– Det er mange saker som angår unge som blir bestemt på lokalt nivå

Studentenes stemmer utgjør en vesentlig andel av det totale antallet stemmeberettigede i Bergen.

VALGFORSKER: Jane Belchner ved institutt for sammenliknende politikk viser fram en av valgomatene som skal hjelpe Bergens befolkning med hva de skal stemme på.
Publisert Sist oppdatert

– Blant unge voksne er studenter den gruppen som pleier å stemme mest, sier Jana Birke Belschner, valgforsker og postdoktor ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen (UiB).

Tall Studvest har fått fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at totalt 40.559 studenter var registrert ved et universitet eller en høgskole i Bergen kommune høsten 2022. Av disse var 17.996 registrert som bosatt i kommunen.

I vår delte Bergen kommune ut 1000 gavekort til studenter som meldte flytting til kommunen. Bergen kommune bekrefter overfor Studvest at alle disse ble delt ut. 

Dermed kan det i 2023 anslås at det er rundt 19.000 studenter som er folkeregistrert i Bergen, og har stemmerett i kommunevalget.

Så ved årets kommunestyre- og fylkestingsvalg, hvilken makt sitter egentlig disse studentene på?

Hva skjer hvis alle stemmer på samme parti?

Totalt i Bergen er det 231.947 personer med stemmerett. Når 19.000 av disse er studenter, utgjør studentene 8,2 prosent av den totale velgermassen.

Dersom alle disse hadde stemt på ett og samme parti, hadde dette partiet fått 5 mandater i bystyret, ifølge mandatsoversikten til nettstedet pollofpolls.no. Bystyret i Bergen består av til sammen 67 representanter. Dette med en forutsetning om lik valgdeltakelse blant studenter som i den øvrige befolkningen.

Jana Belchner understreker at dette er et helt hypotetisk og lite sannsynlig scenario, men at det viser hvor stor påvirkningskraft studenter som velgergruppe har.

De siste meningsmålingene viser at det er tilnærmet dødt løp mellom den rødgrønne og den borgerlige siden.

Det er altså lite som skal til før resultatet vippes i den ene eller andre retningen.

Utdanning, klima og bolig engasjerer 

Det at studenter er den gruppen blant unge voksne som stemmer mest, kan henge sammen med at studenters første møte med politikken ofte er på universitetet. Noen blir engasjert i politikk gjennom utdanningen sin eller ved å melde seg inn i et studentparti.

POSTDOKTOR: Jana Belchner forklarer at blant unge voksne er det flere studenter enn ikke-studenter som benytter seg av stemmeretten sin.

Ifølge Belschner er generelt utdanning et politisk tema som engasjerer studenter. Også klima er et tema som har en tendens til å være viktigere for de yngre generasjonene.

– I det siste har også bolig vært noe mange unge har bekymret seg for, sier valgforskeren.

Har en tendens til å stemme på venstresiden

Belchner mener det er vanskelig å si om studenter tradisjonelt er en rød eller blå velgergruppe.

– Jeg har generelt tatt utgangspunkt i at det ikke er sånn. Forskning viser at unge er mer villige til å stemme på mindre og nyere partier. Det kan være på venstresiden, men det kan også være på høyresiden, sier Belschner.

Men hva hvis studentene benytter seg av stemmeretten sin, men stemmer blankt?

– Blanke stemmer blir også talt med. Som valgforsker tolker jeg dette som et tegn på protest. Det viser at noen mener at det finnes partier man ikke har lyst til å stemme på. Det hadde vært bekymringsfullt om alle studenter hadde stemt blankt. Det hadde vært et stort tegn på at mange er misfornøyd med demokratiet, sier Belschner og håper at dette scenarioet ikke vil skje ved årets valg. 

Kan påvirke det endelige resultatet

Så ved årets valg, sitter Bergen-studentene på en reell makt til å vippe valget? 

– Ja, studenter er absolutt en gruppe som kan ha noe å si for det endelige resultatet, sier Belschner og avslutter med en oppfordring til alle studenter om å benytte seg av stemmeretten sin:

– Det er mange saker som angår unge som blir bestemt på lokalt nivå. Din stemme kan veie mer nå enn ved stortingsvalget, så det lønner seg å stemme.

Les mer om lokalvalget:

Powered by Labrador CMS