nivå. Blant gjennomføringene som blir løftet frem av SP-UiB er studentrabatt på kino, kjønnskvotering på psykologistudiet og bysykler på universitetenes campus.

Listelederne og deres politikk

Blå liste: Øivind Bogen

– Hovedsakene våre er mer praksis i alle utdanninger ved Universitetet i Bergen, og forbedre de som allerede finnes.
– Mer rettferdig og bedre sensurordning ved UiB. I dag får mange studenter kraftig forsinket sensur, vi vil jobbe for at det ikke skal skje, og jobbe med sanksjoner hvis det forekommer.
– Vi ønsker mer frihet til den enkelte student, for eksempel å velge ulike eksamens- og undervisningsformer, ulike aktører til studentvelferd, og helsestasjoner i nærheten.
– Vi vil gjenopprette akademisk skrivesenter, et tilbud til studenter for å få hjelp til å skrive akademiske tekster. Vi ønsker også å opprette noe lignende for å få hjelp til statistikkprogrammer.

– Hvorfor bør man stemme på Blå Liste?

– Hvis du vil ha muligheten til å velge annerledes under studiene, bør du stemme på Blå liste.

Venstrealliansen: Mats-Henrik Nygren Syversen

– Gratis pensumlitteratur, blant annet ved å digitalisere alt, og se på muligheter for en låneavtale lik den på videregående skoler.
– Tilstrekkelige undervisnings- og arbeidslokaler for alle studenter, blant annet ved å innføre nattåpne atelier og lesesaler der det lar seg gjøre, og tilstrekkelige øvingslokaler for KMD-studenter.
– Legge til rette for studenter som ikke har mulighet til å møte i alle forelesninger. Et minstekrav bør være økende grad av digitalisering av forelesning, som opptak, videonotater, og at forelesningsmateriell må tilgjengeliggjøres.
– UiB må jobbe for å likestille fysisk og psykisk helse.
– UiB må omstille seg til en grønn hverdag. Dette rommer blant annet mindre bruk av engangsmateriell, å slutte med bleket papir og å satse på klimaforskning og reforhandle Equinor-avtalen.

– Hvorfor bør man stemme på Venstrealliansen?

– Hvis du ønsker et grønnere, rausere, mer rettferdig og likestilt universitet, så bør du stemme venstrealliansen.

Liberal Liste: Timo Kanehl

– Vi ønsker å avskaffe 08:15-forelesningene. Tidligste forelesningstid skal være 09:15.
– Døgnåpne bibliotek og lesesaler.
– Sørge for at UiB når sitt mål om klimanøytralitet innen 2030.
– Avbyråkratisert og papirfri utvekslingsprosess.
– Man skal kunne søke studentbolig med en venn.

– Hvorfor bør man stemme på Liberal Liste?

– Fordi vi ønsker å gjøre det enklere for studenter ved UiB. UiB skal tilpasse seg studentenes behov. Sørge for nok søvn, og lese når det passer for seg selv. Forbedre psykiske helse.

Gul Liste: Morten Stene

– Vi ønsker mindre alkoholpress i fadderuka. Et alternativ vi har foreslått er å ha en alkoholfokusfri dag, hvor det ikke er ulovlig å drikke, men unngår uttrykk som «vors» og andre ting som stimulerer til alkoholbruk.
– Jobbe for studenter med barn, og sørge for at de har tid nok til å studere.
– Gul Liste vil ha mer fokus på studentpsykologer for å gjøre det lettere for de som er ensomme.
– På UiB er det et krav om at studenter skal ha PCer, og da vil vi at det skal være nok stikkontakter til disse PCene.

– Hvorfor bør man stemme på Gul Liste?

– Vi har fokus på studenter, ikke ideologi. Vi tenker på det som er viktig for studentene, og derfor bør du stemme på Gul Liste.

Realistlista: Stian Torset

– Ifølge SHOT-undersøkelsen har ca en femdel av studentene skadet seg selv og/eller seriøst vurdert å ta sitt eget liv. Disse tallene er helt uakseptable og vi vil derfor jobbe for å forbedre de psykiske helsetilbudene og opplyse studentmassen om psykisk helse og de tilgjengelige tilbudene.
– Studentene ved UiB skal få en mer aktiv utdanning og bedre og mer feedback.

– Hvorfor bør man stemme på Realistlista?

– Stem på oss fordi vi fremmer studentenes saker ved bruk av rasjonalitet og objektivitet, og representerer studentene uavhengig av ideologi og politisk orientering.

International Students: Shifat Rahman

– Vi er motiverte for likestilling og integrering av internasjonale studenter med norsk kultur, slik at man får både faglig og kulturelt utbytte.
– Vi ønsker billigere studentboliger og lengre åpningstider på bibliotekene, og at bibliotekene skal ha flere bøker.
– Vi mener også at UiB bør bli mer internasjonalt rettet.

– Hvorfor bør man stemme på International Students?

– Studenter burde stemme på oss fordi vi er liberale, og en liste som kun fokuserer på studentrettigheter. Studenter er vår førsteprioritet.

Sosialdemokratisk Liste: Sandra Amalie Lid Krumsvik

– Digitale pantesystemer for bøker. Dette er miljøvennlig og billigere for studentene.
– Automatisk og utfyllende begrunnelse på eksamenskarakteren, med regler for hva begrunnelsen skal inneholde, for eksempel at den må være på et visst antall ord.
– Flere og bedre praksistilbud på alle fakulteter, og bedre informasjon om mulighetene som alt eksisterer. Alle studenter skal ha muligheten til å være i praksis og vite om fordelene ved praksis.
– Vi har mer realistiske mål og mer spesifikke tiltak enn andre lister. Vi er også for gratis pensumlitteratur, men mener man heller bør ha fokus på konkrete virkemidler for å sikre billigere pensum over tid.

– Hvorfor bør man stemme på Sosialdemokratisk Liste?

– Stem på oss hvis du som student synes det er tøft økonomisk, ønsker mer mangfold og et universitet der alle er velkomne uansett bakgrunn, en grønnere hverdag og bedre praksistilbud på alle fakulteter.

Grønn Liste: Joakim S. Hjorth

Grønn Liste er tilbake på valglistene for første gang siden 2016, og deres fanesak dette valget er mer av det unike slaget.

– Vi vil innføre en avgift på kjøttprodukter i Sammen-kantinene, og bruke inntektene fra denne på å redusere prisene på vegetaralternativer. Å minske kjøttkonsumet er noe av det viktigste man kan gjøre for å senke utslipp av klimagasser.

– Hvorfor bør man stemme på Grønn Liste?

– Stem på oss dersom du er opptatt av en grønn progressiv politikk. Klimasaken har vært underminert i politikken i snart et halvt århundre selv om vi har visst om en kommende krise like lenge. Det er på tide at de unge krever handling! En stemme til oss vil først og fremst være en symbolsk viktig handling, men ikke desto mindre betydningsfull! Dette betyr heller ikke at vi ikke har viktige politiske saker som vi skal gjøre vårt ytterste for å iverksette.

Valget startet 18. mars, og siste frist for å stemme er klokka 12:00 den 25. mars. Valguka avsluttes med valgvake på Kvarteret. Stemmen kan avgis på Studentvalg.no

Powered by Labrador CMS