Nyhet

Dette skjer om du blir mistenkt for å jukse på eksamen

Konsekvensene kan i verste fall være å bli utestengt i et år, men noen dømmes strengere enn andre.

ADVOKATHJELP. Studenter som blir mistenkt for juks har alltid anledning til å fortelle sin side av saken. Man kan til og med få gratis advokathjelp. ILLUSTRASJONSFOTO: STUDVEST.
Publisert Sist oppdatert

– Vi har flest juksesaker på hjemmeeksamen, med plagiat og manglende sitering, forteller seksjonsleder ved eksamensavdelingen ved Norges Handelshøyskole (NHH), Inger Dagestad.

Klagenemnda ga fire studenter straff for å ha jukset på eksamen i fjor ved NHH, ifølge henne. I løpet av vårsemesteret 2018 har ennå ingen blitt tatt.

På Høgskulen på Vestlandet (HVL) var det hele 24 studenter som ble mistenkt for juks i 2017. To av disse ble frikjent.

– Vi har fått inn noen saker i løpet av inneværende semester også. Sakene vi får inn handler i hovedsak om plagiat ved hjemmeeksamen eller arbeidskrav, og bruk av ulovlige hjelpemidler ved eksamen, forteller Bjørg Kristin Selvik, prorektor for utdanning ved HVL.

Studentene har rett til å uttale seg

Magnus Wiig, kontaktperson for den sentrale klagenemnda ved Universitetet i Bergen (UiB) forteller at selve prosessen fra man blir anklaget for juks kan variere litt fra fakultet til fakultet.

– Noen fakulteter inviterer studenten til et møte med studieadministrasjonen, mens andre har egne utvalg til å gjennomføre slike møter.  Derfra sender fakultetet saken, hvis den er grov nok, videre til klagenemnda. Alle studentene ved UiB har rett til å uttale seg i en slik sak, sier Wiig.

Ved alle tre institusjonene har du som student rett til å fullføre eksamen, selv etter mistanke om juks. Ved NHH blir man så kalt inn på en samtale like etter eksamen for å få informasjon om den videre prosessen.

– Studenten får mulighet til å uttale seg, og informasjonen samles sammen for å oversendes til klagenemnda. Saksfremlegget og alle vedlegg blir sendt til studenten en uke før saken skal behandles i klagenemnda. Men studenten møter ikke i nemnda, forteller Dagestad fra NHH.

På HVL skal du som student opplyses om at forholdet blir rapportert dersom det er mistanke om fusk. Studenten blir innkalt til møte med studentadministrasjonen. Hvis det da fortsatt er mistanke om juks, sendes saken videre til klagenemnda.

Erfarne studenter straffes strengere

Det er i hovedsak to ulike konsekvenser du som student kan få hvis du jukser på eksamen.

– Den mildeste formen for straff er annullering av eksamen, prøven eller ikke godkjenning av kurset. Deretter kan man også bli utestengt fra skolen i inntil ett år. I løpet av dette året  kan man heller ikke gå opp til eksamen ved andre institusjoner, forteller Selvik ved HVL.

Magnus Wiig fra UiB forteller at både fakultetene og nemnda tar hensyn til hvor erfaren studenten er og hvilken type juks det gjelder når det kommer til konsekvenser.

– Erfarne studenter som jukser med vilje har lettere for å ende med utestenging enn ferske studenter som har gjort seg skyldige i grovt uaksomt fusk, forteller han.

– Har det å ha blitt tatt for fusk noen konsekvenser for arbeidslivet?

– Nei, så lenge man fullfører studiet sitt har det ikke det. Utestenging blir registrert i RUST (Register for utestengte studenter), men når utentengelsesperioden er over, blir navnet ditt slettet fra dette registeret, forteller Selvik.

Du kan få gratis advokat

Har du blitt mistenkt for juks, har du en rekke rettigheter. Ved NHH, UiB og HVL har du blant annet rett til advokatbistand på universitetet eller høgskolens regning.

Studenten har under hele prosessen rett til å se sakens dokumenter, og til å forklare seg skriftlig og/eller muntlig. Studenten er imidlertid ikke forpliktet til å forklare seg, sier Selvik fra HVL.

Wiig forteller også at hvis man er uenig i den straffen man får for fusk, så kan man klage dette inn til Felles klagenemnd, som er den nasjonale nemnda.

– Hva hvis man jukser uten å mene det, for eksempel ved å glemme å legge notatene sine fra seg?

Selv om en student får beskjed om at det er mistanke om fusk, betyr ikke det automatisk at det vil bli reist sak for klagenemnda, saken må først utredes nærmere, sier Selvik.

Hun forteller videre at det er studentenes ansvar å holde seg orientert om hva som er reglene ved eksamen.

– Det står i alle emneplanene hvilke hjelpemidler som er tillatt og ikke, forteller hun.

Powered by Labrador CMS