Dette skiller kandidatene til universitetsstyret

Det kan være vanskelig å forstå hvor kandidatene til Universitetsstyret er uenige. Vi ga dem én, enkel utfordring: Hva skiller dem fra de andre?

Publisert Sist oppdatert

Samtidig som Studentparlamentsvalget, er det også valg til styret ved Universitetet i Bergen.

I årets valg stiller åtte kandidater til kamp om de to plassene studenter har til rådighet i styret.

Og en plass i styret medfører stort ansvar.

Styret er nemlig det øverste beslutningsorganet ved UiB, og bestemmer universitetets strategier for forskning og utdanning. I tillegg er det de som er ansvarlig for alt universitetet foretar seg.

Det kan være lettere å se hva listene i Studentparlamentsvalget er uenige om, enn kandidatene i universitetsstyret. Konfliktlinjene er ikke like tydelige i kampen om styreplass.

Derfor ga vi i Studvest kandidatene en utfordring:

– Pek ut en sak fra deres valgkampanje som skiller dere fra de andre kandidatene.

Anette og Gard:

– Studenter bør bli testet på varierte måter, ikke bare gjennom skoleeksamen. For noen kan en dårlig dag ødelegge et helt semester, mens andre er så heldige at de blir testet på varierte måter gjennom hele semesteret. Det er også litt ironisk at vi stoler blindt på skoleeksamen, fordi i akademia er akademisk skriving helt sentralt. Mappevurdering, semesteroppgave og hjemmeeksamen forbereder studentene i mye større grad på å skrive bachelor- og masteroppgave enn det skoleeksamen gjør.

Vilde og Oskar:

– Vi mener at en konkret sak der vi skiller oss ut fra de andre kandidatene er vårt krav om filmede forelesninger. For å sikre bedre læring for alle, som tar hensyn til at folk har ulike livssituasjoner, behov og metoder de lærer best på, vil vi at forelesninger på alle fakulteter skal filmes og gjøres tilgjengelige på MittUiB.

Lise og Andreas:

– Vi vil gjøre UiB til en merkevare for god formidling. Morgendagens studenter skal søke til UiB fordi undervisningen er av høyeste kvalitet, og fordi forskningen skaper debatt i samfunnet. Visjoner er vel og bra, men hvordan skal dette gjennomføres? Jo; vi vil innføre et belønningssystem for dyktige forelesere, kreve podcast av alle forelesninger, tilby digitale kurs i pedagogikk til alle undervisere og synliggjøre UiBs forskning i media.

Hanna Handeland:

– Jeg har valgt å forebygge ensomhet som min toppsak. Alle kandidatene mener det er viktig, men jeg er den eneste som mener at dette er den viktigste saken. Jeg har også som nummer to et ønske om å få på plass en egen helsestasjon eller helsesøster til UiB. Det er jeg den eneste kandidaten som ønsker å prioritere. Dette mener jeg konkret skiller seg fra de andre kandidatene. Ellers er vi enige om mye, men prioriteringene av hva som er mest viktig er nok området du vil klare å skille oss mest!

Erlend Grønvold:

– Det jeg mener skiller meg mest fra de andre kandidatene er mitt engasjement for utdanningskvalitet. Jeg mener UiB må gjøre en større innsats for å fremme kvalitetsbevissthet hos både studenter og ansatte. Det gjelder læringsformer, men også integrering av norske og internasjonale studenter i faglig-sosiale fellesskap på universitetet. Dette har jeg jobbet mye med både på UiB og nasjonalt, og jeg stiller til gjenvalg for å kunne fortsette å jobbe med dette i universitetsstyret.

Valget startet 18. mars, og siste frist for å stemme er klokka 12:00 den 25. mars. Valguka avsluttes med valgvake på Kvarteret. Stemmen kan avgis på Studentvalg.no

Powered by Labrador CMS