Dette bruker studentpolitikerne penger på

I 2023 brukte studentpolitikerne på HVL og UiB over 2,5 millioner. Dette får du igjen.

MYE MERCH: I 2023 brukte Studentparlamentet ved UiB og Studenttinget på vestlandet opp mot 275 000 kroner på merch.
Publisert Sist oppdatert

Studvest har på ny gjort en gjennomgang av studentdemokratiene ved Bergens to største utdanningssteder: Universitetet i Bergen (UiB) og Høgskolen på Vestlandet (HVL). Sist gjennomgang ble utført i 2019.

Da, som nå, har vi i gjennomgangen fokusert på bruk av penger, gjennomført politikk og valgoppslutning. 

Studentparlementet:

Driftsbudsjett for 2023: 507 000 kr

Valgoppslutning 2023: 13.5 % (ca. 2700 av 20 000)

Vedtatte resolusjoner gjennomført i 2023: 

Får penger fra: UiB

Se fullstendig budsjett her

Studenttinget:

Driftsbudsjett for 2023: 2 050 000 

Valgoppslutning 2023: 10.4 % (ca. 1770 av 17000) 

Får penger fra: HVL

Se fullstendig budsjett her

Påvirkningskraft er mer enn gjennomslag

Leder for Studentparlamentet på UiB, Kaja Ingdal Hovdenak, mener at deres arbeid ikke kun handler om politiske gjennomslag.

– Vi måler ikke vår påvirkningskraft i antall gjennomslag vi får. Det er mer et helhetlig bilde der vi er de øverste tillitsvalgte på UiB som representerer studentenes interesser i veldig mange styrer, råd og utvalg.

Men, hun trekker også frem noe av politikken som de har gjennomført i denne perioden.

– Noe av det vi nylig har fått gjennomslag for er at UiB skal opprette et nytt studentombud. Dette er noe vi har jobbet med i lengre tid ettersom det kun er ett studentombud på universitetet for øyeblikket. Et annet godt eksempel er åpningstidene på bibliotekene. Her har vi fått gjennomslag for å utvide, slik at vi nå har kveldsåpne biblioteker.

Vi i studentparlamentet måler ikke vår påvirkningskraft i antall gjennomslag vi får. 

Sliter med valgoppslutning

I 2023 brukte studentparlamentet over 110 000 kroner på markedsføring. På spørsmål om dette har hjulpet på synligheten til sier hun:

– Det er vanskelig å finne en direkte sammenheng her, men vi mener at det å bruke mye av midlene våre på promotering og synlighet er en god måte å gjøre det på. Hun fortsetter:

– Vi deler også ut mye merch som hjelper på synligheten vår.

Av pengene brukt på markedsføring er posten merket «merch og handouts med logo» satt til nesten 75 000 kroner.

IKKE BARE GJENOMSAG: Studentparlaments-leder Kaja Ingdal Hovdenak mener studentpolitikk handler om mer enn bare gjennomslag.

– Å dele ut merch er en fin måte å vise studentene hvem vi er og at det er mulig for dem å henvende seg til oss når de opplever utfordringer.

Valgoppslutningen ved studentparlamentsvalget har variert de siste årene, fra 19% i 2019, til 13,5% i 2023. Hovdenak har troen på at oppslutningen kan bli høyere i fremtiden.

– Det er ikke et fasitsvar på hva som er en god valgoppslutning, men vi har et stort forbedringspotensiale og den burde være høyere.

Godt fornøyd med gjennomslag på HVL 

Tre bybanestopp unna Nygårdshøyden ligger HVL. Studenttingets leder, Henrik Haug er godt fornøyd med gjennomslagene de fikk i året som gikk.

– I 2023 lå fokuset veldig mye på praksis, hvor vi har fått to gjennomslag og medhold med HVL. Dette går spesifikt på velferden til studenter i praksis. Vi har også fått flere gjennomslag på studentarealer og leseplasser på flere campus, hvor vi har sett økt aktivitet. Et eksempel er egne kontorer til studentorganisasjonene i Førde, samt ekstra leseplasser i Sogndal. 

GODT FORNØYD: Studenttingets leder, Henrik Haug, er godt fornøyd med politikken de gjennomførte iløpet av fjoråret.

I 2023 var posten merket «profilering og annonsering» på 147 000 kroner. Av disse er det satt av penger til en promoteringsvideo for å gjøre de mer synlige blant studentene.

– I fjor var det et ønske fra studenttinget å lage en video som skal vises ved studiestart og ved valg av tillitsvalgte i klassene. Denne har en budsjettramme på 60 000 kroner. 

I likhet med studentparlamentet sliter de med lav valgoppslutning, men Haug påpeker at de allerede har tatt et stort steg i riktig retning.

– Valgoppslutningen i 2023 gikk opp 4 prosentpoeng fra valget i 2022. Det skyldes nok at vi er flere i arbeidsutvalget og kan være mer synlig lokalt. Vi har ikke satt oss et konkret mål for oppslutningen i år, men jeg har veldig troen på at vi kan få en økning. Personlig tror jeg at vi kan gå opp 2-3 prosentpoeng fra fjoråret.

Studenttinget bruker også mye penger på merch hvert år.

– De siste årene har vi brukt mellom 150 og 200 000kr på merch hvert år. Dette skyldes at vi må ha en viss mengde tilgjengelig på hvert campus.

Personlig tror jeg at vi kan gå opp 2-3 prosentpoeng fra fjoråret.

Haug påpeker også at driftsbudsjettet har vært høyere enn normalt de siste årene.

– Noe som ikke kommer godt frem i budsjettdokumentene er at vi har hatt et unormalt høyt driftsbudsjett de siste årene på grunn av midler som ble spart opp i de gamle studentrådene før sammenslåingen. 

Det har ikke lyktes Studvest å få styresstudentene ved NHH til å stille til intervju.

Powered by Labrador CMS