– Det er ubehagelig å melde inn medstudenter

Studenter kan bli meldt inn som uskikkede til å utøve yrket de utdanner seg til, men det er nesten ingen som blir meldt inn.

ALVORLIG. Sykepleierstudiet er blant studiene hvor det er mulig å melde ifra om at en medstudent er uskikket. ARKIVFOTO: KATARINA PARTEKA AARSNES.
Publisert Sist oppdatert

Skikkethet

Eksempler på studier hvor skikkethetsvurderinger kan gjøres:

  • Lege (Medisinstudiet)
  • Psykolog (Profesjonsstudiet i psykologi)
  • Tannpleier (Bachelorprogram i tannpleie)
  • Lærer (Integrert lektorutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning – PPU
  1. En student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse for de vedkommende vil komme i kontakt med, er ikke skikket for yrket.
  2. Som student og ansatt har man et ansvar om man mener en medstudent er uskikket. Da kan man sende inn en tvilsmelding.
  3. Skikkethetsnemnda avgjør om en kandidat er uskikket.

– Vi opplevde at han rett og slett ikke hadde evner til å forstå sårbare situasjoner. Vi kunne referere til flere eksempler som bekreftet dette, sier en bergensstudent.

«Johanne» går på et studie med praksisopphold. I et av dem oppfattet hun en av medstudentene som uegnet til å praktisere yrket de utdannet seg til. Johanne bestemte seg derfor for at det burde sendes inn en tvilsmelding.

– Det dreide seg om hans evner til å kommunisere og å lese sosiale situasjoner, spesielt når det gjaldt sensitive tema.

Johanne er anonymisert fordi medstudenten hun meldte inn ikke skal kunne identifiseres.

Mente tvilsmeldingen var latterlig

Den innmeldte studenten ble deretter informert om tvilsmeldingen og om at Johanne hadde sendt den inn. Melderen fikk ingen informasjon om hva som skulle skje videre.

Johanne forteller at studenten som ble meldt inn mente det hele var latterlig og fortalte medstudenter om hva som var skjedd.

– Jeg fikk beskjed om at jeg ikke kunne være anonym, men jeg trodde virkelig at universitetet kom til å råde medstudenten min til å ikke misbruke navnet mitt på denne måten. Jeg følte at det var lite diskresjon rundt det hele.

  • Studvest-journalist Karoline Skarstein er veldig tydelig på at man ikke skal kunne sende anonyme skikkethetsmeldinger. Les hennes kommentar her.
Jussen tillater ikke anonymitet

Johanne mener de som meldes inn ikke bør ha krav på å vite hvem som melder dem, fordi melderen må beskyttes.

– Rutinene til UiB kan rett og slett være skadelige for studenter som melder inn andre medstudenter, spesielt i små fagmiljø der det er veldig sannsynlig at alle kjenner alle.

Arne Tjølsen, institusjonsansvarlig for skikkethetsnemnda ved UiB, sier jussen krever at man ikke kan være anonym.

– Vi kan ikke ta en sak videre til skikkethetsnemnda uten at noen står fram med navn og melder tvil. Når det er sagt, så kan jo hvem som helst sende en anonym melding der man uttrykker bekymring for en student, men jeg kan ikke bruke det juridisk.

Tjølsen legger til at UiB nå arbeider med å gjøre det mindre farlig å sende inn tvilsmeldinger.

– Vi har fått tilbakemelding fra studenter på at de synes det er ubehagelig å sende inn tvilsmeldinger om medstudenter, fordi man ikke har lov til å være anonym. Fordelen er imidlertid at den studenten det er tvil rundt blir informert i stedet for å måtte leve med eventuelle rykter rundt sin skikkethet, forklarer han.

– Ingen heksejakt

Gard Aasmund Skulstad Johanson fra medisinsk fagutvalg mener prosessen i dag er omstendelig og at det har vært dårlig med informasjon rundt skikkethet.

– Den nye ordningen vil derimot formalisere prosessen slik at rettssikkerheten til studentene blir ivaretatt. Regelverket vil bli klarere og det vil bli tydeligere hvem man skal gå til og i hvilke tilfeller man skal sende inn en tvilsmelding, sier Johanson.

Skikkethet dreier seg ikke om en heksejakt.Gard Aasmund Skulstad Johanson, medisinsk fagutvalg.

Han mener det er viktig at studenter og ansatte forstår at skikkethet ikke dreier seg om heksejakt.

– Det er en forsikring mot at personer som ikke er skikket til å praktisere et yrke, blir sertifisert. Det er også en mulighet for studenter til å få hjelp.

Melding fikk ikke konsekvenser

Johanne forteller at studenten hun meldte ikke mistet studieplassen.

– Han fortsatte på studiet. Jeg ringte også saksbehandler og ga grei beskjed om at den innmeldte måtte jekke ned oppførselen sin. Jeg hørte aldri noe personlig fra den innmeldte etter dette, selv om det tok meg noen runder med dritt før jeg følte at saken var under kontroll.

Tjølsen mener saker som dette understreker viktigheten av å informere mer og bedre rundt skikkethet, slik at studenter ikke kvier seg for å melde inn dersom de mener det er nødvendig.

– Når det er sagt, så kan man noen ganger få inntrykk fra studentene at det hviler et enormt ansvar på deres skuldre. Det gjør det ikke. Det er først og fremst de ansattes ansvar å finne ut om noen ikke er skikket.

Powered by Labrador CMS